De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planmatig Procesmatig Doelgericht Werken Methodisch begeleiden Thema 1, 2 en 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planmatig Procesmatig Doelgericht Werken Methodisch begeleiden Thema 1, 2 en 3."— Transcript van de presentatie:

1 Planmatig Procesmatig Doelgericht Werken Methodisch begeleiden Thema 1, 2 en 3

2 1. Zorg- begeleidings proces 2. Doelstelling zorgkundig handelen 3. Systematisch zorgkundig handelen 3.1Vormen van probleem oplossend werken 3.2Probleem oplossend werken in de zorg 3.3Stappen in het verpleegkundig proces 4. Onderzoek algemeen 5. Interpretatie fouten bij observatie 6. Observatie regels 7. Doelstelling van rapportage 8. Vormen van rapportage 9. Voor- en nadelen van mondelinge en schriftelijke rapportage 10. Richtlijnen mondelinge en schriftelijke rapportage 11. Rapportage en de wetgeving Methodisch begeleiden thema 1

3  Definitie W.H.O (1976) Het verpleegkundig proces is een wetenschappelijke manier om samen met de cliënt zijn zorgproblemen te verzamelen, medische en verpleegkundige taken te onderscheiden om deze problemen te voorkomen, op te lossen of te verminderen  Definitie Ann Marriner Het verpleegkundig proces is de toepassing van wetenschappelijke probleem oplossende benaderingen op de verpleegkundige zorg. Op deze wijze kan men de problemen van een cliënt onderkennen, een verpleegplan opstellen, die uitvoeren en tenslotte de resultaten evalueren Werkproces 1.1 Methodisch werken

4 Systematisch en procesmatig handelen (verpleegplan) is noodzakelijk omdat elke zorgverlener:  Op de hoogte is van zelfzorgproblemen en de te bereiken doelstellingen  Kan lezen welke zorg hij op welke manier, moment, plaats en hoelang moet uitvoeren.  Noteert welke zorg, op welk moment en met welk resultaat heeft uitgevoerd.  Een bijdrage kan leveren aan het schrijven van zorgprotocollen  De zorgvrager kan informeren over en te betrekken bij de te verlenen zorg.  Inzicht krijgt in tijd en de daarbij behorende kosten Werkproces 1.1 Methodisch werken

5  Proefondervindelijke methode (gis-mis methode)  Probleem oplossen met voorstellingsvermogen  Intuïtieve probleemoplossing  Probleem onderkennen en een aantal mogelijke oplossingen uit proberen.  Probleem oplossen door alvast te bedenken wat het resultaat zal zijn als de oplossing wordt toegepast  Men “voelt” als het ware dat er een probleem is en wat de oplossing zou kunnen zijn Werkproces 1.1 Methodisch werken

6 Normaal menselijk gedrag 1. Beeldvorming 2. Oordeelsvorming 3. Besluitvorming 4. Planning, uitvoering 5. Evaluatie Verpleegkundig handelen 1. Anamnese 2. Diagnose 3. Beschrijven doelstellingen 4. Strategie bepalen en zorg uitvoeren 5. Evaluatie Werkproces 1.1 Methodisch werken

7  anamnese  diagnose  doelstellingen  strategie en uitvoering  Evaluatie  Informatie verzamelen over cliënt  Vaststellen zelfzorg problemen nu en/ of later  Te bereiken doelen nu en/ of later  Wie, waar, wanneer, welke wijze, plaats  Terugkijken op proces en product Werkproces 1.1 Methodisch werken

8 Over het algemeen wordt gesteld dat een zorgverlener uitsluitend observeert om tekorten in de zelfzorg of resultaat van verleende zorg vast te stellen. Ik zou het meer onderzoek willen noemen door middel van: - MetenVan bloeddruk, temperatuur, lengte - WegenGewicht - VoelenOpgezette klieren of knobbels, temperatuur - HorenAdemhaling of voeren van gesprek/ interview - RuikenUitscheidingsproducten, omgeving zorgvrager - ZienObservatie - Vrageninterview Werkproces 1.1 Methodisch werken

9  Hoe kom ik in het  zwembad? Werkproces 1.1 Methodisch werken

10

11 .

