De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

R EDACTIONEEL SCHRIJVEN L ES 2. Globale indeling les 2 5 minutenKlassikale terugkoppeling naar vorige les + lesindeling komende les bespreken 10 minutenKlassikale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "R EDACTIONEEL SCHRIJVEN L ES 2. Globale indeling les 2 5 minutenKlassikale terugkoppeling naar vorige les + lesindeling komende les bespreken 10 minutenKlassikale."— Transcript van de presentatie:

1 R EDACTIONEEL SCHRIJVEN L ES 2

2 Globale indeling les 2 5 minutenKlassikale terugkoppeling naar vorige les + lesindeling komende les bespreken 10 minutenKlassikale instructie over redactievergaderingen 15 minutenRedactievergaderingen: redacties kiezen onderwerpen voor elk artikel 10 minutenKlassikale instructie over observerend leren 15 minutenExpertgroepen oriënteren zich op schrijfopdracht 25 minutenExpertgroepen: schrijfplan maken a.d.h.v. observerend leren 10 minutenRedactievergadering: vorderingen bespreken & afspraken maken 10 minutenKlassikale nabespreking van de les en bespreken huiswerk

3 5 minutenKlassikale terugkoppeling naar vorige les + lesindeling komende les bespreken Vragen / onduidelijkheden over les 1 of deze les?

4 10 minutenKlassikale instructie over redactievergaderingen De redactievergadering vindt iedere les plaats. Die redactievergadering is er in de eerste plaats om goed in de gaten te houden hoe alles verloopt. Er wordt overlegd over de samenwerking, de taakverdeling en (de vordering van) het eindproduct. Om de redactievergadering goed te laten verlopen, is het raadzaam voor iedere les een agenda op te stellen. Vragen, opmerkingen, tips?

5 15 minutenRedactievergaderingen: redacties kiezen onderwerpen voor elk artikel In je redactie ga je de verschillende onderwerpen voor de verschillende artikelen kiezen. Kijk goed naar de inbreng van iedereen en houd rekening met het lezersprofiel dat jullie hebben opgesteld!

6 10 minutenKlassikale instructie over observerend leren De basis voor een goed artikel is een doordacht schrijfplan. Maar hoe pak je dat aan, het schrijven van een schrijfplan? Iedereen heeft zo zijn of haar eigen aanpak. Van elkaars aanpak kun je echter veel leren! Door te kijken naar hoe iemand dat doet, doe je ideeën op hoe jij het beter of anders kunt doen. Uitleg aan de hand van observatieopdracht op de site: L EERLING – O BSERVATIEFORMULIEREN – O BSERVATIE L ES 2

7 Je gaat observeren hoe een andere leerling uit de expertgroep het schrijven een schrijfplan aanpakt. Van tevoren oriënteer je je eerst op de schrijftaak. Als je observeert, let je op de manier van aanpak: - beschrijf hoe de leerling het maken van het schrijfplan aanpakt; - beoordeel de aanpak: wat gaat goed?, wat gaat minder goed?; - geef adviezen: wat kan er beter?. Je maakt aantekeningen terwijl je kijkt en luistert en je schrijft de antwoorden bij de drie punten die hierboven staan, op. Je moet daar later iets over kunnen vertellen. Gebruik hiervoor het observatieformulier van de site. Nadat je elkaar hebt geobserveerd, bespreek je elkaars aanpak.

8 15 minutenExpertgroepen oriënteren zich op schrijfopdracht Met je expertgroep ga je de opdracht die bij jouw artikel hoort eens goed bekijken. Begrijp je de opdracht? Hoe ga je het aanpakken? Wat zijn de eisen? etc. De verschillende opdrachten zijn te vinden op de site: L EERLING – S CHRIJFOPDRACHTEN – O PDRACHT I NGEZONDEN BRIEF O PDRACHT U ITEENZETTING O PDRACHT B ESCHOUWING O PDRACHT R ECENSIE O PDRACHT C OLUMN

9 25 minutenExpertgroepen: schrijfplan maken a.d.h.v. observerend leren De opdracht voor je in tweetallen uit. Na tien minuten wissel je van taak. De laatste vijf minuten bespreek je met het observatieformulier het resultaat met elkaar. Op de site staan de verschillende schrijfplannen: L EERLING – S CHRIJFPLANFORMULIEREN – S CHRIJFPLAN I NGEZONDEN BRIEF – S CHRIJFPLAN U ITEENZETTING – S CHRIJFPLAN B ESCHOUWING – S CHRIJFPLAN C OLUMN – S CHRIJFPLAN R ECENSIE. en het observatieformulier: L EERLING – O BSERVATIEFORMULIEREN – O BSERVATIE LES 2

10 10 minutenRedactievergadering Bespreek in je redactie de vorderingen en maak duidelijke afspraken.

11 10 minutenKlassikale nabespreking van de les en bespreken huiswerk Hoe heb je deze les ervaren? Wat ging goed? Wat ging minder goed en waar lag dat aan? Wat vond je van de werkvormen (in expertgroepen observeren, redactievergadering)? etc. Voorbereiding Les 3: -Lesevaluatie invullen, te vinden op de site: L EERLING – E VALUATIEFORMULIEREN – L ES 2 -Schrijfplan afmaken, zie ook op de site bij: L EERLING - S CHRIJFPLANFORMULIEREN

12 E INDE L ES 2 R EDACTIONEEL SCHRIJVEN


Download ppt "R EDACTIONEEL SCHRIJVEN L ES 2. Globale indeling les 2 5 minutenKlassikale terugkoppeling naar vorige les + lesindeling komende les bespreken 10 minutenKlassikale."

Verwante presentaties


Ads door Google