De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functieprofiel en beoordeling Niveau 4 Kerntaak 1 PM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functieprofiel en beoordeling Niveau 4 Kerntaak 1 PM."— Transcript van de presentatie:

1 Functieprofiel en beoordeling Niveau 4 Kerntaak 1 PM

2 Introductie Teamleider AH

3 Functieprofiel omschrijving van het doel en de inhoud van de functie –naam van de functie –plaats van de functie in de organisatie –doel van de functie voor de organisatie –relatie van de functie met de andere functies in de organisatie –inhoud van de functie –functie-eisen –speciale gegevens

4 –resultaatgericht functieprofiel functieprofiel waarin wordt beschreven welke resultaten er behaald moeten worden door het uitvoeren van bepaalde taken –taakgericht functieprofiel functieprofiel waarin wordt beschreven welke taken iemand uitvoert

5 Belang van functieprofielen Aan de hand van een functieprofiel is het mogelijk om: –geven duidelijkheid over de inhoud van de functie aan de medewerker –geven duidelijkheid aan het bedrijf

6 - dubbel werk te vermijden –taken waarvoor niemand verantwoordelijk is, te ontdekken –bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed op elkaar afstemmen –functioneringsgesprekken voor te bereiden –medewerkers te werven en selecteren –medewerkers te begeleiden en te beoordelen –de opleidingsbehoefte van medewerkers te bepalen.

7 Opstellen functieprofiel methoden observeren medewerkers interviewen medewerkers interviewen deskundige bijhouden dagboek medewerker resultaat benoemen

8 Beoordelingscyclus afspraken maken voortgangs- gesprekken voeren functionerings- gesprekken voeren beoordelings- gesprek voeren 1. 4. 3. 2.

9 Afspraken maken Maak een afspraak met een medewerker SMART. –Specifiek –Meetbaar –Acceptabel –Realistisch –Tijdgebonden

10 Voorbeeld SMART-afspraak Binnen vier maanden begin ik met de opleiding Verkoopspecialist die anderhalve dag per week kost. Deze opleiding rond ik binnen twee jaar af.

11 Voortgangsgesprek –Voortgangsgesprek / evaluatiegesprek volgens KoefnoenVoortgangsgesprek / evaluatiegesprek volgens Koefnoen –periodiek gesprek –tweerichtingsgesprek tussen leidinggevende en een medewerker –over de voortgang van het werk

12 Functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek –functioneren van de medewerker staat centraal –tweerichtingsgesprek –toekomstgericht –vindt tenminste één keer per jaar plaats Hoe voer je als werkgever een functioneriongsgesprek?

13 Beoordelingsgesprek Beoordelingsgesprekken volgens Koefnoen –eenrichtingsgesprek waarin de leidinggevende de resultaten en het gedrag van de medewerker definitief beoordeelt –Beoordelen gebeurt systematisch –door gebruik van dezelfde middelen –aan de hand van dezelfde criteria.

14 structuur van het gesprek: 1.openen van het gesprek 2.oordeel geven en toelichten 3.afwachten en opvangen van de reactie 4.zoeken naar oplossingen voor het komende jaar 5.afsluiten van het gesprek

15 Veelgemaakte fouten bij beoordelen Beoordelingsgesprek, hoe je het niet moet doen! –selectieve waarneming –Stereotypering –eerste indruk (zwaarder laten wegen dan daarna) –Projectie (eigenschappen aan je zelf toeschrijven) –horn-effect (alleen negatief) –halo-effect (alleen positief) –Generalisatie (te weinig observaties, een casus is geen casus) –beeldvulling –verwachting


Download ppt "Functieprofiel en beoordeling Niveau 4 Kerntaak 1 PM."

Verwante presentaties


Ads door Google