De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Debat Opbouw en inhoud.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Debat Opbouw en inhoud."— Transcript van de presentatie:

1 Het Debat Opbouw en inhoud

2 Het debat In een debat probeer je een jury te overtuigen van jouw gelijk. Je overtuigt dus niet je tegenstander. Denk aan een rechtszaak.

3 Het debat Opbouwbeurt voorstanders Opbouwbeurt tegenstanders
Verweerbeurt voorstanders Verweerbeurt tegenstanders Vrije ronde Slotbeurt tegenstanders Slotbeurt voorstanders

4 Opbouwbeurt Definitie stelling (alleen voorstanders)
Argumenten aan de hand van standaardgeschilpunten Kop-romp-staart Nummeren en labelen

5 Definitie stelling Bijvoorbeeld: Drugs moeten verboden worden.
De voorstanders leggen uit wat ze precies onder drugs verstaan. Zijn dat softdrugs of harddrugs, of allebei? Zijn koffie en sigaretten ook drugs?

6 Standaardgeschilpunten
Wat is het probleem? Is het probleem ernstig en structureel? Wordt het probleem veroorzaakt door het huidige beleid? Biedt het nieuwe beleid een doeltreffende oplossing? Is de oplossing uitvoerbaar? Wegen de voordelen van het nieuwe beleid op tegen de mogelijke nadelen? Antwoord voorstanders = ja, tegenstanders = nee

7 Kop-romp-staart Kop: geef na een korte inleiding kort aan welke argumenten zullen volgen. (zie: labelen) Romp: geef je argumenten Staart: Herhaal nogmaals kort welke argumenten er zijn geweest (zie: labels)

8 Kop-romp-staart De kracht van herhaling… Zeggen wat je wilt zeggen
Het zeggen Zeggen wat je hebt gezegd

9 Nummeren en labelen Nummeren: ten eerste…, ten tweede…, etc.
Labelen: je argumenten een kernwoord / label meegeven. Elke keer als je dit kernwoord / label noemt, weet de luisteraar over welk argument je het hebt.

10 Voorbeeld Kop Heb jij het KWT al ingepland? Ik zat gisteren in het OLC om mijn uren in te plannen, wat denk je? Alle vakken die ik lastig vind, zitten al vol. Ook de KWT´s die vallen in mijn tussenuren zitten vol. Dus dan maar andere uren inplannen. Zit ik weer de hele week tot uur op school. Dit systeem werkt toch niet? Onze stelling is dat KWT-uren afgeschaft moeten worden. Wij hebben het dan over alle KWT-uren. Dus zowel vak-KWT´s, stilte-uren, betalab, overleg-uren etc. Wij spreken alleen over de KWT´s op de Heemlanden. Voor andere scholen kunnen wij niet spreken, omdat zij het wellicht anders geregeld hebben. Wij hebben hier een aantal goede argumenten voor. Ten eerste het kunnen inplannen, ten tweede de werksfeer en ten derde tijdsverlies bij de vakken.

11 Voorbeeld Romp Ten eerste het kunnen inplannen. De vakken die veel leerlingen moeilijk vinden, zitten als eerste vol. Daardoor plannen leerlingen een ander vak dan ze eigenlijk hadden willen hebben. Wij hebben een enquête gehouden onder 40 leerlingen en daaruit blijkt dat 70% van de leerlingen een KWT-uur kiest op basis van zijn rooster. …..etc. Dan de werksfeer. In de KWT-uren wordt erg slecht gewerkt….etc.

12 Voorbeeld Staart Ik denk dat wij duidelijk hebben laten zien dat de KWT-uren op College de Heemlanden volledig hun doel missen. Een drietal zaken is daarbij doorslaggevend. Ten eerste het inplannen, ten tweede de slechte werksfeer en ten derde het tijdsverlies bij de vakken. De leerlingen van de Heemlanden zouden beter af zijn als de tijd die nu naar de KWT´s gaat, weer terug gaat naar de vakken. KWT-uren moeten afgeschaft worden.

13 Verweerbeurt In de verweerbeurt ga je in op elkaars argumenten uit de opbouwbeurt. Tegenstanders moeten opletten dat ze niet alleen ingaan op de argumenten van de voorstanders uit de verweerbeurt, maar ook de opbouwbeurt. Geen nieuwe argumenten deze ronde. Ook nu geldt dat opbouw / structuur belangrijk is.

14 Vrije ronde Je mag nu vrij op elkaar ingaan door het woord te nemen.
Ga staan als je spreekt. Luister naar de juryvoorzitter als jullie teveel door elkaar heen gaan praten. Hij geeft aan wie er mag spreken. Benut de tijd om de jury te overtuigen van jouw argumenten.

15 Slotbeurt Tegenstanders beginnen. Denk aan je labels.
Bedenk een goede (niet kinderachtige) uitsmijter. Denk aan opbouw / structuur.

16 Time-out Tijdens het debat aantekeningen maken.
Overleg tijdens de time-out over welke argumenten je gaat gebruiken en in welke volgorde. Werk samen en help elkaar.

17 Juryrollen Voorzitter – begeleider en woordvoerder van het jurycommentaar na afloop. Notulant – beoordelingsformulier bijhouden. Tijdwaarnemer (zorg voor stopwatch) Vrije Ronde – vraag bedenken en orde houden tijdens het debat.


Download ppt "Het Debat Opbouw en inhoud."

Verwante presentaties


Ads door Google