De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkoverleg Leidinggeven Blz. 95.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkoverleg Leidinggeven Blz. 95."— Transcript van de presentatie:

1 Werkoverleg Leidinggeven Blz. 95

2 Vormen van werkoverleg

3 Werkbespreking Met: alle medewerkers dagelijks of wekelijks
Doel: Bespreken van de dagelijkse gang van zaken en van problemen die meteen moeten worden opgelost Onderwerpen: Werkplanning, taakverdeling, regelen van vervanging afwezigen, bestellingen, aanpassing prijzen, acties

4 Werkoverleg Werkoverleg fout Werkoverleg goed Met: alle medewerkers
(twee) maandelijks of eerder bij veranderingen Doel: medewerkers betrekken bij het bedrijf, motiveren, informeren van medewerkers over veranderingen of speciale onderwerpen Onderwerpen: Cao, ziekteverzuim, derving, omgaan met agressie klantvriendelijkheid, huisregels

5 Managementoverleg Met: leidinggevende en afdelingsmanagers (twee) wekelijks Doel: Informeren, terugkoppelen over afgelopen periode, oplossen van problemen, bespreken van het beleid Onderwerpen: Resultaten (€), Personeelsbeleid, plannen en doelen, commerciele activiteiten

6 Personeelsbijeenkomst
Met: alle medewerkers (half) jaarlijks Doel: bespreken van zaken die een langere periode bestrijken Onderwerpen: resultaten, verwachtingen voor het komende jaar, personeelsbeleid, toekomstplannen

7 Soorten werkoverleg

8 Deelnemers aan een overleg
Werkoverleg Voorzitter Is verantwoordelijk voor de organisatie van het overleg. Moet de deelnemers uitnodigen en stelt de agenda samen. De uitnoding wordt ook wel convocatie genoemd, hierin moet het doel van de bijeenkomst worden besproken. Let op: datum, tijd, plaats. Samen met agenda ook de notulen van het vorige overleg toevoegen (is 1e punt van de vergadering) Notulist Maakt notities van de onderwerpen die worden besproken. Notulist is vaak een vaste notulist maar kan ook gerouleerd worden. De notulen kunnen bestaan uit: alles letterlijk opschrijven wat er wordt gezegt, samenvatten, of alleen afspraken noteren Overige deelnemers: Taken: bereiden zich voor, hebben een actieve bijdrage, luisteren naar elkaar. Bij besluitvoering kan deelnemer traineren door lang het woord te hebben zo dat er geen besluit genomen kan worden……

9 Structuur en verloop van een vergadering
Staat vast in een agenda met daarin vaak de standaard punten als: Opening Mededelingen Notulen van het vorige overleg Binnengekomen post Onderwerpen ……… Rondvraag Afsluiting

10 BOB-structuur Een veel voorkomende structuur voor overleg 3 fasen:
B = Beeldvorming O = Oordeelvorming B = Besluitvorming

11 Verstoringen van het overleg
Het gesprek komt niet op gang Er worden privegesprekken gevoerd De deelnemers luisteren niet naar elkaar en praten door elkaar heen Er is te weinig tijd De deelnemers hebben onderlinge problemen

12 beslissingsmodel

13


Download ppt "Werkoverleg Leidinggeven Blz. 95."

Verwante presentaties


Ads door Google