De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deelkwalificatie 102, methodisch werken, hfd. 3. Vormen van overleg op afdelingsniveau  Informeel  Formeel -werkoverleg -bewoners/ cliënt overleg -Overdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deelkwalificatie 102, methodisch werken, hfd. 3. Vormen van overleg op afdelingsniveau  Informeel  Formeel -werkoverleg -bewoners/ cliënt overleg -Overdracht."— Transcript van de presentatie:

1 Deelkwalificatie 102, methodisch werken, hfd. 3

2 Vormen van overleg op afdelingsniveau  Informeel  Formeel -werkoverleg -bewoners/ cliënt overleg -Overdracht o dag o middag/ avond o nacht  Toevallig en zonder Agenda, voorzitter, verslag  Gepland met agenda, voorzitter, verslag samenwerking, werkverdeling, materialen, vakantieplanning Zorgplan opstellen, evalueren en bijstellen. Acute problemen Actuele informatie over en afspraken met cliënten/ bewoners/ familie aan collega’s overdragen t.b.v. rapport of voortgang zorg

3 Deelkwalificatie 102, methodisch werken, hfd. 3 Schriftelijke voorbereiding formeel overleg  Uitnodiging met agendapunten voorafgaande aan overleg, deze agendapunten kunnen gericht zijn op: -informatie verstrekken -een mening vormen over -een mening geven over -besluiten nemen over -uitvoering geven aan  Verslag vorig overleg -beschrijving overleg -actielijst -besluitenlijst  Bijlagen bij agendapunten

4 Deelkwalificatie 102, methodisch werken, hfd. 3 Voorbereiding overleg  Lees het vorige verslag op juistheid door: -kijk hierbij ook naar de besluitenlijst -kijk hierbij ook naar de actielijst (wie doet wat)  Maak aantekeningen  Kijk naar de agendapunten en vraag je af wat de doelstelling van ieder punt is: -een mening vormen -een mening geven -besluiten nemen over -uitvoering geven aan  Schenk aandacht aan plaats, tijdstip van het overleg

5 Deelkwalificatie 102, methodisch werken, hfd. 3 Deelnemen overleg 1  Luister goed naar wat er wordt gezegd - kijk de ander aan -laat de ander merken dat je luistert; door te knikken of hm, hm… te zeggen -probeer je in te leven in die ander -stel vragen als iets je niet duidelijk is  Praat niet door anderen heen  Je bent medeverantwoordelijk voor de lengte van het overleg, dus blijf bij het te behandelen agenda punt en de doelstelling ervan.

6 Deelkwalificatie 102, methodisch werken, hfd. 3 Deelnemen overleg 2  Geef kort aan waar je op reageert en geef dan je argumenten. Dus: je zegt……….., ik ben het voor een deel met je eens…….. Ik ben van mening dat..  Speel het niet op de persoon, maar blijf bij het agendapunt of dat ene onderdeel.  Respecteer “het gezag” van de voorzitter

7 Deelkwalificatie 102, methodisch werken, hfd. 3 Notuleren/ verslag maken  Neem van tevoren de agendapunten door en kijk naar het doel; informeren, meningsvorming en/ of besluitvorming  Vouw A-4tje in de lengte zodat er twee helften ontstaan. Linker helft voor verslag en rechterhelft voor vastleggen acties/ besluit/ datum en eventuele personen.  Vraag bij onduidelijkheid even een samenvatting aan de voorzitter

8 Deelkwalificatie 102, methodisch werken, hfd. 3 Besluitvorming  Bij meerderheid van stemmen  Loten  Uniformiteit  Delegatie  Autoriteit

9 Deelkwalificatie 102, methodisch werken, hfd. 3 Vergadertypen  De gelijkhebber  De driftkop  De stokpaardrijder  De verzoeningsgezinde  De poppetjestekenaar  De Ja-broer  De beschroomde  De ivorentoren bewoner  De tegenstrever  De ondermijner  De tacticus

10 Deelkwalificatie 102, methodisch werken, hfd. 3 Oneerlijke discussiemethoden  Iemands betoog schromelijk overdrijven of uiterst eenzijdig interpreteren en vervolgens hem/ haar hier op aanvallen  Een zwak element (argument) uit het hele betoog lichten, daarop de aanval inzetten zodat het betoog belachelijk wordt gemaakt  Zijn toevlucht zoeken in een of andere geleerde of geleerd klinkende theorie om daarmee de spreker te overbluffen.  De aandacht van het onderwerp afleiden  Een beroep doen op het gezonde verstand of het redelijk denkvermogen in twijfel brengen  Een beroep doen op een al jaren geldende traditie

11 Deelkwalificatie 102, methodisch werken, hfd. 3 Opdracht  De lesgroep wordt verdeeld in 2 gelijke subgroepen  De subgroep benoemt een voorzitter per agendapunt en een notulist voor het gehele overleg (Hoe neem je ook al weer besluiten?)  Er zijn twee onderwerpen die in dit overleg aan bod moeten komen (per onderwerp, maximaal 10 minuten), onderwerpen zijn: 1. knelpunten en verbeterpunten leren in de praktijk 2. knelpunten en verbeterpunten op school

12 Deelkwalificatie 102, methodisch werken, hfd. 3 Procedure van overleg Procedure van behandelen agendapunten: 1.Deelnemers leveren schriftelijk allemaal één agendapunt in voor het onderdeel praktijk en theorie (2 agendapunten) 2.Voorzitter verzamelt agendapunten en leest de ingebrachte agendapunten voor. Met elkaar keuze maken voor één of twee agendapunten per onderdeel Stappen: a.Persoon die het agendapunt heeft ingebracht krijgt van de voorzitter de gelegenheid zijn/ haar punt toe te lichten (voorkom discussie) b.Iedere deelnemer krijgt van de voorzitter de gelegenheid om vragen te stellen aan de inbrenger van het agendapunt (geen discussie) c.Iedere deelnemer krijgt van de voorzitter de gelegenheid om aan te geven wat/ hij of zij denkt wat er aan de hand is d.De notulist leest voor wat er tot nu toe aan ontstaansoorzaken is opgenoemd (geen discussie) e.Iedere deelnemer bedenkt voor zichzelf mogelijke oplossingen om het ingebrachte probleem op te lossen f.De voorzitter geeft een ieder de gelegenheid om zijn oplossing te verwoorden. (geen discussie) g.Onder leiding van de voorzitter kiezen de deelnemers aan het overleg voor de 2 best mogelijke oplossingen h.Notulist schrijft de twee best gekozen oplossingen op


Download ppt "Deelkwalificatie 102, methodisch werken, hfd. 3. Vormen van overleg op afdelingsniveau  Informeel  Formeel -werkoverleg -bewoners/ cliënt overleg -Overdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google