12 Wat is de leeftijd van deze mevrouw? Werkproces 1.1 Methodisch werken

13 Algemeen:  Weinig ervaring met observeren  Onvoldoende tijd  Onduidelijke observatie doelen  Selectiviteit (een ding tegelijk) Lichamelijke factoren:  Als je (hoofd-)pijn hebt  Als je oververmoeid bent  Als je zintuigen niet goed werken Geestelijke factoren:  Intuïtie  Referentiekader ( mijn ervaring)  Emotionele stemming  Eerste indruk  Vooroordelen + of - Werkproces 1.1 Methodisch werken

14  Observeer onopvallend  Observeer naar aanleiding van observatiedoelen die in zorgplan staan vermeld  Observeer volgens afspraak; bijvoorbeeld op welke tijdstippen, bij welk gedrag in welke situatie of aanwezigheid van anderen  Observeer niet te lang achter elkaar  Stel je op de hoogte van de rapportage methoden; bijvoorbeeld vertellen, beschrijven, via een scoringslijst  Maak geen veronderstellingen tijdens je observatie (dus bewaak objectiviteit) Werkproces 1.1 Methodisch werken

15 Korte termijn  Acute wijzigingen in lichamelijke of sociale omstandigheden  Overdracht voor dag-, middag en nachtdienst  Informeren zorgverleners,familie, artsen etc Lange termijn  Evalueren doelstellingen in zorgplan  Bijstellen van acties  Opstellen van nieuwe doelstellingen en acties Werkproces 1.1 Methodisch werken

16  Mondelinge rapportage  Schriftelijke rapportage -scorelijsten (1 t/m 5) -invullijsten -beschrijvende rapportage  Audio-visuele opnamen Werkproces 1.1 Methodisch werken

17 Voordelen:  Snelle manier van rapporteren  Mensen kunnen direct reageren, vragen stellen  Je kan je woorden ondersteunen met gebaren  Gesproken woorden, met gebaren maken meer indruk Nadelen:  Gevaar voor communicatie stoornissen  Kan niet worden nagelezen door mensen die vrij zijn geweest  Informatie kan snel worden vergeten  Anderen beïnvloeden (subjectiviteit) Werkproces 1.1 Methodisch werken

18 Voordelen:  Informatie en afspraken zijn terug te vinden  Combineren van informatie is mogelijk  Er kan verantwoording worden afgelegd over handelen  Het maken van zorgprotocollen wordt mogelijk Nadelen:  Het kost meer tijd  Er is geen directe feed- back mogelijk  Niet iedere zorgverlener is een goede schrijver Werkproces 1.1 Methodisch werken

19  Maak van tevoren korte aantekeningen  Wacht even na ieder punt wat je hebt behandeld zodat mensen in de gelegenheid zijn om vragen te stellen  Vertel niet wat je denkt, maar wat je hebt waargenomen (objectiviteit)  Praat “luid” en duidelijk en niet te snel  Kijk mensen aan en let op hun non-verbale reacties  Controleer regelmatig of collega’s je hebben begrepen Werkproces 1.1 Methodisch werken

20  Beschrijf de feitelijke situatie, gedragingen of uitspraken en geef geen mening (objectiviteit)  Gebruik korte zinnen en geen afkortingen  Stem je schrijfstijl af op de lezer  Vermeld altijd datum, tijdstip en je naam  “geen bijzonderheden” in rapportage kan niet Werkproces 1.1 Methodisch werken

21  Recht op inzage rapportage door zorgvrager  Wet op de persoonsregistratie (1989) - zwijgplicht (beroepsgeheim) - zwijgrecht (bij eventueel politie onderzoek heeft de zorgverlener, te bescherming van de zorgvrager, het recht om informatie niet door te geven Werkproces 1.1 Methodisch werken


Download ppt "Planmatig Procesmatig Doelgericht Werken Methodisch begeleiden Thema 1, 2 en 3."

Verwante presentaties


Ads door Google