De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie Communicatieproces Communicatievormen Communicatielijnen Communicatiemiddelen Gesprekstechnieken LSD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie Communicatieproces Communicatievormen Communicatielijnen Communicatiemiddelen Gesprekstechnieken LSD."— Transcript van de presentatie:

1

2 Communicatie Communicatieproces Communicatievormen Communicatielijnen Communicatiemiddelen Gesprekstechnieken LSD

3 Communicatie proces boodscha p ontvangerfeedback zender ruis

4 Communicatievormen Interne-externe communicatie Een- tweezijdige communicatie Formele en informele communicatie Verbale en non- verbale communicatie

5 Verbale communicatie ◦Mondeling ◦Schriftelijk Voordelen? Nadelen?

6 Non verbale communicatie =zonder woorden. Het is bijvoorbeeld lichaamstaal. gezichtsuitdrukking lichaamshouding gebaren Maar ook pictogrammen Bordjes met een plaatje als boodschap Bv:

7 Communicatielijnen Verticale communicatielijnen Horizontale communicatielijnen Laterale communicatielijnen

8 Communicatiemiddelen = middelen om informatie over te brengen Voorbeelden? Hoe kies je?

9 Gesprekken op het werk Verschillende soorten communicatie: Bijvoorbeeld: formeel/informeel intern/extern

10 Gesprekstechniek Stilte: de vierseconde regel Ik-boodschap Vragen stellen Open vragen Gesloten vragen Samenvatten (Controleren/stimuleren/ordenen) Feedback LSD

11 LSD LSD-techniek Luisteren Samenvatten Doorvragen

12 Feedback Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander.

13 Feedback Feedback ontvangen Feedback geven

14 Feedback: STARR Methode STARR staat voor: Situatie: Beschrijving situatie TaakTaakbeschrijving Actie Concreet gedrag beschrijven ResultaatReactie op jouw gedrag ReflectieTerugkijken =Gedrag uit het recente verleden is de beste voorspeller van toekomstig gedrag.

15 Conflicten

16 Conflicten Oorzaken: verdelingsconflict persoonlijk conflict (vooroordelen) zakelijk conflict machtsconflict

17 Conflicthantering forcerenconfronteren ontlopentoedekken compromis

18 Werkoverleg

19 Vormen van overleg Informatief overleg Instruerend overleg Oriënterend overleg Probleemoplossend overleg Besluitvormend overleg

20 Overleg Deelnemers: Voorzitter Notulist Overige Opbouw: Opening vaststellen agenda notulen vorige keer agenda punten bespreken mededelingen en rondvraag afsluiting

21 Overleg BOB-structuur ◦Beeldvorming ◦Oordeelsvorming ◦Besluitvorming

22 Verstoringen van het overleg Niet opgang komen van het gesprek Privé gesprekken tussen door Door elkaar heen praten Te weinig tijd Conflicten tussen deelnemers Te weinig kennis/informatie

23 Besluitvorming overleg Meerderheidsbesluit Autoritair besluit Unaniem besluit Consensus besluit Delegatiebesluit Staken van stemmen


Download ppt "Communicatie Communicatieproces Communicatievormen Communicatielijnen Communicatiemiddelen Gesprekstechnieken LSD."

Verwante presentaties


Ads door Google