De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma van deze avond:  Pesten in het algemeen Pesten in het algemeen  Pesten op school Pesten op school  Voorkomen is beter dan genezen Voorkomen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma van deze avond:  Pesten in het algemeen Pesten in het algemeen  Pesten op school Pesten op school  Voorkomen is beter dan genezen Voorkomen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Programma van deze avond:  Pesten in het algemeen Pesten in het algemeen  Pesten op school Pesten op school  Voorkomen is beter dan genezen Voorkomen is beter dan genezen  Als voorkomen te laat is… Als voorkomen te laat is…  Adressen Adressen  Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen  Hoe u uw kind kunt helpen Hoe u uw kind kunt helpen

3 Hoe pesten werkt Bij pesten zijn drie rollen te onderscheiden.  De pesters  De slachtoffers  De meelopers Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

4 Feiten over pesten  60% van de basisschool leerlingen wordt wel eens gepest  8 % van de basisschoolleerlingen wordt minstens één keer per week gepest  Bijna 50% vertelt dit aan de leraar Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

5 Hoe kinderen pesten  Met woorden  Lichamelijk  Door achtervolging enz.  Door uitsluiting  Door stelen of vernielen van bezittingen  Door afpersing Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

6 De gepeste kinderen  Om hun uiterlijk  Om hun gedrag  Om de manier waarop ze hun gevoelens uiten  In onveilige situaties Waarom en wanneer worden kinderen gepest:  Omdat ze zichzelf niet kunnen verdedigen Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

7 De pesters  Zijn vaak de sterkste  Gedragen zich agressiever  Reageren snel met geweld  Dwingen populariteit af Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

8 Meelopers en andere kinderen  Zijn niet direct betrokken bij het pesten  Zijn bang zelf slachtoffer te worden  Zijn medebepalend voor het voortduren van het pesten Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

9 Meisjes en pesten  Pesten om vriendschappen te behouden  De slachtoffers staan dicht bij ze  Willen slachtoffers helpen Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

10 Kinderen van vier tot twaalf jaar  Kunnen de invloed van hun eigen gedrag niet goed inschatten  Om sociale vaardigheden te leren, hebben kinderen vooral elkaar nodig  Gericht pesten komt in deze leeftijdsgroep niet zo veel voor  De sociale rollen in de groep liggen meestal nog niet vast Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen  Waar moet op school aandacht aan besteedt worden op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen?

11 Veilig in de groep  In elke groep zitten kinderen die gemakkelijk, minder gemakkelijk en soms zelfs moeilijk met anderen om kunnen gaan  Andere kinderen durven het dan nauwelijks voor het gepeste kind op te nemen.  Het kan ook zijn dat er te veel nadruk ligt op presteren  Onveilige groepen hebben altijd een slachtoffer Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

12 De basisschool  Pesten komt het meeste voor op school  Goed voorbeeld doet goed volgen  Het is belangrijk dat de leerkracht de klas tot een eenheid smeedt  Het allerbelangrijkste wat de school kan doen is het pesten zoveel mogelijk voorkómen Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

13 Nationaal onderwijsprotocol tegen pesten  Onderwijsprotocol tegen pesten  Bestuur, ouderraad, medezeggenschapsraad en team moeten zich afvragen hoe de school een veiliger plaats kan worden voor leerlingen  Er worden zes aanbevelingen gegeven om pesten op school aan te pakken Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

14 Pesten voorkómen  Leer uw kind voor zichzelf en anderen op te komen  Leer uw kinderen om hulp te vragen  Laat uw kinderen merken dat ze de moeite waard zijn  Probeer conflicten binnen uw gezin op te lossen door er over te praten  Laat uw kinderen kennismaken met veel verschillende mensen, gewoonten, muziek, enz..  Grijp in als u merkt dat uw kinderen erg agressief zijn of als u merkt dat kinderen systematisch worden buitengesloten Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

15 Voorkómen en bestrijden van pesten  Toch is pesten wel te bestrijden als het serieus wordt genomen  Pesten is geen eenvoudig probleem Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

