De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentiegericht beoordelen: handvatten krijgen Judith Gulikers, Leerstoelgroep Educatie en competentiestudies, WUR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentiegericht beoordelen: handvatten krijgen Judith Gulikers, Leerstoelgroep Educatie en competentiestudies, WUR."— Transcript van de presentatie:

1 Competentiegericht beoordelen: handvatten krijgen Judith Gulikers, Leerstoelgroep Educatie en competentiestudies, WUR

2 Wat gaan we doen…….. 1. Waarom competentiegericht beoordelen? 2. Wat verandert er? 3. Anders(om) denken 4. (De SHL) competenties zichtbaar maken 5. Competenties uitdagen:  Authentiek beoordelen  Leerling als medebeoordelaar

3 Maar waarom zou je dit willen? Beoordeling stuurt het leren! Beter voorbereiden op BVE veld Beter voorbereiden op competentiegerichte MBO SHL competenties: doorlopend leren Minder uitval Leerlingen: Meer gemotiveerd Begripsvoller leren Professionele en algemene competenties ontwikkelen Reflecteren en zelfsturend  levenslang leren

4 Wat verandert er volgens u als we competentiegericht willen gaan beoordelen? Hoe is dit anders dan u nu gewend bent te beoordelen in de praktijkvakken?

5 Andersom denken Beroepsrelevante, herkenbare uitkomsten: competenties & werkprocessen Onderwijs: lessen Beoordelings- criteria: Wat wil je zien? & Hoe kan leerling dit laten zien Vakken Inhoud Toetsen Onderwijs met leeractviteiten: Wat moet je oefenen? Piramide van Miller Observeerbaar gedrag Cruciaal: Aansluiting onderwijs en examinering geschikte toetsmethode authentieke situaties zelf-beoordeling

6 Competentiegericht beoordelen: 2 doelen Summatief beoordelen: ik kan het!  formele consequenties Formatief beoordelen = waar sta ik?  waarderen en groeien en leren  geen formele consequenties

7 Piramide van Miller: WAT wil je zien? Weten Feitentests / vaardigheden: MCtoets, open vragen….. Weten hoe Contextrijke tests: Casus, werkstuk, ….. Tonen Performance assessment in vitro: Simulatie, rollenspel………….... Doen Performance assessment in vivo: Observatie op werkplek, video….. Authenticiteit

8 Competenties beoordelen Competentie = bekwaamheid om kennis, vaardigheden en houdingen te integreren in de uitvoering van (beroeps)relevante taken / rollen in een bepaalde context In ieder geval laag 3 / 4 van Miller: laten zien van gedrag Competentie kun je niet zien  gedrag beoordelen: observeren  gedrag bespreken: reflectie, coaching, beoordelingsgesprek WACKER SMART

9 De SHL competenties zichtbaar maken 18 in VMBO 18 + 7 in MBO Maar wat betekent “presenteren”, “op behoefte van klant richten”, “vakdeskundigheid toepassen” ? Een competentie krijgt pas betekenis in een context of taak …………….daarom: Vertaling maken! Doorlopende leerlijnen

10 Bv. “ Presenteren” 1. Vertaling in Kentaken / Werkprocessen KT (bloemist): presenteren van producten en creaties De leerling presenteert bloemen en planten De leerling presenteert producten in een etalage KT (onderzoeker): presenteren van onderzoeksgegevens De leerling geeft presentaties over gedane onderzoek De leerling presenteert onderzoeksbevindingen aan verschillende doelgroepen De leerling presenteert onderzoek zowel mondeling als schriftelijk 2 x presenteren……toch hele andere toets

11 2. Vertaling in uw eigen toetssituatie: Hoe kan de leerling in deze toetssituatie zijn competenties laten zien? Geeft sturing aan: Beschrijven van beoordelingstaak/situatie Observeren en beoordelen van de leerling Input richting onderwijs  leersituaties

12 Competenties laten zien: 2 hulpmiddelen 1. Beoordeling authentieker maken 2. Leerling actief met competenties bezig laten zijn Aandacht in onderwijs Zelf-beoordeling

13 Authentiek beoordelen Beoordelingssituatie die overeenkomt met situatie uit de (beroeps)praktijk Startpunt = de beroepspraktijk of maatschappelijk relevante situatie (dus niet onderwijs!) Wat moet een leerling op dit niveau in zijn/haar stage kunnen uitvoeren?

14 Authentiek beoordelen Werken vanuit (kritische) beroepssituaties  Samenhangend geheel van taken/activiteiten  Bevat realistische dilemma’s  Bevatten meerdere competenties

15 Maar………. Autentiek beoordelen is MEER dan de locatie Verschillende toetsmethoden kunnen MEER authentiek gemaakt worden

16 Hulpmiddel: 5-dimensionale model (5DM) 5 kenmerken van een “toets” die je meer of minder op de gekozen realistische situatie kunt laten lijken Taak: opdracht(en) die de leerling moet uitvoeren Fysieke context: omgeving waarin leerling de opdracht moet uitvoeren + de bronnen/materialen daar aanwezig Sociale context: samenwerkings- en hulp (on)mogelijkheden Vorm: beoordelingsmethode, onafhankelijk van de inhoud Criteria: punten waarop de leerling beoordeeld wordt

17 Leerling percepties: dit is ECHT!! De leerling moet het als ECHT ervaren!! Leerlingpercepties bepalen het effect van de toets Leerling ervaart toets als autentiek Motivatie Diep leren Competentie- ontwikkeling

