De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grieppandemie in de huisartsenpraktijk 14 september 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grieppandemie in de huisartsenpraktijk 14 september 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Grieppandemie in de huisartsenpraktijk 14 september 2009
Marijke Bouma, Sociaal Verpleegkundige Marjon Schoo, Sociaal Verpleegkundige Infectieziektenbestrijding (IZB)

2 Opbouw presentatie Waarom staan we hier?
Verloop Nieuwe Influenza A H1N1 Beleid Nieuwe Influenza Verwachting scenario’s grieppandemie Casus 1 Huisartspraktijk Hygiënische maatregelen Casus 2 Triage Dokterswacht Friesland ( DWF) Triagecriteria Nieuwe Influenza A H1N1 Casus 3. Vervolg triage Vaccinatie Vragen ?

3 FIGUUR 1. FASERING VAN EEN INFLUENZAPANDEMIE*
30-04 Fase 2 Fase 3 24-04 Fase 4 28-04 Fase 1: Virusvarianten circulerend onder dieren maar geen overdracht naar personen. Fase 2: Vaststellen van een nieuwe virusvariant bij dieren met risico op humane overdracht maar geen mens-op-mensbesmettingen. FASE 3: De prepandemische periode. Beperkte humane infecties met een nieuw subtype maar geen efficiënte mens-op-mensbesmetting. FASE 4: Kleinschalige clusters met beperkte persoon naar persoon transmissie. Nog geen optimale aanpassing van het virus voor menselijke transmissie. FASE 5: Grotere lokale clusters door verdergaande aanpassing van het virus. Suboptimale mens-op-menstransmissie. FASE 6: Pandemische periode: toenemend en uitwaaierend verspreidingpatroon. Fase 6 11-06 Interpandemische periode Fase 3: Varkensgriep gerapporteerd in VS op Advies RIVM: Handelen naar draaiboek (incidentele introductie NieuwHumaanInfluenzavirus in NL) Fase 4: Weinig consequenties voor de praktijk. Persoonlijke beschermingsmaatregelen aangepast. Fase 5: voortgaande overdracht in meer dan 1 land. Griep nu meldingsplichtig in NL door VWS. Eertse geval in NL Fase 6: Fase 6: Overdracht mens op mens op meerdere locatie in verschillende landen.

4 Beleid Nieuwe Influenza
Beginfase treedt draaiboek Incidentele introductie Nieuwe Influenza in werking. GGD doet beoordeling en bemonstering verdachte gevallen 22-07 kwam beoordeling en bemonstering bij 1e lijn, evt. in overleg met GGD 15-08 meldingsplicht beperkt tot patiënten met influenza A (waarschijnlijk) en Influenza A H1N1 (bewezen) die in het ziekenhuis zijn opgenomen en of patiënten die aan influenza zijn overleden 22-07 vervalt incidenteel draaiboek. Waarschijnlijk geval: patient in zh opgenomen en /of overleden met influenza A is vastgesteld Bewezen geval: Patient in zh opgenomen en /of overleden waarbij A H1N1 is bewezen.

5 Vervolg beleid NIVEL peilstation Huisartsenpraktijk
50 huisartsen verspreid in NL beantwoorden vragen o.a. voorvallen praktijk. Huisartsen zijn vrij om te bemonsteren en tamiflu te verstrekken.

6

7 Mogelijke scenario’s door Ministerie van VWS
Mild: 30% van de bevolking wordt ziek 5000 personen sterven Piek ziektegolf: personen ziek Ziekteverzuim stijgt 4 tot 10% Ernstig Gaat om virulentie, dus hoe gevaarlijk is het virus of nieuwe virus ( seizoensvirus muteert met H1N1) Ministerie VWS gaat min of meer uit van een milde pandemie: virus niet verandert. Gevolgen zie sheet. Maar je dient ook voor te bereiden op een ernstiger variant: 2 virussen zich mengen, dan kan een gevaarlijker virus ontstaan. Dus de overheid bereid zich hier ook op voor. Concreet, overlijden meer mensen, ziekteverzuim 3x hoger etc.

