De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Teamleiders OGW en sturen op OGW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Teamleiders OGW en sturen op OGW."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Teamleiders OGW en sturen op OGW

2 Opbouw Workshop Opbrengstgericht werken in context
Theorie naar Juliette Vermaas Visie school: vertaalslag naar opbrengsten Sturen op opbrengsten, een opbrengstgerichte cultuur: wat betekent dat voor onszelf?

3 Wat is OGW? Opbrengstgericht werken is het: systematisch en
doelgericht werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties waarbij alle betrokkenen zich laten sturen door de uitkomsten van verschillende prestatiemetingen op basis waarvan gericht actie wordt ondernomen om doelstellingen en activiteiten aan te passen.

4 Doel OGW Niet alleen richten op prestaties (terugkijken), maar resultaten analyseren en gebruiken om vooruit te kijken: Hogere verwachtingen/doelen stellen. Feedback geven. Gebruik van metingen om ontwikkelingen te volgen van leerling/docent. Consequenties verbinden aan de analyses: bijsturen/verbeteren. Hierdoor bijdrage leveren aan school-ontwikkeling en verantwoording: Gerealiseerde leerwinst inzichtelijk maken. Beter onderbouwde verantwoording over wat effectief is in de klas.

5 Samen OGW Het verhogen van opbrengsten vraagt om vooruit kijken, doelen stellen en op basis daarvan onderwijs beter inrichten. Daarvoor moet je behaalde resultaten analyseren en interpreteren. OGW biedt hiervoor een systematische aanpak. OGW vraagt gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van: Leerlingen en ouders Docenten Teamleiders Schoolleiding Kwaliteitszorgmedewerkers

6 Zes bouwstenen van OGW

7 Hiervoor is nodig: Planmatige aanpak Een opbrengstgerichte cultuur

8 Planmatige aanpak Plan: Samen niet-onderhandelbare doelen vaststellen en vastleggen in resultaatafspraken (wat ga je bereiken, hoe ga je dat meten, wanneer is het resultaat bereikt?)

9 Opbrengstgericht cultuur
Hoge doelen en verwachtingen van jezelf en van elkaar. Structureel analyseren. Verbeteren: actie! open en veilige cultuur voor reflectie en feedback.

10 Motivatie

11 Visie van de school Hier wordt de visie van de school in beeld gebracht. Het liefst terug gebracht naar 1 of 2 dias. Geef de kerngebieden van de visie aan waarop je als school de opbrengsten hebt gedefinieerd en wat de opbrengsten zijn.

12 Opdracht 1. Kijk naar de kernbegrippen uit de visie.
Dit leidt tot opbrengsten voor de leerling. Hoe zou je die opbrengsten definiëren? Geef per opbrengst aan bij welk kernbegrip(pen) deze hoort. Schrijf de opbrengsten met een viltstift op geeltjes. Eén opbrengst per geeltje. Zie ook: Werkvorm visie koppelen aan opbrengsten leerlingen

13 Opdracht 2 Opbrengstgericht werken vraagt om een cultuur in de school waarin je elkaar aan kunt spreken op resultaten die je samen hebt vastgesteld. Beschrijf met elkaar in drie regels de cultuur in het docentencorps zoals jij die nu ziet. Beschrijf met elkaar in drie regels de cultuur van het sturen binnen jullie school. Benoem voorbeelden/situaties waarin jullie als leidinggevenden al sturen op afgesproken resultaten. Benoem voorbeelden/situaties waarin jullie nog niet sturen op afgesproken resultaten. Zie ook Werkvorm Cultuur en sturen.

14 Opdracht 3 Kies een van de voorbeelden/situaties waarin jullie als MT of afdelingsleiding nog niet sturen op resultaten. Beschrijf de situatie zo nauwkeurig mogelijk en beschrijf ook het gedrag dat jullie nu vertonen. Beschrijf vervolgens het gedrag zoals jullie dat in een meer opbrengstgerichte cultuur zouden willen vertonen. Wat doe je anders? Wat zeg je anders? Wat straal je uit? Verfilm vervolgens beide scenes. Zie ook Werkvorm In de klas gedrag docent. Werkvorm gelijk, opdracht andere inhoud.


Download ppt "Workshop Teamleiders OGW en sturen op OGW."

Verwante presentaties


Ads door Google