18 Zelfsturend maken mbv. beoordeling Leerling als medebeoordelaar Beeld geven van competenties  Hoe zie je deze competenties in jouw stage / in deze les?  Op welke manier kun je laten zien dat je kunt “ samenwerken”? Formatieve beoordeling + coaching  Self-assessment, peer-assessment, 360° feedback  Concrete bewijzen aandragen, maar geen formele consequenties Summatieve beoordeling  Summatief reflectiegespek, criterium gericht interview  Keuzes / gedrag beargumenteren, wel formele consequenties

19 Rubric “klantgericht werken” = hulpmiddel 1 Als een klant mij om advies vraagt, stuur ik hem door naar mijn baas of collega 2 Als een klant mij om advies vraagt probeer ik eerst zelf te helpen en anders stuur ik de klant door naar mijn baas of collega 3 Als een klant mij om advies vraagt kan ik hem meestal zelf verder helpen 4 Ik heb in de gaten wanneer een klant advies nodig heeft en ik neem zelf het initiatief om de klant te adviseren 3 4 Verwacht niveau na jaar 3 Verwacht niveau na jaar 4

20 Zelfbeoordeling / portfolio bewijsstuk Competentie: klantgericht werken Concreet Voorbeeld van leerling 1/2/3/4Dat wil ik leren / dat moet hij leren Ik kan de klant goed advies geven als hij/zij daar behoefte aan heeft Concreet observeerbaar gedrag Ik kreeg deze week een bedank-kaartje van een klant omdat hij zo blij was met het mooie boeket dat ik voor zijn eerste date aangeraden had 3 Als de klant iets wil wat ik lelijk vind, kan ik niet meer goed advies geven Bijgevoegd bewijsstuk: Bedank-kaartje

21 Zelfbeoordeling / portfolio bewijsstuk Competentie: klantgericht werken Concreet Voorbeeld van leerling 1/2/3/4Dat wil ik leren / dat moet hij leren Ik kan de klant goed advies geven als hij/zij daar behoefte aan heeft Concreet observeerbaar gedrag Priscilla vroeg mij advies over waar ze nog leuke plaatjes kon vinden. Ik kon alleen de tijdschriften bedenken die zij ook al had, toen heb ik haar maar naar de juf gestuurd 2 Ik heb nog nooit met echte klant gewerkt, dat wil ik graag oefenen Bijgevoegd bewijsstuk: Feedback van de juf

22 Wat kun je hier allemaal mee Rubric laat zien welk niveau uiteindelijk verwacht wordt (summatief) of waar leerling op dit moment staat (formatief) Zelf-beoordeling in onderwijs stimuleert reflecteren  bewuster leren Handvatten voor gesprek met leerling en coaching In kaart brengen van ontwikkel/leerlijnen

23 Bedankt voor nu….. Vanmiddag gaan we echt aan de slag! © Wageningen UR

24 “Traditioneel” toetsenCompetentiegericht beoordelen Alleen summatief doel: gericht op afrekenen Summatief én formatief doel gericht op potentie en groei: onderwijs en beoordelen verwoven feedback is cruciaal Vakinhoud is uitgangspuntBeroepspraktijk is uitgangspunt Nadruk op kennis/vaardigheid Losse onderdelen Nadruk op product Nadruk op gedrag/competenties Geintegreerde hele taken Product én proces en reflectie Docent is beoordelaar Docent bepaald Leerling is (mede)beoordelaar Leerling verantwoordelijkheid

25 Controle op conducteurs UTRECHT – Kantoorbedienden en andere medewerkers van de NS kijken in de trein de conducteur op de vingers. Het NS-personeel houdt bij hoe vaak een conducteur kaartjes controleert en of er voldoende informatie bij vertragingen wordt gegeven. Vormen van authentiek beoordelen Performance in vivo Performance in vitro Retrospectieve beoordeling Mystery guest Assessor is: expliciet aanwezig impliciet aanwezig Te beoordelen gedrag is: reactie op natuurlijke gang van zaken reactie op uitlokking Voorbeeld: Beoordelingen tijdens de LIO (leraar in opleiding)- stage Voorbeeld: Reflectiegesprek 360 graden assessment

26 En nu dan……….. Wat verandert er volgens u als we competentiegericht willen gaan beoordelen? Hoe is dit anders dan u nu gewend bent te beoordelen in de praktijkvakken?

27 Aansluiting onderwijs - examinering Onderwijs Examinering Leren OLE 3 elementen moeten allemaal over competenties / werkprocessen gaan!

28 Ervaringen + oplossingen Onderwijs is vakgericht, examen is competentiegericht of Leerlingen weten niet wat competenties / werkprocessen zijn Expliciet benoemen in onderwijs Vertalen: Hoe zie jij deze competenties in jouw stage? Leeractiviteiten en beoordelingsactiviteiten beoordelen op zelfde competenties / werkprocessen (formatief beoordelen)  rubric, zelf-assessment, 360° feedback, peer-assessment  hierop feedback geven / coaching

29 Ervaringen + oplossingen Leerlingen verwachten kennisvragen in reflectiegesprek Leerlingen verwachten antwoorden in coachingsgesprekken Oefenen met “waarom vragen” Doorvragen met open vragen. Niet te snel tevreden zijn! Leeractiviteiten zijn voorgekauwd, toetssituatie niet Tijdens leren de ondersteuning voor leerlingen afbouwen Leerlingen express voor dilemma’s zetten en niet ingrijpen


Download ppt "Competentiegericht beoordelen: handvatten krijgen Judith Gulikers, Leerstoelgroep Educatie en competentiestudies, WUR."

Verwante presentaties


Ads door Google