De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 14 Prijsbeleid. 1.De rol van prijszetting bespreken en aangeven waarom het belangrijk is om inzicht te hebben in de waardepercepties van de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 14 Prijsbeleid. 1.De rol van prijszetting bespreken en aangeven waarom het belangrijk is om inzicht te hebben in de waardepercepties van de."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 14 Prijsbeleid

2 1.De rol van prijszetting bespreken en aangeven waarom het belangrijk is om inzicht te hebben in de waardepercepties van de klant. 2.Het belang van bedrijfs- en productkosten in de prijszetting bespreken. 3.Interne en externe factoren noemen en definiëren die van invloed zijn op prijszettingsbeslissingen. 4.Prijszettingsstrategieën beschrijven voor nieuwe producten. 5.Uitleggen welke invloed de assortiment heeft op de prijszetting en laten zien hoe bedrijven de prijzen zo zetten dat de winst voor de totale assortiment zo hoog mogelijk wordt. 6.Bespreken hoe bedrijven de prijzen aanpassen aan verschillende marktsituaties en kansen. 7.De belangrijkste thema’s in verband met het initiëren van en reageren op prijswijzigingen bespreken. Leerdoelen Principes van marketing – Hoofdstuk 14

3 Prijsbeleid Deel 1Deel 2Deel 3 Deel 4Deel 5 Prijs Deel 6 Deel 7Deel 8Deel 9 Principes van marketing – Hoofdstuk 14

4 Wat is prijs? De ruilwaarde van een goed of dienst uitgedrukt in een rekeneenheid (meestal geld). De prijs kan worden beschouwd als opbrengstdrager en als element in de marketingmix. • Prijs is de ‘P’ die inkomsten oplevert • Prijs is een flexibel marketingmixinstrument • Prijs is makkelijk te imiteren Principes van marketing – Hoofdstuk 14

5 Factoren die van belang zijn bij de prijszetting Principes van marketing – Hoofdstuk 14

6 Factoren die van belang zijn bij de prijszetting Vraaggeoriënteerde prijszetting Waardeperceptie van de klant • De consument wisselt iets van waarde tegen iets anders wat voor hem / haar waarde heeft. Prijszetting op basis van beleefde waarde (value-based pricing): De waarde in de ogen van de klant vormt het uitgangspunt, niet de kosten van de aanbieder. Principes van marketing – Hoofdstuk 14

7 Factoren die van belang zijn bij de prijszetting Vraaggeoriënteerde prijszetting Principes van marketing – Hoofdstuk 14

8 Factoren die van belang zijn bij de prijszetting Vraaggeoriënteerde prijszetting (vervolg) • Waar-voor-je-geldprijszetting • Toegevoegde-waardeprijszetting – Veilingen • Wat is er geboden? Principes van marketing – Hoofdstuk 14

9 Factoren die van belang zijn bij de prijszetting Bedrijfs- en productiekosten Kosten georiënteerde prijszetting: • Prijzen worden gebaseerd op de kosten van de productie, distributie en verkoop van het product, verhoogd met een redelijk rendement voor de inspanning en het risico van het bedrijf. Principes van marketing – Hoofdstuk 14

10 Factoren die van belang zijn bij de prijszetting Bedrijfs- en productiekosten • Soorten kosten • Kosten op verschillende productieniveaus Principes van marketing – Hoofdstuk 14

11 Factoren die van belang zijn bij de prijszetting Bedrijfs- en productiekosten – Kosten als functie van productie-ervaring Ervaringscurve (leercurve): Lijn die de daling van de gemiddelde productiekosten per eenheid weergeeft, naarmate men productie-ervaring opdoet. Er treden leer- of ervaringsvoordelen op. Principes van marketing – Hoofdstuk 14

12 Factoren die van belang zijn bij de prijszetting Kostengeoriënteerde prijszetting • Kostprijs-plus-methode • Break-evenanalyse en target return-prijszetting Principes van marketing – Hoofdstuk 14

13 Factoren die van belang zijn bij de prijszetting Principes van marketing – Hoofdstuk 14

14 Andere interne en externe factoren die van invloed zijn op de prijszetting Algehele marketingstrategie, -doelstellingen en –mix Prijsdoelstellingen: • Overleven • Maximale winst op korte termijn • Het grootste marktaandeel • Kwalitatief het beste product (Manolo Blahnik) • Inverse prijszetting Verantwoordelijkheid binnen de organisatie Principes van marketing – Hoofdstuk 14

