De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET FINANCIEEL PLAN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET FINANCIEEL PLAN."— Transcript van de presentatie:

1 HET FINANCIEEL PLAN

2 3 Documenten moeten worden opgemaakt:
INVESTERINGSPLAN: welke investeringen moeten ik doen, waar stop ik mijn centen in. FINANCIERINGSPLAN: welke financiëringsmiddelen heb ik nodig, waar haal ik mijn centen vandaan? FINANCIEEL PLAN: hoe schat ik mijn resultaten in?

3 INVESTERINGSPLAN: WELKE INVESTERINGEN MOET IK DOEN, WAAR STOP IK MIJN CENTEN IN?

4

5

6 INSTRUCTIES INVESTERINGSPLAN
Jullie moeten dus nadenken welke investeringen jullie zullen doen bij het starten van de zaak. Voor elk materieel vast actief waar jullie in willen investeren moet er een document bijgevoegd worden zodat we duidelijk kunnen zien wat een dergelijke investering kost. Dit document kan een offerte zijn, een blad uit een catalogus,…

7 WELKE FINANCIËLE MIDDELEN HEB IK NODIG,
WAAR HAAL IK MIJN CENTEN VANDAAN?

8

9

10 HOE SCHAT IK MIJN RESULTAAT IN,
HOEVEEL GA IK VERDIENEN?

11

12

13

14

15 BEPALEN VAN HET AANTAL GEWERKTE DAGEN PER JAAR
Ik werk 5 dagen per week ik neem 4 weken verlof  48 werkweken dagen x 48 weken = 240 dagen

16 BEPALEN VAN DE OMZET LOONKOST 8 uur/dag 32 euro/uur x € 32 = € 256/dag MATERIAAL € 350/dag _________ € 606/dag GESCHATTE JAAROMZET € 606 x 240 = €

17

18 AANKOPEN HANDELSGOEDEREN
Benodigde materiaal per dag € 350/dag Verkoopprijs materiaal = aankoopprijs + 20% Regel van 3: 120% € 350 1% € 350/120 100% € (350 x 100)/120 = € 290 GESCHAT JAARTOTAAL € 290 x 240 = €

19

20 AANKOPEN GOEDEREN EN DIVERSE DIENSTEN
Jullie maken een inschatting van wat elke rubriek jullie maandelijks of jaarlijks zal kosten. Meer dan waarschijnlijk zullen er rubrieken zijn die voor jullie onderneming niet van toepassing zijn  deze blijven leeg. ! ! ! ! Voor de maandelijkse kosten vermenigvuldig je uiteraard met 12 ! ! ! !

21 VESTIGINGSKOSTEN

22 VERVOERSKOSTEN 48 (werkende weken per jaar) € 50 brandstof/week

23 KANTOORKOSTEN 200 postzegels aan 60 cent

24 VERZEKERINGEN Om te weten wat de jaarpremie is voor de verschillende verzekeringen die jullie hebben, gaan jullie contact opnemen met een verzekeraar en de werkelijke premies opvragen.

25 PUBLICITEITSKOSTEN

26 PERSONEELSKOSTEN In dit voorbeeld werkt de zelfstandige zonder personeel.

27 AFSCHRIJVINGEN

28 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN

29 TOTAAL AANKOPEN DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN
Om het totaal te bekomen, tellen jullie de verschillende saldi op. Te beginnen bij « vestigingskosten » tot en met «  andere bedrijfskosten ». Als jullie het rekenblad correct hebben ingevuld hoeven jullie hier zelfs niets meer in te vullen, het programma rekent het voor jullie uit.

30 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT
= BRUTOWINST – TOTAAL AANKOPEN DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN

31 RESULTAAT nettobedrijfsresultaat + financieel resultaat = resultaat v/h boekjaar resultaat v/h boekjaar – belastingen = nettoresultaat

32 Alle informatie en benodgide documenten vinden jullie eveneens terug op volgende site 
VEEL SUCCES


Download ppt "HET FINANCIEEL PLAN."

Verwante presentaties


Ads door Google