De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsvaardigheden onderdeel van SBC

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsvaardigheden onderdeel van SBC"— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsvaardigheden onderdeel van SBC
Plannen

2 Inhoud Introductie / werkboekje Opdracht 1 Theorie (de 5 stappen)
Verdieping onderwerp Notitie werkboekje

3 Zes iam-competenties in relatie tot BV-lessen

4 Werkboekje Noteer: Voorbeeld van een goede planning die je hebt nageleefd Wat zijn voor jou obstakels…. Bespreek de obstakels plenair zodat iedereen zich erin kan herkennen.

5 Puber Brein en onderwijs
Jelle Jolles, neuropsycholoog aan de universiteit van Maastricht Duidelijke hulp en sturing Onbelangrijke prikkels wegfilteren Nieuwsgierigheid stimuleren Eigen tempo is belangrijk Het onderwerp puberbrein is helemaal hot! Vanuit het begrip dat als studenten begrijpen waarom zij reageren zoals zij doen wil ik met hen dit onderwerp (globaal) doornemen. Sommige studenten zijn nog tussen de 15 en 25 jaar, dus voor een bepaald deel van hen zal de gerijpte prefrontale cortex (waar zaken als planning, emoties, correcties in gedrag etc. in opgeslagen zitten)nog niet helemaal compleet zijn. Het is voor hen dus erg verwarrend om zich aan een planning (en dus overzicht) te kunnen houden als zij daar niet goed in worden ondersteund of begeleid. Het is dus niet zo dat zij bepaalde cognitieve taken niet kunnen (door biologische omstandigheden) maar dat zij meer voorwaarden gebonden zullen leren. Emotie is een voorwaarde. Emotie en motivatie zijn zeer verbonden aan nieuwsgierigheid en verrassingen. Als je een planning kunt koppelen aan een beloning / verrassing dan zal dat stimulerend werken. Maar ook na-aap gedrag is belangrijk, dus als in de omgeving niet gewerkt wordt met een planning (bijvoorbeeld in projecten) en er ook geen appèl op wordt gedaan dan zal de persoon in kwestie niet snel uit zichzelf een planning opstellen en naleven.

6 Motivatie Wat inspireert jou om deze studie te doen?
Hoe raak jij gemotiveerd voor een complex takenpakket? Leg je de lat te hoog of juist te laag? Wat is voor jou een haalbare doelstelling? Waar (of bij wie) vind jij dat extra zetje als je het nodig hebt? Motivatie is een groot goed maar ook heel fragiel. Een planning maken en naleven heeft alles te maken met discipline en dus motivatie om aan de slag te gaan. Bespreek de uitkomsten ook weer plenair en sta stil bij de antwoorden.

7 Plannen maken en uitvoeren
Plannen is voor heel veel mensen een lastige aangelegenheid. Het probleem zit niet zo zeer in het maken van plannen, als wel het uitvoeren ervan.

8 Wanneer plannen? Plannen gericht op een taak (wat)
Plannen gericht op het proces (wanneer) Plannen gericht op jou als persoon (hoe) Motivatie Overzicht Discipline De drive zit in de motivatie, het categoriseren van activiteiten in het overzicht en de beloning in de discipline.

9 Opdracht 1: Ga naar de volgende url http://www.gtdiq.com/
en doe de test! Ik wil dat zij een uitslag hebben om mee aan de slag te gaan…..

10 Getting things done Veel managementsystemen zijn gericht op het stellen van prioriteiten De “GTD”methode gaat uit van het maken van takenlijsten in een bepaalde context Voorbeelden zijn; huiswerk maken, lessen volgen, bijbaantje etc. Elke context, heeft zijn eigen takenlijst Nodig studenten uit om eventueel nog een andere managementsysteem te zoeken dat bij hen past, ihkv handelingsalternatieven.

11 Getting things done Er zijn een aantal basisprincipes: Verzamelen
Verwerken Organiseren Bekijken Doen! Aan de slag!

12 Getting things done stap 1:
Verzamelen Verzamel alles wat je moet onthouden, volgen of doen in een 'bucket' (emmer). De “bucket” kan een fysiek postvak, een -inbox, een taperecorder, een laptop, pda of een combinatie zijn. Zorg dat je voor elke context een bucket maakt!