8 Casuïstiek

9 Casus 1 Huisartspraktijk
Mw. Pietersen, 38 jaar. meldt zich aan de balie bij uw praktijk met de volgende klachten: Koorts 39.2 C sinds 1 dag Hoesten, spierpijn, keelpijn, moeheid Wat doet u? antwoord: apart zetten met een mondkapje voor (patiënt) en uitvragen ( onderliggend lijden of benauwdheids klachten)en beoordelen of patiënt door ha gezien moet worden. Zo nee, naar huis sturen en uitzieken, maar blijft koorts/benauwdheid aanhouden en verhoging dan telefonisch contact opnemen, want het ook om andere bacteriële/virale ziekteverwekkers gaan. Navragen bij onze artsen!!!!!) Koorts bij volwassen langer > 5dg aanhoudt en kinderen langer> 3 dg. Hygienische maatregelen, schoonmaken, hoesten, hoelang virus in een ruimte blijft circuleren? Nazoeken. Houd uw hand of zakdoek voor uw mond als u hoest of niest Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na één keer gebruik weg Was vaak uw handen, vooral na hoesten, niezen of snuiten. Zorgmedewerkers: handen desinfecteren

10 Hygiënische maatregelen
FFP1 Mondmasker patiënt Aparte ruimte Ruimte betreden met FFP1 mondmasker en handschoenen Ruimte huishoudelijk reinigen en instrumentarium met 70% alcohol reinigen Ook contactpunten meenemen! Handhygiëne Ventileren Airo;ververst vuile lucht met nieuwe lucht. Mits filters e.d goed onderhouden worden.

11 Casus 2 Triage DWF Anamnese:
Mw Cornelis, 22 jaar, beroep stewardess met griepklachten en onderliggend lijden. Verloop: Huisarts DWF Postbus 51 Ziekenhuis Melding kwam binnen via regio GGD. 21/08/ :46 MSCHOO - Mw kwam terug van haar vlucht Mallorca, mw is stewardess. Bron, passagiers of collega's. Mw heeft sinds 1999 onderliggend lijden, hematologische aandoening waarbij de afbraak van witte bloedcellen te snel gaat. Heeft altijd medicatie gebruikt: immural, prednison en nerol, Sinds 2 jr gebruikt mw geen medicatie meer ,gaat redelijk goed. Staat onder controle bij Professor Kluinstra UMCG. Op 14 augustus contact ha gezocht, met vakantie, vervangend ha contact gehad. Mw kreeg alleen AB, ha dacht aan bacteriële verwekker, geen navraag na H1N1 gedaan. Ondanks mw haar verhaal. Mw werd steeds zieker, op 15 aug is mw 's ochtends gaan bellen DWF, locatie Heerenveen, mw had koorts 40 graden, mw voelde zich erg ziek. DWF verwees mw naar Postbus 51 met advies uitzieken, verder niet doorgevraagd. Postbus 51 na verhaal te hadden gehoord verwees mw terug naar DWF omdat mw tot de risicogroep behoorde. Mw was het zat en heeft het UMCG opgebeld en gevraagd naar d,d hemotoloog, die zei op zijn beurt, kom maar langs op de spoedeisende hulp. Mw meldt zich ruim een uur later, met haar verhaal vermoeden H1N1. Wordt gewoon in de wachtkamer gezet, zonder voorzorgsmaatregelen. Totdat vpk mw oproept en naar haar verhaal luistert om vervolgens mw een half uur op te sluiten in de kamer met moeder en partner. Komt na half uur terug met mondkapjes en bij mw worden kweken afgenomen, thoraxfoto, bloedafname etc. Mw wordt op interne opgenomen op de isolatiekamer. De arst van SEH liet doorschemeren dat hematoloog te laconiek te werk was gegaan.Op maandag is uitslag H1N1 en wordt mw ontslagen. Tamiflu is gestart op afgerond. Vriend van mw griepklachten met koorts, 3 dg ziek geweest, nu hersteld. Is deze wk binnengebleven. Moeder niet ziek geweest. Mw geadviseerd om wel seizoensvaccinatie te nemen en pandemisch vaccinatie is niet nodig, mw heeft anti-stoffen voor dit seizoen tegen H1N1.

12 Vervolg casus 2 Hoe zouden jullie deze casus hebben aangepakt?

13 Triagecriteria Vragen als welke ziektebeelden kan je nog meer bedenken met ongeveer dezelfde symptomen? Legionella ( verward), Q-koorts, leptospirose, psittacose Boodschap: vraag goed door, richt je niet alleen op H1N1, twijfel overleg arts.

14 Casus 3: Vervolg Triage Dhr. de Vries, 62 jaar, belt met de volgende klachten, koorts, hoesten, spierpijn en algehele malaise. “Bourgondiër”, rookt, recentelijk vakantie Italië en in de sauna geweest.

15 Vaccinatie Risicogroepen:
Personen die jaarlijks oproep krijgen seizoensvaccinatie griep Zwangeren uit medische risicogroepen 2e en 3e trimester Gezondheidspersoneel met direct contact risicopatiënten Gezinsleden en mantelzorgers die zorgverlenen aan hoog risicopatiënten Op basis van voortschrijdend inzicht.3e fase = vaccinatie Werkgroep massa vaccinatie GGD. Leden van JGZ, GHOR, IZB Wat is hoog risico?

16 Vragen ?

17 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Grieppandemie in de huisartsenpraktijk 14 september 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google