De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Coachavond: pesten op de sportclub

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Coachavond: pesten op de sportclub"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Coachavond: pesten op de sportclub
28 oktober 2011 Drs. Janneke Eustacia-Brinkman

2 Er zijn geen cijfers en dus bestaat het niet
Bij het Ministerie van VWS wordt verteld dat pesten in de sport niet zou voorkomen, omdat er geen cijfers bekend zijn. Toch lijkt pesten op de sportclub veel vaker voor te komen dan we vermoeden Een gepest kind verdwijnt gewoon van de club en daardoor blijft het probleem onzichtbaar

3 Onderscheid pesten – competitief gedrag
Bij competitie gaat het om de vraag wie de sterkste is, met wie kan ik kampioen worden Hierin schuilt echter ook de kiem voor pestgedrag, dat begint met het buitensluiten van sommige kinderen

4 Drs. Janneke Eustacia-Brinkman
Pesten is geen sport Pesten is geen sport en…………. Dat moet iedereen weten Wanneer je ooit gepest bent, Zul je dat nooit meer vergeten Altijd blijft het aan je knagen Al is er niemand die het ziet Toch blijft er in jezelf een plekje Vol woede en verdriet. Drs. Janneke Eustacia-Brinkman

5 Pesten is niet sportief
Pesten is systematisch geweld van een groep ten opzichte van één of meer teamgenoten , die niet in staat is / zijn zichzelf te verdedigen. Het is niet bekend hoeveel kinderen er op de sportclub worden gepest; binnen het onderwijs is dat 8-12% van de leerlingen; gesprekken bij de onderwijstelefoon gaan steeds vaker over pesten tijdens de sport. Het lijkt dus een serieus probleem, ook op de sportclub. Drs. Janneke Eustacia-Brinkman

6 Drs. Janneke Eustacia-Brinkman
Pesten Pesten is slecht voor iedereen, maar ook voor de pester; De pester ontwikkelt een manier van omgaan met anderen, die ervoor zorgt dat hij 400% meer kans heeft om in de criminaliteit te komen Drs. Janneke Eustacia-Brinkman

7 Verschil pesten en plagen
Plagen mag Plagen moet Plagen is goed Drs. Janneke Eustacia-Brinkman

8 Drs. Janneke Eustacia-Brinkman
Oorzaken pesten Een maatschappelijk verschijnsel van alle tijden Een evenwichtsverstoring in de groep Voorbeeldgedrag van volwassenen (b.v. een autoritaire leiderschapsstijl) Voortdurend met elkaar competitie moeten aangaan Persoonlijke problemen Biologische of psychologische ontwikkeling van de speler Drs. Janneke Eustacia-Brinkman

9 Drs. Janneke Eustacia-Brinkman
Wat werkt! Vijfsporenaanpak Pester Slachtoffer Trainer / coach / begeleider Ouders Middengroep Drs. Janneke Eustacia-Brinkman

10 Drs. Janneke Eustacia-Brinkman
Wat ook nog geldt! Drie wetmatigheden Samenzwering om te zwijgen Het omstandersdilemma Het slachtoffer is schuldig Drs. Janneke Eustacia-Brinkman

11 Drs. Janneke Eustacia-Brinkman
Opvallende signalen Wil niet meer naar de club Is vaak spullen kwijt of zijn kapot Heeft vaak hoofd- of buikpijn Blauwe plekken op ongewone plaatsen Zit alleen in kleedkamer Wordt als laatste gekozen als spelers zelf teams mogen maken Wil niet onder de douche Wordt nooit uitgenodigd op feestjes Heeft stemmingswisselingen (boos, prikkelbaar, verdrietig) Drs. Janneke Eustacia-Brinkman

12 Drs. Janneke Eustacia-Brinkman
Preventieve aanpak Structureel de verenigingsregels – en normen toelichten Samen met de spelers afspraken maken over omgang en gedrag Formuleer regels positief (probeer het woordje “niet”achterwege te laten Klikken mag niet, behalve als het over pesten gaat Stel samen met het team een “anti-pestcontract” op Stel een vertrouwenspersoon aan Bij jongere pupillen is het van belang regelmatig met ouders te praten, hoewel ook zij niet altijd op de hoogte zijn. Drs. Janneke Eustacia-Brinkman

13 Tips voor trainer, coach en begeleider; hulp aan de gepeste
Bouw goed contact op met de gepeste en neem het probleem serieus Bevestig het gepeste kind / jongere in wat hij goed doet Ga na of er kinderen / jongeren zijn in de middengroep, die stelling durven nemen en de gepeste willen ondersteunen Neem de sociale interacties met de gepeste door Informeer de ouders en help hen bij het vinden van deskundige hulp Drs. Janneke Eustacia-Brinkman

14 Drs. Janneke Eustacia-Brinkman
Hulp aan de pester Bouw goed contact op met de pester Bevestig de pester in wat hij goed doet Laat de pester ervaren dat je zowel hem als het gepeste kind graag mag Maak duidelijk dat pestgedrag niet kan maar dat je de pester als mens aardig vindt Ga na waardoor hij pest Maak ouders duidelijk dat pesten niet wordt getolereerd ondanks dat hun kind aardig is als mens Beloon goed sociaal gedrag Accepteer nooit lichamelijk geweld; breng ouders altijd hiervan op de hoogte Werk aan team- of groepsgevoel Als niets helpt: schorsen of verwijderen. Drs. Janneke Eustacia-Brinkman

15 Tips voor de vereniging
Geef regelmatig informatie over pesten als algemeen verschijnsel Besteed aandacht aan pesten op de website of in het clubblad Werk aan algemeen beleid rondom sociale veiligheid bij de vereniging Drs. Janneke Eustacia-Brinkman

16 Filmpje “The Hard reality”
Drs. Janneke Eustacia-Brinkman

17 Drs. Janneke Eustacia-Brinkman
Einde Drs. Janneke Eustacia-Brinkman


Download ppt "Welkom Coachavond: pesten op de sportclub"

Verwante presentaties


Ads door Google