De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwarmer : zoek de 5 verschillen 1.Ga in 2 tallen tegenover elkaar staan 2.Bekijk goed hoe de ander eruit ziet 3.a draait zich om, b verandert 5 dingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwarmer : zoek de 5 verschillen 1.Ga in 2 tallen tegenover elkaar staan 2.Bekijk goed hoe de ander eruit ziet 3.a draait zich om, b verandert 5 dingen."— Transcript van de presentatie:

1 Opwarmer : zoek de 5 verschillen 1.Ga in 2 tallen tegenover elkaar staan 2.Bekijk goed hoe de ander eruit ziet 3.a draait zich om, b verandert 5 dingen aan zichzelf 4.A draait zich weer om en raadt welke 5 dingen b gewijzigd heeft 5.Rollen draaien om

2 Observeren kan best lastig zijn, wat doe jij? Als beoordelaar ga je observeren.  Wat ga je observeren?  Hoe ga je observeren? Vul de vragenlijst in, die je vindt in je map

3 Beoogde leeropbrengsten ochtend  Weet welke factoren allemaal meegenomen moeten worden bij de voorbereiding (voorafgaand) aan de observatie van een proeve (wat en hoe ga je observeren).  Past de WAKKER methode correct toe bij het observeren van een proeve (blitse biedermeier)  Koppelt waargenomen gedrag aan competenties op het beoordelingsformulier.  Beargumenteert of een competentie wel/niet is aangetoond in de proeve obv waargenomen gedrag in de proeve.

4 Beoordeling binnen GP Groen Proeven Voorbereiden - Organisatie - Werkplanning - rolwisseling Observeren - WAKKER - proeve+ Wakker Reflectie- gesprek - STAR Eindgesprek - Feedback

5 Docent vs Examinator Rol/taken DocentRol/taken Examinator Begeleiden bij competentieontwikkeling Beoordelen van hoe de leerling op moment x scoort op competenties FeedforwardFeedback ‘advocaat’/helpend‘rechter’/beoordelend Aanwijzingen/feedbackMond houden Alleen op een groepMet zijn 2-en, samen overleggen

6 Ken jij het verschil? Objectieve waarneming vs Interpretatie Korte demo Kijk naar mij en benoem achteraf wat je me hebt zien doen.

7 Uitleg WAKKER

8 W akker Waarnemen Kijken en luisteren Wanneer: tijdens de proeve

9 w A kker Aantekeningen maken Opschrijven van feiten, waargenomen gedrag: objectief zonder oordeel Wanneer: tijdens de proeve

10 wa k ker Klassificeren Informatie uit de aantekeningen toewijzen aan de competenties Ofwel Koppelen van wat de leerling heeft laten zien in de PvB en product mbt de 4 competenties Wanneer: direct na de proeve

11 wak k er Kwalificeren Vraag stellen: Welke competenties heeft de leerling al aangetoond in de proeve en welke aanvullende vragen moet ik stellen in het reflectiegesprek?. Wanneer: direct na de proeve

12 WAKK(r)ER RG: oa niet aangetoonde competenties bevragen Doel: heeft lln bewust gehandeld?

13 wakk e r Evalueren Dit deel doet de examinator pas NA het RG als je samen met de mede-examinator overlegt: -Komen de conclusies van beide examinator overeen? Zo nee, beoordeling beargumenteren obv waargenomen gedrag -Welk gezamenlijk oordeel geven we de leerling. Wanneer na RG: heeft lln niet aangetoonde competenties alsnog aangetoond en heeft hij/zij bewust gehandeld in proeve

14 wakke r Rapporteren Een beoordelingsformulier invullen waarin staat wat het oordeel is en een korte toelichting “blijkt uit” wordt gegeven op basis van objectieve waarnemingen. EIndgesprek: jullie oordeel teruggeven aan de lln in eindgesprek En ontwikkeladvies meegeven.

15 Observeren: hoe doe je dat in GP Werkplanning en observatieformulier bekijken en observeren 1.Kennisnemen werkplanning leerling 2.Observatieformulier biedermeier bekijken: is het duidelijk wat je de leerling moet zien doen? 1.Eventueel nog korte afstemming mede-beoordelaar 3.Observeren van leerling in de proeve 1.Observeren a.d.h.v. WAKKER

16 Ingevulde werkplanning Biedermeier

17 Beoordelingsformulier Blitse Biedermeier

18 Opdracht: Observeer de leerling in het filmpje met de WAKKER Bekijk het filmpje en maak aantekeningen op het observatieformulier van de Blitse Biedermeier. Let alleen op de blonde dame in het filmpje en het

19 Filmpje: Blitse Biedermeier

20 Opdracht: wa k ker -Klassificeren Koppel je aantekeningen aan de competenties op je observatieformulier en geef ook aan welke competentie je nog niet hebt kunnen zien en dus beoordelen en welke aanvullende vragen je in het RG hierover zou willen stellen.

21 Opdracht: wak k er - kwalificeren Vergelijk met je aantekeningen en aanvullende vragen met je buurman/buurvrouw  Bespreek verschillen  Belangrijk: alleen discussie op basis van waargenomen gedrag in de proeve, GEEN INTERPRETATIES!

22 Opdracht: formuleer 3 vragen Formuleer samen met je mede-beoordelaar drie vragen die je de ‘blonde’ leerling zou willen vragen in het Reflectie Gesprek.

23 Terugblik op leeropbrengsten  Weet welke factoren allemaal meegenomen moeten worden bij de voorbereiding (voorafgaand) aan de observatie van een proeve (wat en hoe ga je observeren).  Past de WAKKER methode correct toe bij het observeren van een proeve (blitse biedermeier)  Koppelt waargenomen gedrag aan competenties op het beoordelingsformulier.  Beargumenteert of een competentie wel/niet is aangetoond in de proeve obv waargenomen gedrag in de proeve. Schrijf eventuele acties op tav je observerende competenties, die ook input kunnen zijn voor je locatiecontract

24 Beoordeling binnen GP Groen Proeven Voorbereiden - Organisatie - Werkplanning - rolwisseling Observeren - WAKKER - proeve+ Wakker Reflectie- gesprek - STAR Eindgesprek - Feedback

25 We hebben de observatie van de proeve afgerond. Na de lunch gaan we het reflectiegesprek voeren en ook komt het eindgesprek aan bod. Weer terugkomen naar deze ruimte! START 13.15!!


Download ppt "Opwarmer : zoek de 5 verschillen 1.Ga in 2 tallen tegenover elkaar staan 2.Bekijk goed hoe de ander eruit ziet 3.a draait zich om, b verandert 5 dingen."

Verwante presentaties


Ads door Google