De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatieve vaardigheden SAMENWERKEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatieve vaardigheden SAMENWERKEN"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatieve vaardigheden SAMENWERKEN
TINPROJ01-2 Wk. 1

2 Samenwerken Competenties samenwerken projectonderwijs oefengroep

3 Eindeisen Voldoende? Voldaan aan de volgende criteria:
De student heeft: Voldaan aan de aanwezigheidsplicht van 100% Literatuur en ICT bronnen geraadpleegd Actieve houding tijdens de lesbijeenkomsten Alle opdrachten -zoals opgegeven door de docent- gemaakt

4 Beoordeling en toetsing
Cijfer voor de gemaakte opdrachten Cijfer voor de reflectieverslagen Cijfer voor de trainingsbijeenkomsten (actief gedrag)

5 OBSERVEREN EXPLOREREN REAGEREN 1. Waarnemen en interpreteren
2. Non-verbaal gedrag 3. Luistergedrag 4. Samenvatten EXPLOREREN 5. Vragen stellen 6. Concretiseren 7. Mening vragen/geven 8. Gevoelens vragen /uiten uiten REAGEREN 9. Feedback geven / ontvangen 10. Assertief reageren - - L _H - _ - ,

6 Vandaag Waarnemen en interpreteren Wat is communicatie
Samenstellen projectgroepjes / Belbin

7 De 4 rollen Bouwer: verantwoordelijk voor in elkaar zetten robot
Programmeur: Iemand die de robot van een programma voorziet. Projectleider: verantwoordelijke voor het succesvol realiseren van een project door coördineren van en aansturen van projectmedewerkers. Planner: zorgt ervoor dat de activiteiten die ondernomen moeten worden binnen een tijdspad passen.

8 Waarnemen en Interpreteren
Wat is het verschil?????

9 ER OOG VOOR KRIJGEN Wie of wat is dit?

10 Eérst waarnemen, dán beschrijven (objectief / onbevooroordeeld), dán pas interpreteren!

11 Er oog voor krijgen... Wat staat hier?

12 Wat is communicatie? Informatie overdracht Verbaal Non-verbaal

13 Communicatieniveaus inhoudsniveau betrekkingsniveau

14 WAT IS COMMUNICATIE? Communicatie is gedrag.
Gedrag bestaat grotendeels uit onbewuste aspecten.

15 Communicatie vindt plaats op allerlei manieren en is sterk cultuur gebonden

16 COMMUNICATIE IN SCHEMA
zender boodschap ontvanger Informatie overdracht. Effect : deelnemers beïnvloeden elkaar over en weer. Wisselwerking.

17 COMMUNICATIE IN SCHEMA
zender boodschap ontvanger feedback

18 COMMUNICATIE IN SCHEMA
zender ontvanger boodschap codering mediumdecoderinginterpretatie

19 (INTERCULTURELE) COMMUNICATIE
Communicatie tussen twee vertegenwoordigers uit eenzelfde cultuur. Coderen en decoderen vindt op gelijke golflengte plaats. Communicatie tussen twee personen uit een verschillende cultuur waarbij beide hun eigen taal en normen aanhouden. Coderen en decoderen gebeurt op verschillende golflengten. Communicatie tussen vertegenwoordigers van verschillende culturen na modulatie van het signaal. De her-codering is aangepast aan de situatie. bewustwording van de eigen vanzelfsprekendheden en om kunnen gaan met verschillen. Informatie overdracht. Effect : deelnemers beïnvloeden elkaar over en weer. Wisselwerking.

20 Ik geef ze allemaal evenveel aandacht. Voor mij zijn ze allemaal gelijk.

21 Projectgroepen Samenstellen groepjes Belbin Persoonlijke vaardigheden
Je hebt nog niet met elkaar in een projectgroep gezeten

22 Huiswerk Lees het artikel over het schrijven van een reflectieverslag (modulewijzer) en noteer eventuele vragen


Download ppt "Communicatieve vaardigheden SAMENWERKEN"

Verwante presentaties


Ads door Google