De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Ben Diesveld, arts Hoofd sectie GHOR Fryslan 28 en 29 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Ben Diesveld, arts Hoofd sectie GHOR Fryslan 28 en 29 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Ben Diesveld, arts Hoofd sectie GHOR Fryslan 28 en 29 september 2009

2 Inhoud  De witte kolom bij crises  Huisartsen bij crises en rampen  Leiding en coördinatie bij rampen en crises  Grieppandemie een crisis?

3 Crisis en rampenbestrijding: de witte kolom Gemeente Brandweer Politie Ambulance- dienst GGD GGZ Rode Kruis Ziekenhuis GHOR Huisartsen

4 GHOR Fryslan Wettelijk kader rampenwetgeving  Wet Toelating ZorgInstellingen (WTZI): - Voorbereiding zorginstellingen bij rampen en crises - Afstemming binnen de witte kolom  Afstemming met openbaar bestuur op gemeentelijk / regionaal niveau  Grootschalige Infectieziektebestrijding = Wet Publieke Gezondheid (WPG)  VWS, bevoegdheden burgemeester  Regionaal Geneeskundig Functionaris

5 Rol huisarts in crisisbeheersing Landelijke Handreiking LHV en GHOR (mei 2009) –Taak en rol van huisarts bij ramp zijn niet landelijk eenduidig vastgelegd, ook niet in wetgeving –Uniforme basis uitgangspunten voor stappen naar regionale procesplannen –Taken bij crises (inclusief grootschalige infectieziekte - uitbraak )

6 vervolg rol huisarts Reguliere taken van de huisartsen en huisartsenposten die gewaarborgd moeten blijven: –uitvoering van de primaire zorgprocessen (griepzorg = huisartsenzorg) –onder alle omstandigheden –voorbereiden op bijzondere situaties –slachtoffers rampen –ook ANW door de huisartsenpost. –continuïteit voorbereiding bij grieppandemie

7 Rol huisartsen Geen verplichte aanvullende rol –inzet van huisartsen op een rampterrein of in een behandelcentrum voor slachtoffers van een ramp, dat de GHOR heeft ingesteld, hoort niet bij deze reguliere taakstelling. –wel aanvullende afspraken over specifieke taken Uitwerking vanaf najaar 2009 / ROAZ Ondersteuningstraject LHV Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling (WTZI)

8 Huisartsen regio Fryslan 2005 samenwerking voorbereiding grieppandemie DWF, ROS en GGD / GHOR Communicatie naar huisartsen via ROS Friesland (voorjaar 2009) Verdere afstemming met DWF en FHV

9 Crisisbeheersing Fryslan Overzicht met structuur

10 Grieppandemie Schaarste problematiek door vraag versus aanbod –gezondheidszorg –maatschappelijke effecten Continuïteitsvoorbereiding –alle maatschappelijke sectoren –gezondheidszorg - huisartsenzorg Communicatie

11 Scenario’s grieppandemie ?

12 Bestrijdingsmaatregelen grieppandemie –Distributie antivirale middelen public health aspect: temporiseren therapeutisch: risicogroepen –Vaccinatiestrategie –Voorlichting hygiëne en preventieve maatregelen – Continuïteitsplannen – Coördinatie plannen

13 Communicatie & voorlichting –Afstemming met andere partijen –Publiekscommunicatie (landelijk draaiboek) landelijk regionaal –Crisiscommunicatie voorlichting via regionale structuur gemeenten –Professionals RIVM/VWS regionaal structuur via FHV/ROS

14 De uitdaging + 300 huisartspraktijken Organisatie via samenwerking in HAGRO verband Coördinatie eerste lijn in fasering –Apotheek, thuiszorg, verloskunde, lab. Afstemming tussen 1 e lijn via crisisteam Coördinatie 2 e lijn (korte lijnen) Communicatielijnen

15 Vragen ?

16 Operationeel team GHOR liaisons Crisisteam eerste lijnszorg DWF FHV ROS HAGRO Thuiszorg UMCG traumacentrum en ziekenhuizen Noord Nederland Landelijke aansturing BZK VWS/RIVM Regionaal Outbreakmanagement team apotheken verloskunde laboratoria GGD Ziekenhuizen RAV MKF Coördinatie witte kolom


Download ppt "Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Ben Diesveld, arts Hoofd sectie GHOR Fryslan 28 en 29 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google