De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkoverleg en Medezeggenschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkoverleg en Medezeggenschap"— Transcript van de presentatie:

1 Werkoverleg en Medezeggenschap
Hand-out bij de adviespresentatie Gemeente Bronckhorst Dinsdag 28 maart 2006 Erik de Jonge

2 Aanleiding presentatie
Bevorderen van goed werkoverleg is een van de zorgtaken van de ondernemingsraad Onderzoek door studenten van de Hogeschool Utrecht over het werkoverleg in Bronckhorst Veel medewerkers enquête ingevuld Uitkomsten van het onderzoek presenteren we nu

3 Manieren van meningsvorming
Praten aan de hand van vragen. Per agenda punt mogen er alleen vragen gesteld worden door de aanwezigen. De inbrenger van het agendapunt probeert de vragen te beantwoorden. Praten aan de hand van stellingen. Per agendapunt mogen de aanwezigen enkel reageren aan de hand van stellingen. Ook daar mag alleen op gereageerd worden door een stelling voor te leggen. Positief/negatief Mensen mogen eerst alleen positieve punten in brengen, en daarna alleen negatieve punten. Subgroepjes Deel de groep op in subgroepjes zodat ieder een andere mening moet verdedigen. Forum- en paneldiscusie Voordat mensen in discussie treden met elkaar, kan je vragen om eerst de eigen mening op papier te zetten en te motiveren. Na een inventarisatie van alle meningen komt er een discussie. Brainstormtechniek Voor een bepaald probleem worden eerst door alle aanwezigen mogelijke oplossingen genoemd. Deze worden allemaal opgeschreven op een groot bord. Er mogen enkel vragen gesteld worden om de oplossingen te verduidelijken. Doel is om zoveel mogelijk oplossingen te genereren. Vervolgens worden de onmogelijke oplossingen van het bord gehaald en wordt er over de andere mogelijkheden gediscussieerd. Samen wordt de beste mogelijkheid gekozen.

4 Andere technieken Plaats toewijzen. Expert ‘ inhuren’
Geef door middel van naambordjes aan waar een ieder moet gaan zitten. Expert ‘ inhuren’ Laat een expert vanuit een ander vakgebied iets vertellen over het vergaderpunt. Dit kan een expert uit een andere afdeling zijn, maar ook vanuit een compleet ander bedrijf. Methode van de casuïstiek Met de deelnemers van het werkoverleg wordt integraal een casus uit het eigen werk besproken. Bespreek welke keuzes er zijn gemaakt, waarom zo, en hoe het anders had gekund. Presentaties Over een bepaald agendapunt wordt door één of twee deelnemers een inleidende presentatie gehouden. Andere locatie Kies eens een andere locatie voor het werkoverleg. Zolang deze maar geschikt is om een goed werkoverleg te voeren.

5 De voorbereiding van het werkoverleg
Wat is het doel van dit overleg en de agendapunten?  vorm van het overleg Wie zijn er aanwezig Welke ruimte is het meest functioneel voor het doel van het werkoverleg? Wie heeft welke rol? Stel de agenda vast. Zaalopstelling Faciliteiten

6 Het proces van werkoverleg
Duur van het overleg Nooit langer dan 2 uur! Besluitvormingsprocedures Unanimiteit De mogelijkheid die alle stemmen krijgt, wordt gekozen. Meerderheid van stemmen Het voorstel waar minimaal de helft plus één van de aanwezigen voor stemt, wordt aangenomen. Delegatie Één persoon of een kleine groep personen krijgt de verantwoordelijkheid om een besluit te nemen. De keuze voor de personen kan gebaseerd zijn op de inhoudelijke deskundigheid. Consensus Door goede communicatie en eerlijke verhoudingen in de groep begrijpt elk lid de beslissing en erkent hij of zij dat dit de best mogelijke oplossing is. Het besluit wordt dus ook door iedereen ondersteund, zonder dat iedereen het er helemaal mee eens hoeft te zijn. Evalueer het werkoverleg op zichzelf!

7 Mogelijkheden om de sfeer te bevorderen
De ‘Clearing’ Tijdens de clearing maakt u twee keer een ronde, waarbij elke deelnemer aan het woord komt. In de eerste ronde vertelt iedereen wat er voor hem of haar níet aan het werkoverleg werkte. De andere deelnemers mogen hier niet op reageren, maar enkel vragen stellen ter verduidelijking. Tijdens de tweede ronde geven alle deelnemers aan wat er voor hun wél werkte aan het werkoverleg. Ook hier alleen vragen stellen ter verduidelijking en nooit een discussies aangaan! De clearing kunt u het beste structureel elke vergadering toepassen. Teamopdrachten: Kwaliteiten Iedereen in de groep bedenkt de beste kwaliteit van de persoon met wie hij of zij de afgelopen periode het meeste heeft samengewerkt. Contractduur Alle deelnemers gaan op een rij staan, op volgorde van binnenkomst in de organisatie. Degene die het langste bij de organisatie werkt, verteld hoe hij de persoon naast hem heeft ontmoet, wat zijn eerste indruk was van deze persoon en of die indruk inmiddels is veranderd. Deze persoon verteld vervolgens iets over de persoon naast hem die later bij de organisatie kwam. Wanneer de laatste persoon besproken is, verteld hij iets over de persoon die het langste bij de organisatie werkt. Intuïtie Ga in drietallen bij elkaar zitten, en spreek jullie intuïtie uit naar elkaar: Hoe zien jullie elkaar, wat kan de ander goed en wat kan hij minder goed? De Lift Beantwoord individueel de vraag: Met wie uit de groep zou je het liefst een halve dag opgesloten zitten in een lift en waarom?

8 Situationeel leiderschap
Pas de vorm van het voorzitterschap af aan de groepsleden van het werkoverleg! Directief leiderschap Deskundigheid deelnemers laag Motivatie deelnemers laag Overtuigend leiderschap Motivatie deelnemers hoog Participerend leiderschap Deskundigheid deelnemers hoog Delegerend leiderschap


Download ppt "Werkoverleg en Medezeggenschap"

Verwante presentaties


Ads door Google