De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TIRPRJ01-1 Project 1 / BSK les 4 1.  Vergaderen  Introductie presenteren  Oefening presenteren  Bespreken / feedback op presenteren 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TIRPRJ01-1 Project 1 / BSK les 4 1.  Vergaderen  Introductie presenteren  Oefening presenteren  Bespreken / feedback op presenteren 2."— Transcript van de presentatie:

1 TIRPRJ01-1 Project 1 / BSK les 4 1

2  Vergaderen  Introductie presenteren  Oefening presenteren  Bespreken / feedback op presenteren 2

3  5.1In de definitiefase.  5.2zorgen voor een goedgekeurde opdracht gesprekken met opdrachtgever en andere stakeholders lezen belangrijke documenten schrijven concept plan van aanpak bespreken met opdrachtgever samenstellen projectgroep schrijven definitief plan van aanpak goedkeuring door de opdrachtgever  5.3 Als de projectgrenzen en randvoorwaarden niet goed zijn vastgelegd is het onduidelijk wat wel en wat niet bij het project hoort. Het is dan onmogelijk alle uit te voeren activiteiten te plannen. Lengte: hoort de opleiding bij invoering van nieuwe software wel of niet bij het project. Breedte: doen we de invoering van de nieuw software alleen voor afdeling X of voor het gehele bedrijf. Mijlpalen: belangrijke producten die tijdens het project ontstaan. Kwaliteit: te hoge kwaliteit kost te veel geld.  5.5Projectleider, secretaris, archivaris, adviseur, projectlid.  5.6Tijd: planning Geld: kosten / baten Kwaliteit: Kwaliteit v.h. product Informatie: organisatie (overlegstructuur, verantwoording) Organisatie: organisatie orgaan  5.7Behalen tentamens Behalen propedeuse Ingeleverde werkstukken Behalen stage Behalen afstudeerstage Behalen studie  5.9 Bespreek jouw antwoorden met je buurvrouw/buurman. Weten jullie niet zeker of het klopt, vraag mij dan om hulp. 3

4 4

5  1: Waar of niet waar? Een plan van aanpak bestaat uit 10 hoofdstukken 5

6  2: Hoe heet het hoofdstuk in het pva waarin centraal staat wat we moeten doen om het resultaat te behalen? 6

7  3) Waar of niet waar: - Bepalen wie de opdrachtnemer is en de stakeholders maken deel uit van het hoofdstuk achtergronden in een pva. 7

8  4) Waar of niet waar: - Randvoorwaarden zij factoren waarop de groep vaak zelf invloed uit kan oefenen en waaraan voldaan moet zijn om het project tot een succes te maken. 8

9  5) In hfst. 6 worden er 4 stappen uitgewerkt die in een project worden doorlopen. Benoem deze 4 stappen. 9

10  1) Waar. Een pva bestaat uit 10 hoofdstukken  2) Het hoofdstuk heet projectactiviteiten  3) Waar. Ook de opdrachtgever en de projectnaam horen bijv. bij achtergronden.  4) Niet waar. Op randvoorwaarden kan een projectgroep zelf meestal geen invloed uitoefenen, maar er moet wel aan voldaan worden!  5)  stap 1: neem initiatief voor het project  stap 2: definieer en organiseer het project  stap 3: voer het project uit  stap 4: sluit het project af 10

11  Hoe is het vergaderen gegaan  Notulen  Agenda  Hoe verloopt het project tot nu toe 11

12 12

13  Structuur: inleiding - kern - afsluiting  Verbale- en non-verbale aspecten  ≥ 50% is non-verbaal  Visuele hulpmiddelen 13

14  Beschrijf concreet gedrag  Vertel wat het met je doet  Gevolgen van het gedrag (effect) voor de gesprekspartner  Suggesties ter verbetering 14

15 Vorm 4 groepen. Bekijk de video clip en evalueer! (groep 1 bespreekt punt 1; groep 2 punt; etc.)  1) structuur verhaal  2) non-verbaal gedrag  3) verbaal gedrag  4) gebruik visuele hulpmiddelen 15

16  Bereid een one-minute speech voor over een zelfgekozen onderwerp  Presentaties voor de groep  Klas geeft feedback over de structuur; verbaal en non-verbaal gedrag, natuurlijk doe je dit volgens de besproken feedback regels 16

17  Feedback geef je op een goede manier, zonder iemand ongewild te kwetsen. Hiervoor gebruik je de regels van feedback: beschrijf concreet gedrag, vertel wat het met je doet en wat het effect van dit gedrag op jou is en geef een suggestie ter verbetering. Doe dit in de IK-vorm.  Een goed voorbereide presentatie is al het halve werk. Jijzelf hebt de presentatie gemaakt en weet waar je het over hebt. Let op de structuur, gebruik van hulpmiddelen en op het verbale- en nonverbale gedrag. 17

18  Voor de volgende les:  Bestudeer hoofdstuk 6+10  Maak de proeftoets (te vinden op de docent site van of achterin de modulewijzer) 18


Download ppt "TIRPRJ01-1 Project 1 / BSK les 4 1.  Vergaderen  Introductie presenteren  Oefening presenteren  Bespreken / feedback op presenteren 2."

Verwante presentaties


Ads door Google