De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Van tweeluik naar driehoeken Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties WRR rapport nr 91.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Van tweeluik naar driehoeken Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties WRR rapport nr 91."— Transcript van de presentatie:

1 1 Van tweeluik naar driehoeken Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties WRR rapport nr 91

2 Aanleiding Reeks ontsporingen in semipublieke sector Vestia, Amarantis, Meavita, etc. Politiek-bestuurlijke reactie nadruk op externe controle en aansprakelijkheid weinig aandacht voor interne weerwerk als intern niet op orde is, komt extern te laat 2

3 Context vervolg op Cie Halsema (‘tegenkracht organiseren’) complement WRR rapport over extern toezicht kortlopend traject literatuurstudies, gesprekken 3

4 Centrale boodschap Semipublieke organisaties moeten en kunnen hun interne checks and balances beter organiseren 4

5 Semipublieke organisaties 5

6 Interne check & balances vormen van tegenspraak en weerwerk binnen de instellingen 6

7 TRANSFORMATIES Ontzuiling en ‘verstichting’ leden verdwenen uit beeld Schaalvergroting en professionalisering leken raakten uit beeld Hybridisering (two-tier model) ‘publieke aandeelhouders’ niet in beeld 7

8 Knelpunten Probleem omvang, complexiteit, risico’s zijn groter aantal ‘ogen’ dat meekijkt niet meegegroeid Risico’s borging van financiële stabiliteit verankering maatschappelijke meerwaarde 8

9 Oplossingsrichtingen collegiaal bestuur versterking raad van toezicht door inschakeling van ‘derde partijen’ 9

10 Afwegingskader Weerwerk, niet meer papierwerk Werkzaam: effectieve tegenmacht Werkbaar: geen verlamming 10

11 Collegiaal bestuur 11

12 Tweeluik 12

13 Tweeluik kwetsbaar Informatievoorziening RvT complexiteit, tijdigheid sterk afhankelijk van RvB Borging maatschappelijke belangen beperkte maatschappelijke legitimiteit Beschikbaarheid zorgen over krappe markt publieke toezichthouders 13

14 Van tweeluik naar driehoeken 14

15 Rol derde partijen Scherp houden RvB en RvT financiën en kwaliteit werkprocessen maatschappelijke legitimiteit en meerwaarde 15

16 Wie kan derde partij zijn? Rapport bespreekt een aantal opties financiële stabiliteit – maatschappelijke meerwaarde lichte – zware vormen binnen – buiten bestaande structuren variaties mogelijk combinaties mogelijk Aan RvT en RvB om keuze te maken 16

17 Opties 17

18 Opties 18

19 Maatschappelijke belanghebbenden Lichte vormen maatschappelijke adviesraden, cliëntenraden consultatie en advies RvB en RvT Zwaardere vormen raad maatschappelijke belanghebbenden inlichtingenplicht en enquêterecht instemmingsrecht strategisch beleid 19

20 Opties: vereniging 20

21 Ledenraden Nieuwe stijl professioneel secretariaat enquêterecht professionele auditcommissies strategische beslissingen 21

22 Opties: vennootschap 22

23 Aanbevelingen RvT en RvB Zorg voor een robuuste vormgeving van de interne checks and balances Leg hierover publieke verantwoording af, onder meer in het jaarverslag 23

24 Aanbevelingen branche Stimuleer de ontwikkeling van ‘best practices’, bijvoorbeeld door ‘Handvestgroep intern weerwerk’ Leg criteria voor interne checks and balances vast in branchecodes en visiteer leden daarop 24

25 Aanbevelingen extern toezicht Neem criteria voor effectieve en passende interne checks and balances op in het toezichtkader Beoordeel instellingen daarop 25

26 Aanbevelingen kabinet Ontwikkel als zelfregulering te weinig resultaat oplevert een ‘good governance’-kader Met daarin basisnormen voor de interne governance binnen de semipublieke sector 26


Download ppt "1 Van tweeluik naar driehoeken Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties WRR rapport nr 91."

Verwante presentaties


Ads door Google