De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Motivatie: van begrip naar toepassingen Hoofdstuk 6 Gedrag in organisaties, 10e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Motivatie: van begrip naar toepassingen Hoofdstuk 6 Gedrag in organisaties, 10e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge."— Transcript van de presentatie:

1 1 Motivatie: van begrip naar toepassingen Hoofdstuk 6 Gedrag in organisaties, 10e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge

2 2 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om: 1.Te bespreken hoe werknemers kunnen worden gemotiveerd door de werkomgeving te veranderen. 2.Uiteen te zetten waarom managers programma’s voor grotere betrokkenheid van werknemers invoeren. 3.De drie belangrijkste methoden om taken opnieuw te ontwerpen toe te lichten en met elkaar te vergelijken

3 3 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om: 4.De vier belangrijkste strategische beloningsbeslissingen te beschrijven. 5.Te bespreken hoe verschillende typen variabele-beloningsprogramma’s de motivatie van werknemers kunnen verhogen. 6.Te beschrijven hoe de toepassing van motivatie in verschillende culturen varieert

4 4 Het taakkenmerkenmodel Elke baan is te beschrijven met de aanwezigheid van vijf dimensies: 1.Variatie in vaardigheden 2.Taakidentiteit 3.Taakbelang 4.Autonomie 5.Feedback

5 5 Taakkenmerkenmodel

6 6 Motiverende potentiёle score (MPS) Werkzaamheden die potentieel motiverend zijn, moeten scoren op ten minste een van de drie factoren die leiden tot ervaren zinvolheid, en hoop op zowel autonomie als feedback.

7 7 Methoden om taken motiverender te maken: 1.Taakroulatie 2.Taakverbreding 3.Taakverrijking Taken combineren Natuurlijke werkeenheden creёren Klantrelaties inbouwen Verticaal uitbreiden Feedbackkanalen openen

8 8 Taakverrijking

9 9 Drie alternatieve werkregelingen: 1.Flextijd - een vastgesteld aantal uren zelf over de week kunnen verspreiden 2.Duobanen - twee of meer mensen delen één traditionele baan van 40 werkuren per week 3.Telewerken - werknemers werken minstens twee dagen per week aan een computer thuis die verbonden is met hun kantoor

10 10 Flextijd Voordelen zijn: 1)minder verzuim 2)grotere productiviteit 3)minder onkosten voor overwerken 4)minder vijandige houding tegenover de bedrijfsleiding 5)minder opstoppingen rond werklocaties 6)werknemers komen niet langer te laat 7)meer autonomie en verantwoordelijkheid voor werknemer dat tot meer voldoening kan leiden

11 11 Telewerken Voordelen zijn: 1)groter aantal kandidaten voor een baan 2)hogere productiviteit 3)minder verloop 4)beter moreel 5)lagere kosten voor kantoorruimte

12 12 Werknemersbetrokkenheid Participatief leiderschap: gezamenlijke besluitvorming Medezeggenschap: in plaats van direct deelnemen aan besluitvorming kunnen werknemers worden vertegenwoordigd: –Ondernemingsraad –Vertegenwoordigers in het bestuur

13 13 Vier strategische beloningsbeslissingen 1.Welke beloning? (systeem instellen) 2.Hoe individuele werknemers belonen? (kiezen tussen variabele en kwalificatiebeloning) 3.Welke voordelen? (flexibele voordelen) 4.Wat voor erkenningsprogramma’s?

14 14 1. Welke beloning? Bij vaststellen van beloningsniveaus zijn twee afwegingen mogelijk: 1. interne vergelijking: de waarde van de taak voor de organisatie 2. externe vergelijking: concurrentievermogen van beloning met beloningen elders in zelfde bedrijfstak

15 15 2. Hoe te belonen? Stukloon: vast bedrag per eenheid product Op basis van verdienstelijkheid: gebaseerd op individuele prestaties (merit-rating) Bonussen Beloning naar competenties: afgemeten aan aantal vaardigheden/ werkzaamheden, niet naar functie/rang Winstdeling: extra beloning op basis van vaste formule Productiviteitstoerekening: groei in productiviteit wordt verdeeld Aandelenprogramma’s

16 16 3. Flexibele voordelen Flexibele beloningselementen: –Moduleplan –Basispakket-plus-optie –Belastingvoordeelpakket

17 17 4. Erkenningsprogramma’s Het erkennen van werknemers door intrinsieke beloning in de vorm van complimenten en prijzen etc.

18 18 Gevolgen voor managers Gevoelig zijn voor individuele verschillen/behoeften. Werknemers moeten specifieke doelen krijgen, evenals feedback. Betrek werknemers bij beslissingen. Beloningen aan prestaties koppelen. Werknemers willen billijke beloning.


Download ppt "1 Motivatie: van begrip naar toepassingen Hoofdstuk 6 Gedrag in organisaties, 10e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge."

Verwante presentaties


Ads door Google