De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorgaan naar Actiecentrum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorgaan naar Actiecentrum"— Transcript van de presentatie:

1

2 Doorgaan naar Actiecentrum
Hinda Stegeman Hoofd bedrijfsvoering Dokterswacht Friesland

3 Vertrekpunt Protocol huisartsenzorg bij een influenzepandemie
Ontwikkeld in 2005 Vastgesteld in 2006 Voorlichtingsrondes voor huisartsen in 2006

4 Uitgangspunt protocol
Huisartsenzorg en griepzorg is verantwoordelijkheid huisartsen Er komen meer vragen Er is minder personeel, omdat onder het personeel ook zieken zijn Griepverloop opgedeeld in drie fasen ….Met vereende krachten…..

5 Proces actualiseren protocol
Vraag GHOR voorbereiden op pandemie Samenwerkingspartijen bij elkaar Protocol doorspreken en nader uitwerken Dokterswacht als uitvoerende instantie leidend in uitwerking protocol Protocol gedeeld met kwaliteitscommissie en Frank Zwager, doktersassistentes en diverse functionarissen van het stafkantoor Dokterswacht Friesland Naast protocol een continuiteitsplan

6 Verwachte verloop van griep

7 Meer vragen, wat kunnen wij verwachten?
Landelijk scenario VWS; Info delen met GHOR Landelijk beleid; alleen bellen als je in risicogroep zit Inschatting: hoeveel mensen bellen huisarts wanneer zij griep krijgen. Inschatting: hoeveel mensen bellen tweede keer tijdens griepperiode bij verergering van klachten Inschatting: hoeveel bellers moeten gezien worden door de huisartsen Scenario blijft dynamisch geheel Betrouwbare inschatting blijft moeilijk.

8 Scenario: Griep op hoogtepunt
Aantal oproepen per dag tijdens het hoogtepunt van de griepgolf

9 Benodigde triagisten en regieartsen

10 Inzet op een HAGRO Overdag 2 – 4 artsen 1 – 2 assistentes ‘s Avonds
(8 praktijken van patiënten)

11 Schema huisartsenzorg bij grieppandemie

12 Beginfase Verandering: Griepzorg wordt ook direct afgehandeld
door Dokterswacht Friesland.

13 Aanwakkerfase Verandering: Hagro kan Dokterswacht vragen calls overdag
over te nemen.

14 Aanwakkerfase Huisartsen kunnen Dokterswacht vragen voor opnemen van calls Verwachtingen: huisartsen leveren ook assistentie en regiearts ……met vereende krachten…… Varianten: Veel ziekte in een hagro, buurthagro kan mogelijk ondersteunen Hagro niet deelnemers redt overdag wel, vraagt ondersteuning voor (een deel van) ANW tijden

15 Aanwakkerfase ANW tijden
Meer vraag: opschaling naar meer huisartsen en assistentes Opschaling van huisartsen tot nu toe een vraag. Overgaan naar hagro om iemand beschikbaar te stellen. Opschaling doktersassistentes interne procedure Dokterswacht is in ontwikkeling, maatregelen zoals: studiedagen verplaatsen, minimaliseren vergaderingen, extra werken, verlof intrekken, beroep doen op studenten e.d. worden waarschijnlijk ingezet.

16 Hoogtepuntfase

17 Hoogtepuntfase Dokterswacht neemt alle calls voor de huisartsen op
Publiekscampagne naar bevolking Friesland Consulten en met name visites worden uitgevoerd in hagroverband, ook in de avond en weekendtijden Tijdens nachten wordt vooreerst vanuit Dokterswacht gewerkt. Bij toenemend aantal visites worden hagro’s verzocht dit uit te gaan voeren Verdere opschaling: Zorghotels

18 Uitdooffase In protocol nog niet uitgewerkt
Aanwakkerfase wordt bij uitwerking als voorbeeld gebruikt

19 Hagro Wijst centrale praktijk aan; al het berichtenverkeer van Dokterswacht Friesland over de patienten van de hagro worden naar de centrale praktijk verzonden (voorkeur edifact). Op de centrale praktijk zit 1-2 doktersassistentes, die de organisatie van de zorg voor die hagro oppakt Hagro levert elke ochtend voor 9:00 een lijst aan met zieken en mensen die kunnen werken de volgende dag

20 Planning in hoogtepuntfase
Vóór 9:00 zijn alle beschikbaarheden bij de planning bekend Planning publiceert de planning eind van de middag Rooster bevat achterwachten voor uitval na uitgave planning Planning bevat diensten in hagro en op huisartsenpost, op tijden overdag, ‘s avonds en ‘s nachts

21 Financiën Lastig vooraf te regelen
Signalen en berekeningen naar brancheorganisaties en zorgverzekeraars Iedereen betaalt de extra uren van zijn eigen personeel Komende weken verder uitzoeken

22 …Met vereende krachten……
Afsluitend Moreel appèl aan iedereen in gezondheidszorg om met elkaar de zorg goed te leveren. Crisis vraagt flexibiliteit van ons allemaal. De uitdaging aangaan geeft ook energie. …Met vereende krachten……


Download ppt "Doorgaan naar Actiecentrum"

Verwante presentaties


Ads door Google