De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorgaan naar Actiecentrum 14-09-2009 Hinda Stegeman Hoofd bedrijfsvoering Dokterswacht Friesland Namens FHV, ROS, GHOR en Dokterswacht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorgaan naar Actiecentrum 14-09-2009 Hinda Stegeman Hoofd bedrijfsvoering Dokterswacht Friesland Namens FHV, ROS, GHOR en Dokterswacht."— Transcript van de presentatie:

1

2 Doorgaan naar Actiecentrum 14-09-2009 Hinda Stegeman Hoofd bedrijfsvoering Dokterswacht Friesland Namens FHV, ROS, GHOR en Dokterswacht

3 Vertrekpunt •Protocol huisartsenzorg bij een influenzepandemie •Ontwikkeld in 2005 •Vastgesteld in 2006 •Voorlichtingsrondes voor huisartsen in 2006 Voorbereiding op crisis; hoe huisartsenzorg faciliteren.

4 Uitgangspunt protocol •Huisartsenzorg en griepzorg is verantwoordelijkheid huisartsen •Er komen meer vragen •Er is minder personeel, omdat onder het personeel ook zieken zijn •Griepverloop opgedeeld in drie fasen ….Met vereende krachten…..

5 Proces actualiseren protocol •Vraag GHOR voorbereiden op pandemie •Samenwerkingspartijen bij elkaar •Protocol doorspreken en nader uitwerken •Protocol gedeeld met kwaliteitscommissie en Frank Zwager (namens FHV), doktersassistentes en diverse functionarissen van het stafkantoor Dokterswacht Friesland •Naast protocol een continuiteitsplan

6 Meer vragen, wat kunnen wij verwachten op het hoogtepunt? •Landelijk scenario VWS; Info delen met GHOR •Landelijk beleid; alleen bellen als je in risicogroep zit •Inschatting: hoeveel mensen bellen huisarts wanneer zij griep krijgen. •Inschatting: hoeveel mensen bellen tweede keer tijdens griepperiode bij verergering van klachten •Inschatting: hoeveel bellers moeten gezien worden door de huisartsen •Scenario blijft dynamisch geheel Betrouwbare inschatting blijft moeilijk.

7 Scenario: Griep op hoogtepunt Aantal oproepen per dag tijdens het hoogtepunt van de griepgolf

8 Benodigde triagisten en regieartsen

9 Inzet op een HAGRO Overdag •2 – 4 artsen •1 – 2 assistentes ‘s Avonds •1 – 2 artsen •1 assistente (8 praktijken van 2.350 patiënten)

10 Beginfase •Griepzorg wordt door Dokterswacht friesland direct afgehandeld.

11 Aanwakkerfase overdag •Huisartsen kunnen Dokterswacht vragen voor opnemen van calls Verwachtingen: huisartsen leveren ook assistentie en regiearts ……met vereende krachten…… Varianten: •Veel ziekte in een hagro, buurthagro kan mogelijk ondersteunen •Hagro niet deelnemers redt overdag wel, vraagt ondersteuning voor (een deel van) ANW tijden

12 Aanwakkerfase ANW tijden •Meer vraag: opschaling huisartsen, assistentes •Opschaling van huisartsen tot nu toe een vraag. Overgaan naar hagro om iemand beschikbaar te stellen. •Opschaling doktersassistentes interne procedure Dokterswacht is in ontwikkeling, maatregelen zoals: studiedagen verplaatsen, minimaliseren vergaderingen, extra werken, verlof intrekken, beroep doen op studenten e.d. worden waarschijnlijk ingezet.

13 Hoogtepuntfase •Dokterswacht neemt alle calls voor de huisartsen op; triagisten Dokterswacht, DA uit praktijken en studenten DA •Publiekscampagne naar bevolking Friesland •Consulten en met name visites worden uitgevoerd in hagroverband, ook in de avond en weekendtijden •Nachten vooreerst vanuit Dokterswacht, bij toenemend aantal visites worden hagro’s verzocht dit uit te gaan voeren •Verdere opschaling: Zorghotels

14 Uitdooffase •In protocol nog niet uitgewerkt •Aanwakkerfase wordt bij uitwerking als voorbeeld gebruikt

15 Van fase naar fase •Protocol voor ergste griep, alles loopt vast •Druk in het veld bepaald mate van opschaling; als opschaling niet nodig is, dan gebeurt het niet •Informatie vanuit Hagro’s naar actiecentrum en vice versa •Actiecentrum: vertegenwoordigers van FHV, ROS en Dokterswacht •Actiecentrum beslist of extra opschaling nodig is

16 Hagro •Wijst centrale praktijk aan; al het berichtenverkeer van Dokterswacht Friesland over de patienten van de hagro worden naar de centrale praktijk verzonden (voorkeur edifact). •Op de centrale praktijk zit 1-2 doktersassistentes, die de organisatie van de zorg voor die hagro oppakt •Hagro levert elke ochtend voor 9:00 een lijst aan met zieken en mensen die kunnen werken de volgende dag

17 Planning in hoogtepuntfase •Vóór 9:00 zijn alle beschikbaarheden bij de planning bekend •Planning publiceert de planning eind van de middag •Rooster bevat achterwachten voor uitval na uitgave planning •Planning bevat diensten in hagro en op huisartsenpost, op tijden overdag, ‘s avonds en ‘s nachts

18 Financiën •Lastig vooraf te regelen •Signalen en berekeningen naar brancheorganisaties en zorgverzekeraars •Iedereen betaalt de extra uren van zijn eigen personeel •Komende weken verder uitzoeken

19 Afsluitend Moreel appèl aan iedereen in gezondheidszorg om met elkaar de zorg goed te leveren. Crisis vraagt flexibiliteit van ons allemaal. De uitdaging aangaan geeft ook energie. …Met vereende krachten……


Download ppt "Doorgaan naar Actiecentrum 14-09-2009 Hinda Stegeman Hoofd bedrijfsvoering Dokterswacht Friesland Namens FHV, ROS, GHOR en Dokterswacht."

Verwante presentaties


Ads door Google