De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competenties beoordelen met GP Hoe doe ik het en hoe borg ik kwaliteit? Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, WUR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competenties beoordelen met GP Hoe doe ik het en hoe borg ik kwaliteit? Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, WUR."— Transcript van de presentatie:

1 Competenties beoordelen met GP Hoe doe ik het en hoe borg ik kwaliteit? Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, WUR. judith.gulikers@wur.nl

2 Wat had ik jullie beloofd.....  De vertaling van de algemene competenties in een concrete proeve;  Het objectief observeren van competenties met behulp van de WAKKER methode;  Het gebruik van rubrics met daarin verwervingsstappen;  Het komen tot een zo betrouwbaar mogelijk oordeel (met twee beoordelaars);  Het positioneren van de beoordeling van een proeve binnen een doorlopende leerlijn.

3 Jullie gaan aan de slag Het begin: Wat wil je gaan beoordelen? Validiteit Betrouwbaarheid Onderwijsgevolgen  de doolopende leerlijn

4 Piramide van Miller: WAT wil je zien? Weten Feitentests / vaardigheden: MCtoets, open vragen….. Weten hoe Contextrijke tests: Casus, werkstuk, ….. Tonen Performance assessment in vitro: Simulatie, rollenspel………….... Doen Performance assessment in vivo: Observatie op werkplek, video….. Authenticiteit

5 Validiteit: beoordelen we echt de 4 competenties? Stap 1: vanuit GP:  Verantwoording  4 competenties  Praktijksituatie  BB, KB, GL gedrag in de praktijksituatie Maar dit staat allemaal op papier......... kwaliteit wordt bepaald door hoe de school er vorm aan geeft Dit vraagt (nieuwe) professionaliseit van docenten Dit vraagt ondersteunig om PvB zo uit te voeren als bedoeld

6 Men neme de PvB mee naar school…… Stap 2: wat kan de school/docenten eraan doen?  Gezamenlijk vormgeven aan de uitgangspunten van GP  Betekenis geven aan de 4 competenties in eigen PvB  Observeren en reflectiegesprek richten hierop richten Cruciale vraag voor validiteit Wat betekenen de 4 competenties in deze PvB? Hoe zie ik deze 4 competenties in deze PvB? intakevragenlijst

7

8 4 competenties  onderzoeken  presenteren  plannen en organiseren  met druk en tegenslag omgaan Jullie invulling hiervan geeft sturing aan:  Observatie (waar ga je naar kijken)  Reflectiegesprek (waar wil je meer over horen)

9 Hoe weet ik nu welk gedrag en niveau ik van leerling mag verwachten?  Rubrics zijn PvB overstijgend  Rubrics zijn inhoudsoverstijgend  Rubrics zijn gebruikt in PvBs om BB, KB, GL niveau te beschrijven Rubrics

10

11 De praktijksituatie zoals jullie die vormgeven moet de leerling alle mogelijkheden bieden om deze gedragingen te laten zien  Authentieke situatie (locatie / opdrachtgever / echt resultaat)  Stimuli aanbregen om gedrag uit te lokken? (dilemma)

12 Tot nu toe hebben aan de validiteit gewerkt: Hoe borg je dat je daadwerkelijk de 4 competenties uit de proeve op het gewenste niveau beoordeelt Maar hoe zit het dan met betrouwbaarheid? Hoe borg je dat je het ‘ware’ niveau van de leerling beoordeelt?  Ook hier blijkt de rubric een belangrijk hulpmiddel voor te zijn

13 And how about reliability? het ‘oude’ betrouwbaarheid:  alle leerlingen doen hetzelfde  er is 1 goed antwoord  jij ziet precies hetzelfde als ik het ‘nieuwe’ betrouwbaarheid:  er is altijd interpretatie.  niet objectiviteit, maar intersubjectiviteit  én niet gelijkheid, maar vergelijkbaarheid

14  ‘Nieuwe’ betrouwbaarheid: • Weten wat we gaan beoordelen = voorwaarde Intersubjectiviteit • Meerdere beoordelaars, die onafhankelijk tot oordeel komen • Meerdere methoden • Meerdere momenten • Oordelen onderbouwen met concrete bewijzen Vergelijkbare PvB’s voor leerlingen •Uit te voeren activiteiten en moeilijkheid •Procedure van beoordelen Het is niet mijn interpretatie hoor! Wat betekenen die 4 competenties in deze PvB? + niveau in rubric geduid Dilemma’s??

