De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van opperbevelhebber naar boegbeeld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van opperbevelhebber naar boegbeeld"— Transcript van de presentatie:

1 Van opperbevelhebber naar boegbeeld
Hoogste tijd voor een nieuwe rol van de burgemeester in crisistijd? Bijdrage aan de expertmeeting gemeentelijke processen 17 juni 2009 in Arnhem door Adriaan Buitink

2 Veiligheidsregio Utrecht
29 gemeenten 1,2 miljoen inwoners Transportregio

3 Adjunct-directeur GHOR
Directeur VRU Korpsleiding Politie Adjunct-directeur Brandweer Adjunct-directeur GHOR Algemeen Bestuur VRU Regionaal College Politie Dagelijks Bestuur VRU Adjunct-directeur BGC Presidium Regionaal College Politie Bureau CCB Stafafdeling Middelen Stafafdeling Beleidscoördinatie Veiligheidsberaad overeengekomen uren convenant

4 Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

5 Doelstelling Bundelen van krachten:
efficiënt en effectief werken in regionaal verband Gelijk kwaliteitsniveau gem. crisisbeheersing Opgeleide en geoefende gem. functionarissen Poolvorming BGC: regie, ondersteuning, afstemmen en uitvoeren

6 Neuzen de zelfde kant op?
De neuzen moeten allemaal 1 kant op wijzen, de klokken moeten gelijk gezet worden

7 Filosofie Versterken door Samenwerken: gemeenten zijn de veiligheidsregio! Benutten kracht in gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (districten)

8 Belangrijke rol gemeentesecretarissen

9 Vademecum

10 Rol, taak verantwoordelijkheid gemeentesecretaris in crisistijd
Adviseur en vertrouweling burgemeester Gemeentelijke processen

11 Taskforce gemeentelijke processen

12 Rollen burgemeester in crisistijd de vier B’s
Bestuurder Boegbeeld Burgervader Beslisser

13 5e rol: mediamanager?

14 Ontzorgen van opperbevelhebber naar boegbeeld

15 Jan Mans, oud burgemeester van Enschede
“Je wordt als burgemeester en boegbeeld gezien in het kader van het leiding geven aan een crisisstaf, het overeind blijven in de chaos, het bezoeken van de begrafenissen, de herdenkingen, het bezoeken van gewonden, álles wordt geduid in het kader van je boegbeeldfunctie. Dat heb ik mij in die dagen niet gerealiseerd”. Jan Mans, oud burgemeester van Enschede

16 Klein onderzoek naar crisiscompetenties voor burgemeesters
Bijna alle crisiscompetenties zijn ook reguliere bestuurscompetenties! Voorbeelden: Leiderschap Politiek-bestuurlijk inzicht Onafhankelijkheid Besluitvaardig Stressbestendig De meeste gemeenten halen competenties uit Handreiking voor een objectief en transparant benoemingsgesprek (BZK)

17 Burgemeestersbenoeming: meer belangen dan crisiscompetenties
Handreiking BZK (vrijblijvend) Profielschetsen verschillen per gemeente; Commissaris van de Koningin Vertrouwenscommissie (raadsleden) Raad Minister Kroon benoemt.

18 Competenties burgemeesters
Crisiscompetenties die niet opgenomen zijn als reguliere bestuurscompetentie: Eigen karakter Reflectievermogen Anticiperen

19 Toevoegen: kernbegrippen
Improvisatie en intuïtie Loslaten Vertrouwen

20 Conclusie Crisiscompetenties blijken niet heel veel te verschillen van reguliere bestuurscompetenties. De vertrouwenscommissies in de gemeenten moeten deze wel allemaal (13 totaal) opnemen in de profielschets.

21 Stelling 1 In het Gemeentelijk Beleidsteam horen operationele diensten niet thuis!

22 Stelling 2 De burgemeester moet niet langer voorzitter zijn van het Gemeentelijk Beleidsteam!

23 De burgemeester is in crisistijd vooral het boegbeeld!
Stelling 3 De burgemeester is in crisistijd vooral het boegbeeld!

24 Stelling 4 Een burgemeester neemt in crisistijd geen echte strategische beslissingen!

25 Stelling 5 De operationeel leider is de echte opperbevelhebber. Hij/zij is ontkleurd en bij crises de centrale crisismanager!

26 Vragen


Download ppt "Van opperbevelhebber naar boegbeeld"

Verwante presentaties


Ads door Google