15 Andere interne en externe factoren die van invloed zijn op de prijszetting De markt en de vraag Prijszetting in verschillende soorten markten: • Volledig vrije mededinging (zuivere concurrentie) • Monopolistische concurrentie • Homogeen oligopolie • Heterogeen oligopolie • (Zuiver) monopolie Principes van marketing – Hoofdstuk 14

16 Andere interne en externe factoren die van invloed zijn op de prijszetting De markt en de vraag De analyse van de prijs/vraagrelatie Prijselasticiteit van de vraag: De procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid van een bepaald product in relatie tot de procentuele verandering van de prijs van het product Principes van marketing – Hoofdstuk 14

17 Andere interne en externe factoren die van invloed zijn op de prijszetting De markt en de vraag Invloed van de prijs op de winst Principes van marketing – Hoofdstuk 14

18 Andere interne en externe factoren die van invloed zijn op de prijszetting De strategieën en de prijzen van de concurrent – hoe steekt het eigen marktaanbod qua klantwaarde af bij het aanbod van de concurrent? – hoe sterk zijn de huidige concurrenten en wat zijn de huidige prijszettingstrategieën? – welke invloed heeft de concurrentieomgeving op de prijsgevoeligheid van de klant? Concurrentiegeoriënteerde prijszetting – Gangbare prijs – Aanbestedingen – Andere externe factoren Principes van marketing – Hoofdstuk 14

19 Prijsstrategieën voor nieuwe producten Afroomprijsstrategie – Prijszetting waarbij een nieuw product aanvankelijk hoog geprijsd wordt; de prijs wordt later stapsgewijs verlaagd zodat men de segmenten van boven naar beneden afroomt. De afzet is daardoor lager, maar wel winstgevender. Penetratieprijsstrategie – Prijszetting waarbij een nieuw product aanvankelijk laag geprijsd wordt om een groot aantal kopers aan te trekken en een groot marktaandeel op te bouwen. Principes van marketing – Hoofdstuk 14

20 Prijsstrategieën voor het assortiment Principes van marketing – Hoofdstuk 14

21 Prijsaanpassingsstrategieën Principes van marketing – Hoofdstuk 14

22 Prijswijzigingen Prijswijziging initiëren – Prijsverlaging initiëren – Prijsverhoging initiëren – De reactie van de koper op prijswijzingen – De reactie van de concurrent op prijswijzingen Op prijswijzigingen reageren – De prijs verlagen – De kwaliteitsperceptie verhogen – De kwaliteit verbeteren en de prijs verhogen – Een laaggeprijsd vechtmerk introduceren Principes van marketing – Hoofdstuk 14

23 Prijswijzigingen Principes van marketing – Hoofdstuk 14

24 Vragen n.a.v. de leerdoelen 1.a. Welke rol heeft prijszetting binnen de marketingmix? b. Waarom is het belangrijk inzicht te hebben in de waardepercepties van de klant? 2.Wat is het belang van bedrijfs- en productkosten in de prijszetting? 3.Noem en definieer de interne en externe factoren die van invloed zijn op prijszettingsbeslissingen. 4.Beschrijf de prijszettingsstrategieën voor nieuwe producten. 5.a. Leg uit welke invloed het assortiment heeft op de prijszetting b. Laat zien hoe bedrijven de prijzen zo zetten dat de winst voor de totale assortiment zo hoog mogelijk wordt. Principes van marketing – Hoofdstuk 14

25 Vragen n.a.v. de leerdoelen 6.Bespreek hoe bedrijven de prijzen aanpassen aan verschillende marktsituaties en kansen. 7.Wat zijn de belangrijkste thema’s in verband met het initiëren van en reageren op prijswijzigingen? Principes van marketing – Hoofdstuk 14


Download ppt "Hoofdstuk 14 Prijsbeleid. 1.De rol van prijszetting bespreken en aangeven waarom het belangrijk is om inzicht te hebben in de waardepercepties van de."

Verwante presentaties


Ads door Google