De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 VASTSTELLING VERKOOPPRYZEN DE RELATIE TUSSEN KOSTPRIJS EN VERKOOPPRIJS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 VASTSTELLING VERKOOPPRYZEN DE RELATIE TUSSEN KOSTPRIJS EN VERKOOPPRIJS."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 VASTSTELLING VERKOOPPRYZEN DE RELATIE TUSSEN KOSTPRIJS EN VERKOOPPRIJS

3 2 n HOOFDFACTOREN DIE INVLOED HEBBEN OP DE PRIJSVORMING: –AFNEMERS: BEPALEN DE VRAAGCURVE –CONCURRENTEN: BEPALEN DE MARKTVORM EN DAARMEE MATE VAN PRIJSBEINVLOEDING –KOSTEN: ONDERGRENS PRIJSBEPALING n KORTE-TERMIJN PRIJZEN WIJKEN AF VAN DE LANGE TERMIJN PRIJZEN. –KORTE TERMIJN PRIJSSTELLING GEKOPPELD AAN DE VARIABELE KOSTEN EN OPPORTU- NITYKOSTEN

4 3 n LANGE TERMIJN PRIJSSTELLING: –VEEL AFNEMERS GEVEN VOORKEUR AAN STABIELE PRIJZEN OVER LANGERE PERIODE –MEESTAL GEREGELD IN LANGLOPENDE LEVERINGSOVEREENKOMSTEN n LANGE TERMIJN PRIJS GEBASEERD OP INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING –DOORBEREKENING CONSTANTE KOSTEN IN KOSTPRIJS, ALSMEDE KOSTENDOORBEREKE- NING VAN ANDERE AFDELINGEN BEDRIJF EN IN HET VERLEDEN GEMAAKTE KOSTEN (B.V. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING)

5 4 n STREEFPRIJZEN EN TARGET COSTING: –STAP 1: BEPALING OP DE LANGE TERMIJN NAGESTREEFDE VERKOOPPRIJS n ACHTERHALEN VAN DE WAARDE DIE DE KLANT AAN EEN PRODUCT TOEKENT EN WELKE PRIJS DEZE BEREID IS ERVOOR TE BETALEN –STAP 2: BEPALING NAGESTREEFDE BEDRIJFSRESULTAAT PER EENHEID –STAP 3:TARGET COST IS HET VERSCHIL TUSSEN 1 EN 2 –DEZE METHODE STELT DOELEN VOOR EVENTUELE KOSTENREDUCTIES.

6 5 n KOSTEN VAN 1. TOEGEVOEGDE EN 2. NIET- TOEGEVOEGDE WAARDE ACTIVITEITEN –1. BV: KOSTEN I.V.M. SNELLERE LEVERTIJD, HOGERE KWALITEIT PRODUCT E.D. –2. BV: SALARISVERHOGING DIRECTIE, KOSTEN VAN DEFECTE PRODUCTEN –TERUGDRINGING VAN KOSTENCATEGORIE 2 HOGE PRIORITEIT KOSTENBEHEERSING

7 6 n KOSTENBUDGETTERING M.B.V. PRODUCT- LEVENSCYLCUS (PLC) –OOK WEL VAN DE WIEG TOT HET GRAF! n NUT VAN DEZE METHODE: –NIET-PRODUCTIEKOSTEN MAKEN VAAK AANZIENLIJK DEEL UIT VAN DE TOTALE KOSTEN, ZOALS R&D EN MILIEUKOSTEN –OOK INNAMEKOSTEN AFGEDANKTE PRODUCTEN (NL: VERWIJDERINGSBIJDRAGE) –PLC KOSTENANALYSE MAAKT SOMS VERBORGEN KOSTEN ZICHTBAAR

8 7 n ANDERE FACTOREN DIE EEN ROL SPELEN BIJ PRIJSSTELLING: –MOGELIJKHEID VAN PRIJSDIFFERENTIATIE n B.V: PIEK- EN DALTARIEVEN; 65+ TARIEVEN –PRIJSSTELLING PUBLIEKE VOORZIENINGEN MEESTAL KOSTENDEKKEND (GEZONDHEIDSZORG; OPENBAAR VERVOER) –WET- EN REGELGEVING IN EEN LAND –INTERNATIONALE HANDEL ZIJN “ROOFPRIJZEN” VERBODEN: D.W.Z. ZULKE LAGE PRIJZEN OM CONCURRENTEN VAN DE MARKT TE DUWEN

9 8


Download ppt "1 VASTSTELLING VERKOOPPRYZEN DE RELATIE TUSSEN KOSTPRIJS EN VERKOOPPRIJS."

Verwante presentaties


Ads door Google