De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CMIBSK03 Wk. 18 november 2013 Communicatieve vaardigheden SAMENWERKEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CMIBSK03 Wk. 18 november 2013 Communicatieve vaardigheden SAMENWERKEN."— Transcript van de presentatie:

1 CMIBSK03 Wk. 18 november 2013 Communicatieve vaardigheden SAMENWERKEN

2 Samenwerken Competenties samenwerken projectonderwijs oefengroep

3 Eindeisen Voldoende? Voldaan aan de volgende criteria: De student heeft: 1.Voldaan aan de aanwezigheidsplicht van 100% 2.Literatuur en ICT bronnen geraadpleegd 3.Actieve houding tijdens de lesbijeenkomsten 4.Alle opdrachten -zoals opgegeven door de docent- gemaakt

4 Beoordeling en toetsing 1.Cijfer voor de gemaakte opdrachten 2.Cijfer voor de reflectieverslagen 3.Cijfer voor de trainingsbijeenkomsten (actief gedrag)

5 -- L_H-_-, OBSERVEREN EXPLOREREN REAGEREN 1. Waarnemen en interpreteren 2. Non-verbaal gedrag 3. Luistergedrag 4. Samenvatten 5. Vragen stellen 6. Concretiseren 7. Mening vragen/geven 8. Gevoelens vragen /uiten uiten 9. Feedback geven / ontvangen 10. Assertief reageren

6 Vandaag - Waarnemen en interpreteren - Wat is communicatie - Samenstellen projectgroepjes / Belbin

7 Waarnemen en Interpreteren Wat is het verschil?????

8 ER OOG VOOR KRIJGEN Wie of wat is dit?

9 Eérst waarnemen, dán beschrijven (objectief / onbevooroordeeld), dán pas interpreteren!

10 Er oog voor krijgen... Wat staat hier?

11 WAT IS COMMUNICATIE? Communicatie is gedrag. Gedrag bestaat grotendeels uit onbewuste aspecten.

12 Communicatie vindt plaats op allerlei manieren en is sterk cultuur gebonden

13 COMMUNICATIE IN SCHEMA zenderboodschap ontvanger

14 COMMUNICATIE IN SCHEMA zender boodschap ontvanger feedback

15 COMMUNICATIE IN SCHEMA zender ontvanger boodschap  codering  medium  decodering  interpretatie

16 COMMUNICATIE 1.Communicatie tussen twee vertegenwoordigers uit eenzelfde cultuur. Coderen en decoderen vindt op gelijke golflengte plaats. 2.Communicatie tussen twee personen uit een verschillende cultuur waarbij beide hun eigen taal en normen aanhouden. Coderen en decoderen gebeurt op verschillende golflengten. 3.Communicatie tussen vertegenwoordigers van verschillende culturen na modulatie van het signaal. De her-codering is aangepast aan de situatie. bewustwording van de eigen vanzelfsprekendheden en om kunnen gaan met verschillen.

17 Ik geef ze allemaal evenveel aandacht. Voor mij zijn ze allemaal gelijk.

18 Wat is communicatie? Informatie overdracht Verbaal Non-verbaal

19 Communicatieniveaus inhoudsniveau betrekkingsniveau

20 Projectgroepen Samenstellen groepjes – Belbin – Persoonlijke vaardigheden – Je hebt nog niet met elkaar in een projectgroep gezeten

21 Huiswerk Lees het artikel over het schrijven van een reflectieverslag (modulewijzer) en noteer eventuele vragen


Download ppt "CMIBSK03 Wk. 18 november 2013 Communicatieve vaardigheden SAMENWERKEN."

Verwante presentaties


Ads door Google