De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen"— Transcript van de presentatie:

1 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Ben Diesveld, arts Hoofd sectie GHOR Fryslan 28 en 29 september 2009

2 Inhoud De witte kolom bij crises Huisartsen bij crises en rampen
Leiding en coördinatie bij rampen en crises Grieppandemie een crisis?

3 Crisis en rampenbestrijding: de witte kolom
Huisartsen GGD Ambulance- dienst GHOR Politie GGZ Gemeente Brandweer Rode Kruis Ziekenhuis

4 GHOR Fryslan Wettelijk kader rampenwetgeving
Wet Toelating ZorgInstellingen (WTZI): - Voorbereiding zorginstellingen bij rampen en crises - Afstemming binnen de witte kolom Afstemming met openbaar bestuur op gemeentelijk / regionaal niveau Grootschalige Infectieziektebestrijding = Wet Publieke Gezondheid (WPG) VWS, bevoegdheden burgemeester Regionaal Geneeskundig Functionaris

5 Rol huisarts in crisisbeheersing
Landelijke Handreiking LHV en GHOR (mei 2009) Taak en rol van huisarts bij ramp zijn niet landelijk eenduidig vastgelegd, ook niet in wetgeving Uniforme basis uitgangspunten voor stappen naar regionale procesplannen Taken bij crises (inclusief grootschalige infectieziekte - uitbraak)

6 vervolg rol huisarts Reguliere taken van de huisartsen en huisartsenposten die gewaarborgd moeten blijven: uitvoering van de primaire zorgprocessen (griepzorg = huisartsenzorg) onder alle omstandigheden voorbereiden op bijzondere situaties slachtoffers rampen ook ANW door de huisartsenpost. continuïteit voorbereiding bij grieppandemie

7 Rol huisartsen Geen verplichte aanvullende rol
inzet van huisartsen op een rampterrein of in een behandelcentrum voor slachtoffers van een ramp, dat de GHOR heeft ingesteld, hoort niet bij deze reguliere taakstelling. wel aanvullende afspraken over specifieke taken Uitwerking vanaf najaar 2009 / ROAZ Ondersteuningstraject LHV Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling (WTZI)

8 Huisartsen regio Fryslan
2005 samenwerking voorbereiding grieppandemie DWF, ROS en GGD / GHOR Communicatie naar huisartsen via ROS Friesland (voorjaar 2009) Verdere afstemming met DWF en FHV

9 Crisisbeheersing Fryslan Overzicht met structuur
Regio Fryslân

10 Grieppandemie Schaarste problematiek door vraag versus aanbod
gezondheidszorg maatschappelijke effecten Continuïteitsvoorbereiding alle maatschappelijke sectoren - huisartsenzorg Communicatie

11 Scenario’s grieppandemie
?

12 Bestrijdingsmaatregelen grieppandemie
Distributie antivirale middelen public health aspect: temporiseren therapeutisch: risicogroepen Vaccinatiestrategie Voorlichting hygiëne en preventieve maatregelen Continuïteitsplannen Coördinatie plannen

13 Communicatie & voorlichting
Afstemming met andere partijen Publiekscommunicatie (landelijk draaiboek) landelijk regionaal Crisiscommunicatie voorlichting via regionale structuur gemeenten Professionals RIVM/VWS structuur via FHV/ROS

14 De uitdaging + 300 huisartspraktijken
Organisatie via samenwerking in HAGRO verband Coördinatie eerste lijn in fasering Apotheek, thuiszorg, verloskunde, lab. Afstemming tussen 1e lijn via crisisteam Coördinatie 2e lijn (korte lijnen) Communicatielijnen

15 Vragen ?

16 Coördinatie witte kolom
Landelijke aansturing BZK VWS/RIVM Regionaal Outbreakmanagement team Operationeel team apotheken Thuiszorg GGD Crisisteam eerste lijnszorg DWF FHV ROS GHOR liaisons Ziekenhuizen UMCG traumacentrum en ziekenhuizen Noord Nederland verloskunde laboratoria HAGRO MKF HAGRO HAGRO RAV HAGRO HAGRO HAGRO


Download ppt "Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen"

Verwante presentaties


Ads door Google