De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11-7-2014 Challenge the future Debatteren college 2 luisteren en reageren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11-7-2014 Challenge the future Debatteren college 2 luisteren en reageren."— Transcript van de presentatie:

1 11-7-2014 Challenge the future Debatteren college 2 luisteren en reageren

2 2 Programma Luisteren, samenvatten, reageren Bewijslast, jurering Bronvermelding

3 3 Wat wordt er gezegd? Hoe wordt erop gereageerd?

4 4

5 5 Standpunten verdraaien: drogreden van de stroman Historische stromannen: Brent Spar affaire tussen Shell en Greenpeace Buikhuisen kwestie tussen hoogleraar, media en Universiteit Leiden Effect: korte termijn: stroman effectief lange termijn? reputatieschade

6 11-7-2014 Challenge the future Luisteren en samenvatten 1 plenaire oefening 1 oefening in duo’s

7 7 Doel opzetbeurt opzetbeurt vst opzetbeurt tst verweerbeurt vst verweerbeurt tst conclusie tst conclusie vst Hoofdargumenten naar voren brengen Voorstanders Jury overtuigen van aanvaardbaarheid stelling Tegenstanders Twijfel zaaien bij de jury wat betreft aanvaardbaarheid stelling

8 8 Doel opzetbeurt opzetbeurt vst opzetbeurt tst verweerbeurt vst verweerbeurt tst conclusie tst conclusie vst Hoofdargumenten naar voren brengen Voorstanders Jury overtuigen van aanvaardbaarheid stelling Tegenstanders Twijfel zaaien bij de jury wat betreft aanvaardbaarheid stelling Bewijslast ligt dus bij voorstanders!

9 9 Invulling opzetbeurt opzetbeurt vst opzetbeurt tst verweerbeurt vst verweerbeurt tst conclusie tst conclusie vst Voorstanders Minimaal: probleem, oorzaak, plan, doeltreffendheid Tegenstanders Minimaal één van de geschilpunten: probleem, oorzaak, plan, uitvoerbaarheid, doeltreffendheid, nadelen > voordelen

10 10 Doel verweerbeurt opzetbeurt vst opzetbeurt tst verweerbeurt vst verweerbeurt tst conclusie tst conclusie vst Voor- en tegenstanders Herstellen van eigen argumenten: - weerleggen argumenten andere partij; - extra onderbouwing eigen argumenten. NB: je mag geen nieuwe argumenten naar voren brengen (maar bijv. wel nieuwe voorbeelden).

11 11 De jury beslist of de stelling houdbaar is 1)Verticale controle: Opzetbeurt voorstanders: bevat deze minimaal: probleem, oorzaak, plan, doeltreffendheid? Spreken de tegenstanders zichzelf niet tegen? 2)Horizontale controle: Komen er geen nieuwe argumenten in latere beurten? Wie heeft er per geschilpunt gewonnen? 3) Verticale optelling: wie heeft het debat gewonnen?

12 12 Voorbeeld jurering p1 p2 Veroorzaakt door huidig beleid dus nieuw beleid nodig Nieuw beleid lost p1 en p2 o p Nieuw beleid is uitvoerbaar Ja, p1 bestaat, maar P2 valt erg me e Dus ander beleid ook geen oplossing p1 dus toegegeven, p2 bestaat ook, want, (bron) p1 én p2 liggen aan beleid, want…(bron) Dus: wel nieuw beleid nodig om tij te doen keren Dus beleid kan gewoon blijven bestaan V gewonnen ? Hangt af van geloof- waardigheid beide argumenten ? Hangt af van geloof- waardigheid beide argumente n V gewonnen P1 ligt niet aan beleid Bron is onbetrouwbaar, want, (bron) 1ov1ot1vt oordeel Eindoordeel hangt af van invulling oorzaken en doeltreffendheid

13 13 Jureren en reageren Vorm trio’s Eén houdt de opzetbeurt als voorstander, ander als tegenstander De derde schrijft mee Wie heeft er gewonnen?

14 14 Brongebruik Onderbouw je betoog met bronnen die: gezaghebbend zijn; relevant zijn; juiste informatie verschaffen; volledige informatie verschaffen.

15 15 Voorbeeld brongebruik Standpunt: Groepswerk moet worden afgeschaft Argument: (want) het leidt tot meeliftgedrag en slechte individuele prestaties Bron: Dit blijkt uit onderzoek van hoogleraar Vink aan de UvA in 2005.

16 16 Bron in twijfel trekken: “Dit blijkt uit onderzoek van hoogleraar Vink aan de UvA in 2005.” Bestaan er andere onderzoeken met tegenstrijdige uitkomsten? Is dit inderdaad wat het onderzoek zegt? Is Vink werkzaam in dit vakgebied?

17 17 Voor volgende keer Bestudeer 3.4, 3.5, 4.4, 5.1, 5.2 en 5.3. Maak opdracht 5, 6 en 9 uit het boek. Debat: Bereid samen met groepsgenoot de opzetbeurt + verweerbeurt voor over de stelling. Zorg voor bronnen.

18 18 Stellingen voor volgende keer

19 19 Succes!


Download ppt "11-7-2014 Challenge the future Debatteren college 2 luisteren en reageren."

Verwante presentaties


Ads door Google