De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basistraining groepsmaatschappelijk werk Ontwikkelen van expertise in het werken met groepen: Van intuïtief doen naar bewust methodisch handelen! September.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basistraining groepsmaatschappelijk werk Ontwikkelen van expertise in het werken met groepen: Van intuïtief doen naar bewust methodisch handelen! September."— Transcript van de presentatie:

1 Basistraining groepsmaatschappelijk werk Ontwikkelen van expertise in het werken met groepen: Van intuïtief doen naar bewust methodisch handelen! September 2013

2 Programma 13.00Welkom + kennismaken 14.30 Pauze 14.45Kracht van de groep 15.30Groepsontwikkeling/voorfase

3 Vragen -Van welke groepen ben je momenteel lid? -Wat betekenen die groepen voor jou? -Wat zou er gebeuren als deze groepen voor je wegvallen? -Wat kun je vanuit bovenstaande vragen leren over de kracht van groepswerk?

4 De kracht van groepswerk • Vragen van cliënten • Problematiek in ruimer kader • Helperprincipe • Minder individualiserend • Leren van elkaar/ veilig leerklimaat • Anonimiteit • Uitbreiding sociaal netwerk • Efficiënte informatieoverdracht • Positioneel gelijkwaardiger • Preventief • Emanciperend

5 De groep komt in zijn kracht wanneer(1): • de positieve krachten in de groep worden benut; • overeenstemming over het doel is ontstaan; • de activiteiten en werkwijze de deelnemers aanspreken; • deelnemers iets voor elkaar kunnen betekenen en elkaar iets te bieden hebben;

6 De groep komt in zijn kracht wanneer(2): • Individualisering wordt verminderd en herkenning wordt bevorderd; • er interactief leren plaatsvindt; • gezamenlijke belangen en solidariteit wordt ervaren. • ………………………….. • ……………………………

7 Groepsmaatschappelijk werk Type groepen: • Hoofd- groepen: Cognitief Georiënteerde groepen (voorlichtings/thema-avonden) • Hart-groepen: Beleving en Ervaringsgeoriënteerde groepen • Handen-groepen: Gedrag en vaardigheid georiënteerde groepen

8 Processen in groep en Model Integrale Procesbegeleiding van Groepen (IPG) zoekt een samenhang tussen: – Groepsontwikkeling (fases) – Niveaus – Leiderschap – De context van de groep

9 Leiderschapsstijl Groepsontwikkeling Niveaus Context

10 Leiderschapsstijlen

11 Niveaus in groepen: 1. Inhoudsniveau = WAT 2. Procedureniveau = HOE 3. Interactieniveau = Tussen de deelnemers 4. Bestaansniveau = Binnenwereld deelnemers 5. Contextniveau = Invloed omgeving

12 Fases in groepen / groepsontwikkeling: 1.Voorfase 2.Oriëntatiefase 3.Machtsfase 4.Affectiefase 5.Autonome groep 6.Afsluitingsfase

13

14 Fenomenen in de voorfase van de groepsontwikkeling: • zoeken naar gezamenlijk belang, vraag of probleem • aangesproken worden door doelen, activiteiten of deelnemers van de groep • invulling van niet vervulde behoefte in de eigen context • ontwikkelen voorlopig groepsimago/groepsontwerp • creëren “wensenpakket m.b.t. persoonlijke verwachtingen, doelstellingen en activiteiten • onderzoeken randvoorwaarden voor deelname c.q. voorbereidingen • bewegen in de polariteit hoop en vrees • inclusievragen: wil ik bij deze groep horen of niet?

15 Beginfasen van groepsontwikkeling: 1. VOORFASE – vragen van de deelnemers: -Aangesproken door doelen en activiteiten -Kosten en batenanalyse maken -Provisorisch beeld maken van de deelnemers én van de begeleiders -Hoop en vrees -Confrontatie met vorige groepservaringen en andere groepswerkers

16 Beginfasen van groepsontwikkeling: 1. VOORFASE – vragen van de werker: -Wie is de doelgroep? -Wat zijn de doelen? -Welke type groep wil ik ontwikkelen? -Vormaspecten: waar, wanneer, hoe vaak? -Programma: inhoud, opbouw, werkwijze etc.

17

18 Fenomenen in de oriëntatiefase van de groepsontwikkeling: • afhankelijkheid van de leiding • behoefte aan externe sturing • ontwikkeling van een eigen taakstructuur • onzekerheden naar de eigen positie • helder krijgen van ieders taak en bijdrage • discussies/ strijd over de doelen • nuanceren van stereotypen en vooroordelen • Schutz: inclusie ---> lidmaatschap

19 Beginfasen van groepsontwikkeling: 2. Oriëntatiefase - Wie nam de leiding? - Wie keek de kat uit de boom? - Welk interactiepatroon is ingezet? - Welke verhouding is er met de begeleiders gecreëerd ? - Welke fenomenen en kenmerken zijn er waargenomen?

20 De start van bijeenkomst 1 • Hoe introduceer ik mijzelf? • Hoe maak ik de doelstelling duidelijk? • Hoe werkt de werkvorm die ik gebruik voor de kennismaking? • Hoe bouw ik aan een klimaat van veiligheid en vertrouwen?

21 Niveaus in groepen: 1. Inhoudsniveau = WAT 2. Procedureniveau = HOE 3. Interactieniveau = Tussen de deelnemers 4. Bestaansniveau = Binnenwereld deelnemers 5. Contextniveau = Invloed omgeving

22 Reflectieopdracht -Wat heb ik geleerd over groepsprocessen en dynamieken? -Wat heb ik geleerd over het vak van de groepswerker? -Wat heb ik geleerd over mezelf als groepswerker?


Download ppt "Basistraining groepsmaatschappelijk werk Ontwikkelen van expertise in het werken met groepen: Van intuïtief doen naar bewust methodisch handelen! September."

Verwante presentaties


Ads door Google