De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOCIALE COMPETENTIE Jacqueline Blaak-Venneman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOCIALE COMPETENTIE Jacqueline Blaak-Venneman."— Transcript van de presentatie:

1 SOCIALE COMPETENTIE Jacqueline Blaak-Venneman

2 ONZE SCHOOL 2013 een school met 38 nationaliteiten en 13 verschillende religies een “hotelschool” achterstandswijk

3 Wat heb je nodig om kinderen sociaal emotioneel te ondersteunen?
*Sensitief zijn voor signalen van de ander en daar responsief op reageren. Sensitief : -gevoelig zijn voor signalen -ze juist interpreteren -de emotionele betekenis op waarde schatten Responsief: - een reactie geven wanneer er sprake is van een signaal - aansluitend en adequaat reageren - gevoelsmatig en inhoudelijk aansluiten bij het signaal

4 In je reactie zijn 3 componenten van belang
* een affectieve component Neem iemands kijk op de situatie serieus. Laat merken dat je de situatie ook van hem/haar uit wil bekijken en de inzichten respecteert (Denken). Laat merken dat je er voor de ander bent op momenten dat het niet meteen lukt. Laat merken dat je begrijpt dat het vervelend voor de ander is. Moedig hem/haar aan als hij/zij het (bijna) goed doet (Doen). Laat tijdig merken dat je er voor de ander bent als deze het moeilijk heeft, dat je zijn/haar gevoelens waarneemt, erkent en serieus neemt. Let erop dat je verbale en nonverbale gedrag in overeenstemming zijn (Voelen). Laat merken dat het je wat doet als de ander zich wel/niet aan de afspraak houdt. Accepteer de ander als persoon met eigen verantwoordelijkheden (Willen). een informatieve component Geef zoveel mogelijke informatie zodat de ander de situatie kan begrijpen; weet wat er gebeurt en waarom. Geef het waarom van regels en verwachtingen aan (Denken). Geef inzicht in het waarom van een bepaald gedrag en de effecten van het gedrag. Bespreek alternatieven (Doen). Benoem de gevoelens en verduidelijk ze. Probeer zoveel mogelijk inzicht te geven in de bedreigende of emotionele gebeurtenis (Voelen). Praat over de consequenties van het gedrag van de ander voor zichzelf en anderen, over wat jullie belangrijk vinden en waarom. Maak wederzijdse verwachtingen duidelijk (Willen). een gedragsregulerende component Help de situatie te verwoorden zodat je samen alternatieven voor het gedrag kunt bedenken. Geef uitleg over hoe de ander dit gedrag kan uitvoeren. Geef situaties andere interpretaties (Denken). Maak concrete afspraken over wat de ander wel en niet mag doen. Zorg dat het doel haalbaar is. Laat de ander de effecten van het gedrag zelf ervaren. Oefen de vaardigheden en geef daar feedback op (Doen). Geef aanwijzingen hoe de ander de eigen emoties kan reguleren. Zoek samen uit hoe de ander deze anders kan uiten. Spreek af hoe je zult reageren (Voelen). Maak concrete afspraken over de manier waarop je elkaar aan de afspraken kunt houden en herinneren. Laat de ander de positieve effecten van het gewenste gedrag ervaren (Willen).

5 Een positief klimaat http://youtu.be/gBo73BL0TaA

6 Sociale competentie op school
regels en afspraken leerkrachtvaardigheden sociale competentie in de zorgstructuur ouderbetrokkenheid planmatigwerken aan sociale competentie in de klas

7 IN DE KLAS luisteren en spreken omgangsregels gevoelens
zelfvertrouwen en positief zelfbeeld respect samenwerken en samen spelen ruzie

8

9 LUISTEREN EN SPREKEN Luisteren naar wat de ander zegt
De ander aankijken als hij/zij tegen je praat De ander laten uitspreken De tijd geven om te reageren Rustig praten Antwoord geven op een vraag Een vraag stellen Een praatje maken

10 ZELFVERTROUWEN EN POSITIEF ZELFBEELD
Een praatje maken, meepraten Naast iemand gaan zitten Vragen of je mee mag doen Anderen uitnodigen tot meespelen of samenwerken De leiding durven nemen In het middelpunt durven staan Durven opkomen voor jezelf en de ander Durven zeggen wat je vindt Complimenten ontvangen en geven Kritiek ontvangen en geven

11 SAMEN WERKEN SAMEN SPELEN
Luisteren naar wat een ander zegt Meepraten Vragen of je mee mag doen Durven zeggen wat je vindt De leiding durven nemen Hulp vragen Een ander helpen Materiaal delen Oplossingen vinden Afspraken maken en je er aan houden Complimenten geven en ontvangen Kritiek geven en ontvangen

12 RUZIE Luisteren naar wat een ander zegt De ander laten uitspreken
De ander tijd geven om te reageren Zich inleven in de ander Rekening houden met gevoelens van de ander Kijken naar jezelf ipv naar de ander wijzen Durven zeggen wat je vindt Gelijk krijgen en geven Fouten toegeven Excuses maken Oplossingen vinden Afspraken maken Je houden aan afspraken

13 Scoll Een observatie instrument om sociale competentie te meten.

14 Sociaal competent gedrag
Springplank tot succes!

15 Bedankt voor jullie aandacht.


Download ppt "SOCIALE COMPETENTIE Jacqueline Blaak-Venneman."

Verwante presentaties


Ads door Google