De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLECHTWERKEN IN PRAKTIJK LOOPBAANONTWIKKELING Bea Janssens

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLECHTWERKEN IN PRAKTIJK LOOPBAANONTWIKKELING Bea Janssens"— Transcript van de presentatie:

1 VLECHTWERKEN IN PRAKTIJK LOOPBAANONTWIKKELING Bea Janssens
Wij zijn: LdW en TH trotse schrijvers van: jij bent aan z het praktische handboek voor je loopbaan hulpmiddel voor individuen die zich afvragen wat ze willen met hun werk we kiezen bij de behandeling van het thema mobiliteit met name voor het in beweging krijgen van individuen, de individuele benadering. U zit hier waarschijnlijk met in ieder geval 2 petten op: als individu die zich weleens afvraagt: ….en als professional, met een rol in mobiliteitsbeleid in uw organisatie of bij uw klanten.

2 Leiderschapsstijlen Communicatie Evenwicht werk / Privé
van REFLECTIE ACTIE LOOPBAANONTWIKKELING

3 Vlechtwerk stimuleert (model Ingrid Pelssers)
IK & MIJN LOOPBAAN VLAAMSE OVERHEID & MIJN LOOPBAAN STURING Afstand nemen, uitzoomen, verdiepen, zelfreflexie daarbij hulp en steun nodig: P&O, loopbaancoach, mobiliteitscentrum, vrienden en collega’s. onderlinge uitwisseling met lotgenoten in outplacement helpt goed. Assessement, 360 graden feedback, ... Instrumenten: concretiseer waar jij van gaat sprankelen Mijn porfolio: willen kunnen moeten weten: wat heb ik te bieden? Willen; waarden top tien; maar ook: morgen een miljoen??wondervraag? typologie: kracht valkuil uitdagin allergie zekerheidszoeker: carrierejager: vooruitkomen mensenmens, zelfontwikkelaarr, innovator, minimalist eigenheimer,ondernemer energiegevers energievreters organiseer je complimenten remmende moetens SPONTAAN

4 Model POP organisatie medewerker wat wil de organisatie wat kan
binnen de organisatie ontwikkelings- gesprek wat wil ik wat kan ik opvolgen ontwikkelplan ontwikkelen CONTRACTEREN UITVOEREN EVALUEREN RICHTEN ONDERZOEKEN Ondersteuning HRM Tools Mobiliteit: nodig gezien veranderende context. Context: lage lonenlanden, concurrentie op kosten en kwaliteit, voorland: kennisgeoriënteerde diensteneconomie, langer werken Sturing of spontaan? Plannen of laten gebeuren? ”wie zijn toekomst niet zelf bepaalt krijgt hem toegewezen” . geen wind waait gunstig voor hem die niet weet welke haven hij zal aandoen Alice loopt in wonderland en dan ontmoet ze de kat:, en dan vraagt ze “kunt u me alstublieft vertellen welke kant ik van hieruit op moet?” dat hangt voor een belangrijk deel af van waar je naar toe wilt ” zei de kat. “dat maakt me niet zoveel uit” zei alice””dan maakt het ook niet zoveel uit welke kant je opgaat”zei de kat. ”zolang ik maar ergens kom”,voegde alice er aan toe “dat zal zeker gebeuren, “zei de kat, als je maar lang genoeg loopt. niet maakbaar en planbaar, wel richting geven. Vaak: iets abstracter formuleren. Binnen die koers mogelijkheden herkennen. IND: mensen zonder expliciete ambities maar die wel hun kansen pakken. En: liever de vastigheid baan en veilige werkomgeving boven verandering, en risico Ook op organisatie niveau is het zaak om mensen toe te rusten voor veranderingen. Failing to plan is planning to fail Veel werk wordt overgebracht naar lagelonenlanden, personeelsreducties die daarmee gepaard gaan verlopen vaak schoksgewijs. Oce Interbrew achteraf sturen op mobniliteit, preventief sturen op mobiliteit heeft natuurlijk de voorkeur. (as 400 interbrew, monteurs oce) )We zien organisaties druk bezig met opleidingen, pops, doorstroombeleid ROC

5 IOP

6 Competentieprofiel leidinggevende

7 Instrumenten voor loopbaanontwikkeling
Opleidingen Pops Intervisie Duo-sprong Management development Talent management Doorstroom Interne mobiliteitscentra 360° Zie afdeling vorming Voorbeelden: vaste momenten (na school, kinderen, verhuizing) of bezinning als mensen last hebben: verveling, missen van perspectief, of overbelasting of ook gedwongen door ontslag 20+: 2e baan moet beter passen (frederique) en ook: carriere moet snel gaan, anders ergens anders naar toe max. inspannen, en ook max. benutten en opleveren (angelique en martijn) 30+ hard werken, veel verantwoordelijkheid: jongleren met vele rollen, veel stress, doorkiezen lastig functieslijtage: langer in een functie, meer routine en minder spanning 40+ : ik doe dit werk nu paar jaar, bevalt niet helemaal maar wat dan met dezelfde status? En wat is er meer? Jeroen) 50+: ik werk hier nu 20 jaar (Océ man), merk dat ik enerzijds tevreden ben, anderzijds nog wel wiluitnutten wat ik kan. Hoe pak ik die kansen dan? 55+ Ane sijsma