15 Hoe zit dit in GP?  2 methoden: competenties beoordelen door ernaar te kijken én erover te praten  vaststaand beoordelingsformulier  intakegesprek: examinatoren samen beeld vormen van wat ze gaan beoordelen  minimaal 2 beoordelaars  Advies voor beoordelingsprocedure  los van elkaar beoordelingsformulier invullen  aantekeningen uit observatie + RG gebruiken voor argumenten  WACKER procedure voor observeren

16 Nu gaan we competenties observeren…….. Hoe ga je observeren? mime filmpje mime filmpje 2 Kindergarten cop

17 Experimentje Vrijwilligers om mij te observeren??

18 Valkuilen bij observeren: je gaat interpreteren  Te snel oordelen: eerste indruk of ervaring met leerling  Op basis van te weinig informatie oordelen  De persoonlijkheid van degene die beoordeelt, speelt mee in de beoordeling  De ‘gevolgen’ van de beoordeling, beïnvloeden de beoordeling

19 Valkuilen gezien bij GP Alles willen zien van alle leerlingen  observatie is moeilijk  Je wilt competenties zien! “mijn mond houden’  docent gaat helpen  Leerling moet laten zien dat hij/zij het (zelf) kan  Examinator observeert Na observatie van praktijkdeel al beoordelen  Reflectiegesprek is essentieel onderdeel van PvB Reflectiegesprek gebruiken als feedback gesprek  Feedback gesprek komt pas NA de beoordeling

20 WACKER - Methode  Waarnemen (observeren)  Aantekeningen maken  Classificeren  Kwalificeren  Evalueren  Rapporteren

21 Vermijden van valkuilen Beoordelen via een vaste methodiek  Duidelijke omschrijving van competentie hebben  Observatie en interpretatie strikt gescheiden houden  Tijdens het observeren aantekeningen maken zodat geen informatie verloren kan gaan  Aantekeningen meenemen naar reflectiegesprek  In reflectiegesprek verder uitdiepen  Daarna..CKER WACKER methode

22 Waarnemen en aantekeningen maken Observeren van het gedrag van de leerling  Het zo volledig mogelijk opschrijven van wat je observeert / hoort Aandachtspunt:  Je aantekeningen mogen enkel waarnemingen bevatten, géén interpretaties!  Dus ook niet gaan ‘afvinken’  Noteer alles wat je opvalt (goed én minder)

23 Aantekeningen NOG GEEN OORDEEL Reflectie gesprek HIERNA PAS OORDEEL

24 Classificeren  Bepalen wat van het geobserveerde gedrag iets zegt over welke competentie Welke aantekeningen zeggen iets over welke competenties? Denk terug: hoe zie ik een competentie in mijn toetssituatie. Hierom dus!

25 Kwalificeren  Bepalen in welke mate een een leerling het gewenste gedrag / de gewenste competenties op niveau heeft laten zien Hier zijn dus de rubrics van handig!

26 Evaluaren Beoordelaars vullen individueel beoordelingsformulier in daarna  Naast elkaar leggen van de verschillende kwalificaties en tot een gemeenschappelijk resultaat komen  Conclusies onderbouwen met concrete voorbeelden uit aantekeningen  Dit noemen we ‘intersubjectiviteit’ (betrouwbaarheid!)

27 Oordeel verantwoorden Eerste oordeel A1 = gezakt, A2 = geslaagd  A1: ik twijfel hoor  A2: waarom dan?  A1: tja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed  A2: Daarop kunnen we de leerling natuurlijk niet laten zakken. Ik vind zijn ontwerp in ieder geval super in elkaar zitten en alle producten die hij heeft opgeleverd voldoen aan onze criteria.  A1: Ja, vind jij dat? Ik vind dat ontwerp niet zo super?  A2: Maar vind je het niet zo super omdat het niet aan de eisen voldoet of vind je het niet zo super omdat het gewoon jouw smaak niet is?  A1: hmm……. lastig

28 Vervolg  A2: De leerling is wel wat zwakker in de communicatie met de klant. In het verkoopgesprek hebben we geobserveerd dat hij niet de goede vragen stelde om alle benodigde informatie boven tafel te krijgen, maar uiteindelijk heeft hij wel zijn schetsen en ideeën met de klant overlegd en is hij tot overeenstemming gekomen.  A1: Ja, je hebt inderdaad gelijk. Als ik naar de competenties en beoordelingscriteria kijk, heeft hij het inderdaad gehaald. Ik vind zijn ontwerp gewoon persoonlijk niet zo mooi. Maar ik vind het wel belangrijk om op het beoordelingsformulier aan te geven dat hij zich moet verbeteren in de communicatie met de klant.

29 Rapporteren: eerst beoordelen......... Nieuwe beoordelingsformulier met op achterkant competentiematrix 1. Holistisch oordeel: kan lln praktijksituatie met daarin de 4 competenties op goed niveau aan? 2. Punten voor voorbereiding, proces, product, reflectie 3. Waar kun je trots op zijn, waar nog aan werken Op de achterkant: mogelijkheid om per competenties leerling iets mee te geven (zowel positief als negatief)

30 ..................daarna betekenisvolle feedback Maak van een summatieve toets ook een leermoment!  Beoordelingen bespreken met leerling en hem/haar feedback geven op zijn functioneren, op basis van concrete voorbeelden en competenties  Bespreken welke acties ondernomen kunnen worden om bepaalde competenties verder te ontwikkelen  Eventuele input voor portfolio, of nieuw POP / PAP

31 Onderwijsgevolgen = kwaliteitsaspect van een toets! En zo draagt PvB bij aan de Doorlo- pende leerlijn

32 Heel veel succes! Judith.gulikers@wur.nl © Wageningen UR


Download ppt "Competenties beoordelen met GP Hoe doe ik het en hoe borg ik kwaliteit? Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, WUR."

Verwante presentaties


Ads door Google