De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

R EDACTIONEEL SCHRIJVEN L ES 3. Globale indeling les 3 •5 minutenKlassikale terugkoppeling naar vorige les + lesindeling komende les bespreken •20 minutenRedactievergadering:

Verwante presentaties


Presentatie over: "R EDACTIONEEL SCHRIJVEN L ES 3. Globale indeling les 3 •5 minutenKlassikale terugkoppeling naar vorige les + lesindeling komende les bespreken •20 minutenRedactievergadering:"— Transcript van de presentatie:

1 R EDACTIONEEL SCHRIJVEN L ES 3

2 Globale indeling les 3 •5 minutenKlassikale terugkoppeling naar vorige les + lesindeling komende les bespreken •20 minutenRedactievergadering: vorderingen, onderwerpen en schrijfplannen bespreken •10 minutenExpertgroepen oriënteren zich op het schrijven van een inleiding •10 minutenKlassikale instructie over feedback geven •25 minutenExpertgroepen: inleiding schrijven a.d.h.v. observerend leren •10 minutenExpertgroepen: feedback geven op inleiding •10 minutenRedactievergadering: vorderingen bespreken & afspraken maken •10 minutenKlassikale nabespreking van de les en bespreken huiswerk

3 5 minutenKlassikale terugkoppeling naar vorige les + lesindeling komende les bespreken Vragen / onduidelijkheden over les 2 of deze les?

4 20 minutenRedactievergadering Bespreek in je redactie de vorderingen, de onderwerpen en de verschillende schrijfplannen.

5 10 minutenOriëntatie op het schrijven van een inleiding In je expertgroep ga je je oriënteren op het schrijven van een inleiding. Lees de opdracht goed door en bekijk de eisen aandachtig! Ook het schrijfplan dat je gemaakt hebt, kan hierbij helpen. Op de site is alle informatie te vinden: L EERLING – A CHTERGRONDINFORMATIE – I NLEIDING L EERLING – S CHRIJFOPDRACHTEN L EERLING – S CHRIJFPLANFORMULIEREN

6 10 minutenKlassikale instructie over feedback geven Door te observeren kun je van elkaar leren. Het is fijn om terug te horen wat goed ging, of wat beter / anders zou kunnen. Vaak heeft dit echter alleen zin als dit op een fijne en eerlijke manier gaat. Er zijn daarom zogenaamde ‘feedbackregels’, die op de volgende dia staan.

7 •Begin een tekstbespreking altijd met positief commentaar. •Prijs de tekst op aanwijsbare kwaliteiten en geef geen algemene oordelen. •Stel vragen en geef reacties vanuit je positie als lezer. •Stel de schrijver vragen over zijn tekst en over het schrijfproces. •Stuur de schrijver met je vragen naar het zelf bedenken van oplossingen. •Zorg ervoor dat de tekstbespreking suggesties voor het herschrijven van de tekst oplevert.

8 25 minutenExpertgroepen: inleiding schrijven a.d.h.v. observerend leren De opdracht voor je in tweetallen uit. Na tien minuten wissel je van taak. De laatste vijf minuten bespreek je met het observatieformulier het resultaat met elkaar. Kijk op de site voor informatie over het schrijven van een inleiding: L EERLING – A CHTERGRONDINFORMATIE – I NLEIDING en gebruik je eigen schrijfplan. Gebruik voor de observatie het observatieformulier bij deze opdracht, te vinden op de site: L EERLING – O BSERVATIEFORMULIEREN – O BSERVATIE L ES 3.

9 10 minutenExpertgroepen: feedback geven op inleiding Gebruik voor het geven van feedback, het feedbackformulier: L EERLING – F EEDBACKFORMULIEREN – F EEDBACKFORMULIER L ES 3 Lees voordat je feedback geeft, eerst de opdracht goed door. Bekijk en lees dan kritisch de inleiding van een leerling uit de expertgroep en geef aan de hand van de punten uit de opdracht feedback, volgens de ‘regels’. Houd de tijd goed in de gaten!

10 10 minutenRedactievergadering Vanuit je expertgroep ga je nu weer naar je redactie. In de redactievergadering bespreek je de vorderingen tot nu toe en maak je duidelijke afspraken met elkaar.

11 10 minutenKlassikale nabespreking van de les en bespreken huiswerk •Hoe heb je deze les ervaren? Wat ging goed? Wat ging minder goed en waar lag dat aan? Wat vond je van de werkvormen (in expertgroepen observeren, redactievergadering)? Hoe vond je het geven & krijgen van feedback? etc. •Voorbereiding Les 4: - Lesevaluatie invullen, te vinden op de site: L EERLING – E VALUATIEFORMULIEREN – L ES 3 - Inleiding herschrijven. Gebruik hierbij de feedback die je gekregen hebt! Gebruik eventueel ook nog de theorie uit de achtergrondinformatie. - Kern schrijven (zie volgende dia voor informatie!)

12 Voor het schrijven van de kern van je artikel moet je goed kijken naar de eisen uit de opdracht, zie L EERLING – S CHRIJFOPDRACHTEN. Kijk ook terug naar je schrijfplan. Op de site staat bij L EERLING – A CHTERGRONDINFORMATIE – T EKSTOPBOUW ook informatie over de inleiding. Zorg dat je dit onderdeel de volgende les bij je hebt, anders kun je geen feedback krijgen!!

13 E INDE L ES 3 R EDACTIONEEL SCHRIJVEN


Download ppt "R EDACTIONEEL SCHRIJVEN L ES 3. Globale indeling les 3 •5 minutenKlassikale terugkoppeling naar vorige les + lesindeling komende les bespreken •20 minutenRedactievergadering:"

Verwante presentaties


Ads door Google