De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie Communicatieproces Communicatievormen Communicatielijnen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie Communicatieproces Communicatievormen Communicatielijnen"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie Communicatieproces Communicatievormen Communicatielijnen
Communicatiemiddelen Gesprekstechnieken LSD

2 boodschap ontvanger feedback zender ruis Communicatie proces

3 Communicatievormen Interne-externe communicatie
Een- tweezijdige communicatie Formele en informele communicatie Verbale en non- verbale communicatie Communicatievormen

4 Verbale communicatie Verbale communicatie Mondeling Schriftelijk
Voordelen? Nadelen? Verbale communicatie

5 Non verbale communicatie
=zonder woorden. Het is bijvoorbeeld lichaamstaal. gezichtsuitdrukking lichaamshouding gebaren Maar ook pictogrammen Bordjes met een plaatje als boodschap Bv: Non verbale communicatie

6 Communicatielijnen Verticale communicatielijnen
Horizontale communicatielijnen Laterale communicatielijnen Communicatielijnen

7 Communicatiemiddelen
= middelen om informatie over te brengen Voorbeelden? Hoe kies je? Communicatiemiddelen

8 Gesprekken op het werk Verschillende soorten communicatie:
Bijvoorbeeld: formeel/informeel intern/extern Gesprekken op het werk

9 Gesprekstechniek LSD Stilte: de vierseconde regel Ik-boodschap
Vragen stellen Open vragen Gesloten vragen Samenvatten (Controleren/stimuleren/ordenen) Feedback LSD Gesprekstechniek

10 LSD-techniek Luisteren Samenvatten Doorvragen LSD

11 Feedback Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander.

12 Feedback ontvangen Feedback geven Feedback

13 Feedback: STARR Methode
STARR staat voor: Situatie: Beschrijving situatie Taak Taakbeschrijving Actie Concreet gedrag beschrijven Resultaat Reactie op jouw gedrag Reflectie Terugkijken = Gedrag uit het recente verleden is de beste voorspeller van  toekomstig gedrag. Feedback: STARR Methode

14 Conflicten

15 Oorzaken: verdelingsconflict persoonlijk conflict (vooroordelen) zakelijk conflict machtsconflict
Conflicten

16 compromis forceren confronteren ontlopen toedekken Conflicthantering

17 Werkoverleg

18 Vormen van overleg Informatief overleg Instruerend overleg
Oriënterend overleg Probleemoplossend overleg Besluitvormend overleg Vormen van overleg

19 Overleg Deelnemers: Voorzitter Notulist Overige Opbouw: Opening
vaststellen agenda notulen vorige keer agenda punten bespreken mededelingen en rondvraag afsluiting Overleg

20 BOB-structuur Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming Overleg

21 Verstoringen van het overleg
Niet opgang komen van het gesprek Privé gesprekken tussen door Door elkaar heen praten Te weinig tijd Conflicten tussen deelnemers Te weinig kennis/informatie Verstoringen van het overleg

22 Besluitvorming overleg
Meerderheidsbesluit Autoritair besluit Unaniem besluit Consensus besluit Delegatiebesluit Staken van stemmen Besluitvorming overleg


Download ppt "Communicatie Communicatieproces Communicatievormen Communicatielijnen"

Verwante presentaties


Ads door Google