16 Praten met de leerkracht  Het is belangrijk om met de leerkracht te gaan praten als u merkt dat uw kind wordt gepest op school  Vertel dat u zich zorgen maakt over hoe de kinderen met elkaar omgaan  Het is belangrijk om het gevoel over te brengen dat uw probleem ook het probleem van de leerkracht is  Pesten gebeurt veelal op school  Als u zich zorgen maakt, heeft u er recht op dat dit serieus wordt genomen Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

17 De vijfsporenaanpak  Steun bieden aan het kind dat gepest wordt  Steun bieden aan het kind dat zelf pest  De middengroep betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem  De basisschool (of de club, het buurthuis, de sportschool) steunen bij het aanpakken van het pesten  De ouders steunen Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

18 De schoolkrant  Om het onderwerp 'pesten' onder de aandacht te brengen van ouders, leerkrachten en kinderen  Als ouder kunt u een stukje inzenden waarin u vertelt waarom er naar uw idee iets aan pesten moet worden gedaan  Als er op school aandacht is besteed aan pesten is de schoolkrant een goede manier om daar nog eens extra aandacht aan te besteden Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

19 Praten met ouders van pestende kinderen  Probeer het gesprek te voeren in een rustige omgeving  Vertel dat u zich zorgen maakt over hoe de kinderen met elkaar omgaan  Het heeft geen zin om de andere ouder te verwijten dat deze zijn of haar kind niet goed opvoedt  Geef de andere ouder de kans om haar of zijn reactie te geven Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

20 De ouderraad Hoe kunt u het onderwerp 'pesten' ter sprake brengen in de ouderraad van de school?  Als u zelf niet in de ouderraad zit  Als u zelf deel uitmaakt van de ouderraad  Het is belangrijk om te bedenken wat u wilt bereiken met het aan de orde stellen van dit punt. Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

21 Het grote zwijgen  Een kind dat wordt gepest, schaamt zich daar vaak voor  Het pestprobleem lijkt onoplosbaar  Het is misschien bang dat het probleem juist groter wordt Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

22 Wordt uw kind gepest - signalen  Als het moeilijke of gesloten gedrag van uw kind niet overgaat  Praten met andere ouders en met de leerkracht  Verschijnselen die veel voorkomen bij kinderen die gepest worden Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

23 Als uw kind zelf pest Een verhaal als voorbeeld… Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

24 Nog een verhaaltje… Uw kind helpen Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

25 Gevoel van eigenwaarde opbouwen  Uw kind moet leren, of opnieuw leren, om contacten met leeftijdgenoten op te bouwen op zijn eigen manier  Stimuleert om zelfstandig iets te ondernemen  Geef ze de kans om over de gang van zaken in het gezin hun zegje te doen  Veel ouders hebben de neiging om hun kind extra te gaan beschermen tegen teleurstellingen als ze weten dat het kind wordt gepest  Als hij of zij zich vrijer gaat voelen in de omgang met leeftijdgenoten, wordt ook het zelfvertrouwen groter Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

26 Gevoel van eigenwaarde herstellen  Als hij of zij zich vrijer gaat voelen in de omgang met leeftijdgenoten  Stimuleer hen om zelfstandig iets te ondernemen  U helpt uw kinderen ook als u ze de kans geeft om over de gang van zaken in het gezin hun zegje te doen Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

27 Deskundige hulp Kinderen die veel gepest worden, zouden zo graag willen dat:  Andere kinderen ook eens naar hun mening zouden luisteren  Ze eens heel doeltreffend terug konden pesten  Ze mee mochten spelen in de pauze Soms is het goed als het kind naast de steun van ouders en andere volwassenen wat extra hulp krijgt. Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

28 Adressen  Hulp en advies per telefoon  Hulp en advies voor ouders, kinderen en scholen  Informatie op internet Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

29 "PESTEN IS GEEN SPELLETJE!"


Download ppt "Programma van deze avond:  Pesten in het algemeen Pesten in het algemeen  Pesten op school Pesten op school  Voorkomen is beter dan genezen Voorkomen."

Verwante presentaties


Ads door Google