De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts."— Transcript van de presentatie:

1 Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts

2 Frank Zwager, 14 september 2009

3 Inleiding: 21 april 2009: VS melden besmetting met varkensgriep-virus Uitbreiding besmetting Dodelijke slachtoffers Waarschuwing WHO Grootschalige voorbereiding

4 Frank Zwager, 14 september 2009 Inleiding dia tornado

5 Frank Zwager, 14 september 2009 Grootschalig Calamiteitenplan Voorbarig? Grote getallen! Premature maatregelen? Generale repetitie!

6 Frank Zwager, 14 september 2009 Onderwerpen: 1. Griepzorg = huisartsenzorg 2. Griep bínnen de praktijk 3. Griep buiten de praktijk 4. Pandemische problematiek 5. Adviezen 6. Vaccinatiebeleid 7. Afsluiting

7 Frank Zwager, 14 september 2009 1.Griepzorg = huisartsenzorg Huisarts primair verantwoordelijk voor g.z. Continuëring reguliere h.a. zorg Afstemming met andere zorgpartijen Lit:Samenvatting Handreiking over de samenwerking h.a. en GHOR

8 Frank Zwager, 14 september 2009 2.Griep bínnen de praktijk Uitval van praktijk medewerkers Hygiénische- en preventieve maatregelen Bedrijfscontinuïteitsplan Samenwerking binnen de HAGRO

9 Frank Zwager, 14 september 2009 3.Griep buiten de praktijk Symptomen: Temp > 38°C Neus-/ keelklachten Hoesten Spierpijn Alg. Malaise Gastro-intest. Klachten Incubatie:1-7 dagen Beloop:2-3 dagen tot 10 dagen

10 Frank Zwager, 14 september 2009 3.Griep buiten de praktijk Momenteel mild verloop 1-2% gecompliceerd door pneumonie Ernstiger beloop bij 15 – 50 jarigen dan de normale seizoensgriep!

11 Frank Zwager, 14 september 2009 3.Griep buiten de praktijk

12 Frank Zwager, 14 september 2009 3.Griep buiten de praktijk

13 Frank Zwager, 14 september 2009 3.Griep buiten de praktijk Stand van zaken: plaatje

14 Frank Zwager, 14 september 2009 3.Griep buiten de praktijk Proberen de grieppatiënt thuis te houden Besmettelijkheid: R2 Identificeren van risicogroepen: Hart-/ long pat. Pat. met gestoorde afweer Zwangeren met hoog risico en/of derde trimester Kinderen < 2 jaar “Klassieke risico-groep” voor griep

15 Frank Zwager, 14 september 2009 3.Griep buiten de praktijk Risicogroepen mét griepverschijnselen behandelen: virusremmers en ev. secundaire ab-profylaxe (kinderen < 1 jaar: klinisch) Profylactische behandeling met virusremmers wordt momenteel afgeraden uit angst voor ontwikkelen resistentie! NB: herziening medio augustus 2009

16 Frank Zwager, 14 september 2009 3.Griep buiten de praktijk Complicaties: Respiratoire insufficientie

17 Frank Zwager, 14 september 2009 4.Pandemische problematiek Groot patiënten aanbod Beperkte personele bezetting Overbelasting telefoonlijnen Patiëntenstroom naar de praktijk Overbelasting spreekuren en huisbezoeken Reguliere zorg komt in gedrang

18 Frank Zwager, 14 september 2009 4.Pandemische problematiek Knelpunten in de zorgketen: (tel.) bereikbaarheid h.a. praktijk Discrepantie zorgvraag/-aanbod Verstrekking (herhaal-)medicatie Ambulance vervoer Beschikbaarheid tweede lijnszorg Toename vraag mantelzorg Coördinatie opnamebeleid

19 Frank Zwager, 14 september 2009 4.Pandemische problematiek Problemen: Emoties van patiënten en naasten Eisende en dreigende patiënten en naasten Onrust en ev. onlusten

20 Frank Zwager, 14 september 2009 4.Pandemische problematiek Speciale aandacht voor: Verloskunde Apotheek bevoorrading/-vertsrekkingen Medische zorg op de eilanden

21 Frank Zwager, 14 september 2009 5.Adviezen Interne organisatie voorbereiden Afspraken op HAGRO / WAGRO niveau Krachten verdelen over prioriteitsgebieden Voorbereiden op eventuele opschaling van zorg / instellen “Zorgmeldpunt” Ontwikkelingen blijven volgen via VWS, Gemeente, GGD / GHOR, (lokale) media

22 Frank Zwager, 14 september 2009

23 6.Vaccinatiebeleid Oktober: vaccinatie seizoensgriep Tenminste 2 weken later H1N1 vaccinatie met herhaling na 3 weken Uitvoering door huisarts Afh. van levering: gefaseerde toediening volgens prioriteitenschema Vergoeding per vaccinatie

24 Frank Zwager, 14 september 2009 7.Afsluiting Grieppandemie eist gedegen voorbereiding Bedrijfscontinuïteitsplan Patiëntenzorg: regulier / griep Symptomen / herkenning / risicogroepen Behandeling

25 Frank Zwager, 14 september 2009 7.Afsluiting Pandemische problematiek Mogelijke noodzaak tot opschaling zorg Knelpunten in de zorgketen Onrust onder patiënten / burgers Vaccinatie

26 Frank Zwager, 14 september 2009 7.Afsluiting Terugrapportage / parameters Presentaties terug te vinden bij: Website van ROS

27 Frank Zwager, 14 september 2009 Informatie NHG standaard 88 RIVM: actuele informatie http://www.rivm.nl http://www.minvws.nl www.grieppandemie.nl

28 Frank Zwager, 14 september 2009 7.Tot slot Overbodig?

29 Frank Zwager, 14 september 2009

30


Download ppt "Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts."

Verwante presentaties


Ads door Google