13 Getting things done stap 2:
Verwerk de gegevens in de bucket en volg hierbij de volgende, strikte, werkwijze: Begin bovenaan. Verwerk één item per keer. Stop nooit iets terug in de bucket. Als voor één item een actie uitgevoerd moet worden: voer deze uit (als het korter duurt dan twee minuten). delegeer de actie aan iemand anders, of neem het item op in de actielijst. Als voor een item geen actie nodig is: archiveer het item voor later, gooi het item weg, of neem het item op voor mogelijk latere actie.

14 Getting things done stap 3:
Organiseer de items waarop actie moet worden ondernomen in een aantal lijsten. De volgende sets/lijsten zijn mogelijk : Volgende acties Bedenk voor ieder item waarvoor aandacht nodig is, wat de volgende fysieke actie is die hiervoor ondernomen moet worden. Als het item bijvoorbeeld 'Schrijf projectrapport' is, dan zou een volgende actie kunnen zijn ' Fred voor de notulen van de vergadering' of 'Bel Jim voor de eisen aan de rapportage’.

15 Getting things done stap 3:
Projecten Ieder 'open einde' in je leven of werk waarvoor meer dan één fysieke actie uitgevoerd moet worden, wordt aangemerkt als een 'project'. De projecten moeten gevolgd worden en periodiek gecontroleerd worden. Voor ieder project wordt een volgende actie vastgelegd, zodat het project ook voortgang kan vertonen.

16 Getting things done stap 3:
In de wacht Als een actie aan iemand anders is gedelegeerd of er moet gewacht worden op een externe gebeurtenis voordat een project verder kan gaan, dan moet dit vastgelegd worden in deze lijst. Ook deze lijst moet periodiek nagelopen worden om te controleren of acties niet over tijd zijn en er misschien een herinnering gestuurd moet worden.

17 Getting things done stap 3:
Ooit/misschien Dingen die je ooit zou willen doen, maar niet nu. Voorbeelden zouden kunnen zijn 'Chinees leren' of 'een duikvakantie nemen'.

18 Getting things done stap 4:
Bekijk dagelijks je taken en actielijsten Kies vervolgens, uitgaande van de beschikbare tijd, energie en voorzieningen, de belangrijkste taak die op dat moment uitgevoerd zou moeten worden en voer die uit. Als je dingen uitstelt of elke keer de makkelijkste taken eruit pakt, werk ze dan puntsgewijs vanaf boven af.

19 Getting things done stap 5:
Doen! Ieder ordeningssysteem is niets waard als alle tijd wordt besteed aan het organiseren van de taken en verwerken van lijsten in plaats van het uitvoeren van de taken. Een systeem dat het eenvoudig, makkelijk en leuk maakt om actie te ondernemen helpt bij het voorkomen van het uitstellen van taken en het overweldigd raken door het aantal openstaande taken. Bron:

20 Opdracht 2: Ga je activiteiten sorteren in verschillende “buckets” denk aan prive, werk en studie Bedenk voor je zelf wat je valkuilen kunnen zijn bij het uitvoeren van de taken (niet leuk, snel afgeleid, werk etc.) Bedenk voor jezelf, wat voor beloning je mag hebben als je iets hebt afgerond Werk in drie kolommen (prive, werk, studie) op een A3. geef een prioriteit aan met een nummer. Obstakels of valkuilen kun je schrijven op geeltjes in verschillende kleuren en zo op de drie kolommen plakken. Deel de opgestelde beloningen, dat brengt anderen weer op een idee!

21 Werkboekje Met welke onderdelen van je studie heeft plannen volgens jou te maken? Welke eindproducten zijn gediend met het uitvoeren van een planning? Waar denk je, als je aan plannen denkt, nog in te kunnen groeien en hoe pak je dat aan? Invullen maar…


Download ppt "Beroepsvaardigheden onderdeel van SBC"

Verwante presentaties


Ads door Google