De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsvaardigheden onderdeel van SBC

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsvaardigheden onderdeel van SBC"— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsvaardigheden onderdeel van SBC
Reflecteren

2 Inhoud Definitie reflecteren Omgeving / context / doel Reflectiemodel
Schriftelijke reflectie Oefening Notitie werkboekje

3 Definitie Reflecteren is een activiteit, waarbij je gericht
terugkijkt op eerder opgedane ervaring met als doel hieruit te leren. Definitie komt uit de dikke van Dale. Laat ze voor dat je deze sheet laat zien zelf ook nadenken over een definitie. Wanneer gebruik je dit tijdens je studie en wanneer gebruik je dit later tijdens je werk? Kijken naar je eigen rol Alleen, eigen effectiviteit verhogen Samenwerken met anderen Wat is het effect van je gedrag/houding Relaties onderhouden Als collega Als leidinggevende

4 Omgeving en context De omgeving en context:
Alle externe omstandigheden en invloeden tezamen waaraan de gebeurtenis/persoon op een bepaald moment wordt blootgesteld. Alle feiten die een bepaalde toestand definiëren. Zoals bijvoorbeeld in welke kamer je zat, regende het, was het een zonnige dag, was er net ruzie geweest) Samenwerken doe je met medestudenten (studie) en later binnen een team (organisatie). De omgeving en context zijn alle invloeden die aanwezig zijn, deze zijn bepaald voor je beleving en kunnen van grote invloed zijn op je eigen reactie of die van een ander. Het moet echter niet gebruikt worden als makkelijk excuus. Het geeft alleen de omstandigheden aan waardoor je kan leren wat er effectief of ineffectief was om je doel te behalen. Wat had een positief effect, dan kan je volgende keer zorgen dat je dezelfde omstandigheden probeert te creeren. De rode woorden zijn ook context.

5 Doel Het beoogde effect, wat je wilde bereiken. Als je een doel vooraf bepaald, krijg je een hoger leereffect. doel Als je weet wat je wilt behalen dan is het makkelijker de route uit te stippelen die je zou moeten volgen. Belangrijk is wel dat je doelen stelt die op dat moment haalbaar en relevant zijn. Bijvoorbeeld: om een tentamen te halen kan je beter het doel stellen een voldoende te halen dan het behalen van je diploma. Deze lange termijn doel is niet effectief om een tentamen te maken met voldoende resultaat. situatie

6 Reflectie model Stap 1. Stap 2. Stap 3. feiten gedachten gevoel
Dit is een model die het makkelijk maakt om ook te kijken naar wat goed gaat. Andere modellen zijn ook te gebruiken zoals korthagen. Korthagen richt zich minder duidelijk op de positieve acties die je juist vaker zou moeten toepassen. Als je gaat reflecteren op een situatie heb je voor de actie zelf al een doel bepaald. Stap 1. beschrijf de context en omgevingsinvloeden die van belang zijn. feitelijkheden Stap 2. welke redenen had je waarom je zo reageerde of wat je deed. Vaak komt hier een beschrijving van je doel. Hoeft niet er kan altijd iets anders gebeuren dan dat je verwacht had. Stap 3. beschrijven van de gevoelens die aanwezig waren, voelde het ongemakkelijk? Wat zie je op dat moment gebeuren bij de ander. Blijf bij feitelijkheden en niet interpretaties opschrijven. Je weet nooit of jou interpretatie klopt. Wat voelde ik hierbij, wat deed het met mij? Wat zag ik bij de ander? Waarom deed ik wat ik deed? (doel) Situatie en handelen beschrijven

7 Wat is daarvan het effect?
Vervolg stappen Stap 6. Stap 5. Stap 7. Wat gaat goed? Ja Uitproberen Stap 4. Doel? Beschrijven Stap 4. beschrijf wat je doel was, en bedenk of je behaald hebt wat je wilde. Stap 5. ja of nee, geef aan wat je wel of niet behaald hebt. Stap 6. vaak de moeilijkste maar leerzaamste stap, wat heeft er bijgedragen dat je je doel wel hebt behaald, of juist niet. Denk na over of je wat anders had kunnen doen. En wat daar het effect van zou kunnen zijn. Misschien levert dit wel nieuwe inzichten op. Stap 7. doelen bijstellen en opnieuw experimenteren. Nee Wat kan anders? Wat is daarvan het effect? Heb ik mijn doel gehaald?

8 Doe meer van wat wel goed gaat
en minder of stop te doen wat niet goed gaat.

9 Schriftelijke reflectie
Niet doen: Vermijd woorden als veel minder erg nooit Ga geen verhaal schrijven Ga jezelf niet verdediging Wel doen: Details Beschrijven van jouw gevoel Beschrijven van je werkwijze Wat ging goed en wat kan anders? Reactie van omgeving Feiten beschrijven Benoem interpretaties en leg uit waarom je dit zo voelt, zou dit ook anders kunnen zijn en hoe zie je dat dan precies voor je?

10 Oefening reflecteren Welke voorgenomen acties heb jij echt uitgevoerd?
Bekijk je werkboekje. Is de manier waarop je je reflectie hebt opgeschreven voldoende om erop te kunnen reflecteren? Welke voorgenomen acties heb jij echt uitgevoerd? Het is goed om hun werkboekje bij deze sheet door te nemen, is de tekst die zij hebben opgeschreven. Het is een mooie spiegel om hen mee te geven dat je niet kan volstaan met alleen een notitie om echte gedragsverandering te realiseren. 10

11 Oefening reflecteren Doorloop alle 7 stappen.
Ga terug naar het moment dat je vorige keer een presentatie moest voorbereiden. Hoe heb je dit gedaan, wat vond je moeilijk. Doorloop alle 7 stappen. Schrijf de feiten, omgeving of context op. Welke situatie je gebruikt voor deze reflectie is niet zo belangrijk, het moet alleen niet te lang geleden zijn. Alle studenten leveren aan het eind van het blok een reflectietool op. Criteria voor de reflectietool De reflectie is verzorgd, gestructureerd en geschreven in goed Nederlands. De student reflecteert op zijn/haar ontwikkeling in de afgelopen periode. De student geeft in de gekozen reflectietool een goed beeld van zijn/haar leerdoelen, affectie en ambitie voor de komende periode. De student verantwoordt de keuze voor de vorm van de reflectietool van zijn/haar competentieontwikkeling. Studieplan (indien noodzakelijk) De student heeft, indien nodig, grip op zijn/haar herkansingen door het opstellen van een studieplan.

12 Werkvorm Ga met een groepje zitten en geef elkaar feedback over de manier waarop je je reflectie hebt beschreven. Gebruik hiervoor de Sandwich methode. Gezamenlijke terugkoppeling

13 Herhaling feedback geven
“Sandwich methode” Start met wat je goed vond. Daarna feedback Afsluiten met nog een positief punt


Download ppt "Beroepsvaardigheden onderdeel van SBC"

Verwante presentaties


Ads door Google