8 Hoe kom je Aan Zet ? ZELF KIES DOOR OMSTANDIGHEDEN ZELF
EN STEL DOELEN!

9

10 Eigen regie en focus Zelf pro-actief sturen en participeren i.t.t. consumeren Door je doelen te stellen weet je beter waarheen je moet koersen Veel energie gaat verloren door ‘even tussendoor’:meer grip op je eigen tevredenheid Vaak erg druk, we nemen weinig tijd voor reflectie,om (bij) te sturen en te leren van onze ervaringen En focus zit vaak op de zaken die niet goed gaan i.t.t. versterken van wat juist wel goed gaat Zelfreflectie en eigen verantwoordelijkheid = ONDERNEMEN (laat weten wat je wil) Truc schuilt in het handelen, doen (zie boek Doen!). Pas dan bouw je succeservaringen op of maak je fouten waarvan je leert. Toets je kromme redeneringen die je hebt opgebouwd: maak een winstverliesrekening van handelen of niets doen, weeg de voor- en nadelen af

11

12 Het vraagt lef om: Echt in de spiegel te kijken, voor een helder zelfbeeld Een koers en doel te kiezen Echte ontwikkelstappen te zetten en uit de comfortzone te komen Een goede (interne) loopbaananalyse te maken Contacten te leggen, de juiste partners te benaderen Een (over)stap te gaan zetten

13 Waar begin je? Droom en realiteit (ik & de organisatie) Hulpmiddelen:
Instrumenten (afdeling vorming) Praten, denken, schrijven Concretiseer je kracht en je sprankel Veranker (psychologisch contract) Nodig Relativering Zelfvertrouwen Denken En doen Afstand nemen, uitzoomen, verdiepen, zelfreflexie daarbij hulp en steun nodig: P&O, loopbaancoach, mobiliteitscentrum, vrienden en collega’s. onderlinge uitwisseling met lotgenoten in outplacement helpt goed. Assessement, 360 graden feedback, ... Instrumenten: concretiseer waar jij van gaat sprankelen Mijn porfolio: willen kunnen moeten weten: wat heb ik te bieden? Willen; waarden top tien; maar ook: morgen een miljoen??wondervraag? typologie: kracht valkuil uitdagin allergie zekerheidszoeker: carrierejager: vooruitkomen mensenmens, zelfontwikkelaarr, innovator, minimalist eigenheimer,ondernemer energiegevers energievreters organiseer je complimenten remmende moetens

14 Groepswerk Op welk moment in je loopbaan heb je een succesvolle stap gezet? Wat was de aanleiding? Wat maakte het bijzonder? Hoe zou een volgende kleine stap eruit zien? Wat betekent voor jou «iets meer »? Concretiseer dit voor jezelf. Welke acties ga je hiervoor ondernemen? TIP: Maak een psychologisch contract Doe een duo-sprong Zoek steun bij experten in de organisatie

15 Hoe zorgen dat je je doelen bereikt? Het proces
Hoe belangrijk vind je het?(schaal van 1 tot 10) Hoe zou je je voelen als je je doelen zou hebben bereikt? bij voorbeeld je eerste doel? Probeer het je voor te stellen Maak slimme afspraken met jezelf om aan de slag te blijven met je eigen regie: welke ontwikkelafspraken wil je maken met je leidinggevende Stel week- en maanddoelen op: wat is het meest belangrijke wat ik deze week wil bereiken? Wat kan ik doen om daar mijn kans op te vergroten? Neem tijd om terug te blikken en te leren en waarderen wat je hebt bereikt

16 Aan Zet zijn loont de moeite
Aanvullen/herschikken/opnieuw labelen van het zelfbeeld En accepteren van je plussen en je minnen (in vakkennis en competenties) In een bepaalde context, waardoor Zelfvertrouwen groeit (je weet waar je voor staat en waar je naar toe wil) en Er meer energie ontstaat (hoe concreter het perspectief, hoe sneller aan de slag) Met als resultaat beweging en kracht Winst voor jezelf: met meer zelfvertrouwen stappen ondernemen, persoonlijke groei Winst voor de organisatie: een zelfbewuste, doelgerichte vlechtwerker

17 YOU It takes (two) to tango
organisatie medewerker STUREN RICHTEN WILLEN STEUNEN ONDERZOEKEN KUNNEN CONTRACTEREN UITVOEREN EVALUEREN


Download ppt "VLECHTWERKEN IN PRAKTIJK LOOPBAANONTWIKKELING Bea Janssens"

Verwante presentaties


Ads door Google