De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Openbare Gezondheidszorg en veiligheid 5 juli 2006 VNG Joost Bernsen, directeur/RGF.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Openbare Gezondheidszorg en veiligheid 5 juli 2006 VNG Joost Bernsen, directeur/RGF."— Transcript van de presentatie:

1 Openbare Gezondheidszorg en veiligheid 5 juli 2006 VNG Joost Bernsen, directeur/RGF

2 Incongruentie het benutten van de nadelen  Het proces  Waarom stappen gezet  Welke stappen  Leer- en knelpunten  Oplossingen  (partners)

3  Onduidelijk wie op welk moment besluit over OGZ bij “incidenten”. (protocollen bij MKZ, vogelgriep, antrax,Sars, witte meldkamer)  Onduidelijkheid wie inzetbaar was bij incidenten  GGD dreigde te desintegreren doordat taken één voor één verschoven  Besluitvorming over veiligheidsvraagstukken liep over véél bestuursorganen (Opzet GMK, RAV-vorming  Witte kolom kwam hierdoor niet sterk in beeld. (Ziekenhuizen zien wel 4 vertegenwoordigers vanuit de witte kolom namens het openbaar bestuur)  Opwaartse druk op kwaliteit GGD  Zelf regie voeren over de toekomst Waarom stappen?

4 Welke stappen?

5 GGD M_H GGD CPA

6 ? AB ? ? ? DB

7 CPA ? AB ? ? ? DB

8 CPA ? AB DB GMKbureaudir ? ? ?

9  Ghor gefuseerd 2001  2 regionale brandweren gefuseerd 2002  4 particuliere ambulancediensten overgenomen 2000-2004  Gezamenlijke bestuursopdracht Regionaal College, Reg.Brandweer en Ghor bestuur  Bestuursovereenkomst Veiligheidsregio met 35 gemeenten okt 2004  Rav gevormd 2002-2004  Onderzoek naar gewenste schaalgrootte GGD (van Naem & p)  Fusiedocument GGD’en, RAV en Ghor bureau  Voorstel definitieve vorm Veiligheidsregio en Openbare gezondheidszorg ontwikkeld. ( De 2 vertande GR’en) Nov 2004  Rondje besluitvorming langs 5 regionale besturen en 35 gemeenten (mrt-okt 2005)  Fusie GGD’en RAD, Ghor-bureau.  Fusie Reg. Brandweer en Ghor-bestuur. Welke stappen?

10  Grote aantal betrokken organisaties.  Domeindiscussie tussen wethouders en burgemeesters  Behoud van samenhang met overig (inter-) gemeentelijk beleid. (Maatschappelijke samenhang ontbreekt in politie regio)  Omvang van Intergemeentelijke samenwerking verschilt sterk per (sub-)regio.  Openbare Gezondheidszorg dicht bij gemeenten houden.  De invloed van gemeenten moet niet afnemen.  Eis van BZK bestuurlijke integratie van Reg. Brandweer en Ghor bestuur, versus wens om publieke deel witte kolom te versterken.  Uittreden van GGD uit Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan.  Zorgverzekeraars (VWS) willen RAV met eigen meldkamer en helder gescheiden financiën.  Overig klein fusieleed. De naam! BTW problematiek. Knelpunten

11 Reductie aantal betrokken organisaties. Opzet in twee fasen: – Start met bestuursovereenkomst tussen 35 gemeenten – Vorming van nieuwe gemeenschappelijke regeling(en) Oplossingen Grote aantal betrokken organisaties

12 Apart bestuur ipv bestuurscie ‘onder’ burgemeestersbestuur – (Wet GR biedt te weinig garantie voor “zelfstandigheid” bestuurscie.) Dienstverleningsovereenkomst met ‘Veiligheidsbestuur’ – Begroting en uitvoeringsniveau wordt door Veiligheidsbestuur vastgesteld – Middelen (financiële) komen binnen via ‘Veiligheidsbestuur’ – RGF wordt door Veiligheidsbestuur op voordracht RDOG bestuur benoemd. Is lid van de Veiligheidsdirectie. – SLA over ambulancezorg via Gemeenschappelijke Meldkamer. Oplossingen Domeindiscussie wethouders-burgemeesters

13 AB DB GMKbureau Veiligheids directie Bestuur RDOG dir GGD RAD Samenwerking Veiligheid Gemeenten RC Veiligheidsbestuur Het veiligheidsbestuur wordt gevormd door de gezamenlijke vergadering van het Regionaal College van de politie en het Algemeen bestuur van de Brandweer/Ghor Hollands Midden

14 AB h ulpverlening DB GMKbureau Veiligheids directie Bestuurscie. RDOG dir GGD RAD Samenwerking Veiligheid Gemeenten RC Veiligheidsbestuur Het veiligheidsbestuur wordt gevormd door de gezamenlijke vergadering van het Regionaal College van de politie en het Algemeen bestuur van de Brandweer/Ghor Hollands Midden

15 Samenhang wordt gezocht met WMO, Maatschappelijke opvang, verslavingszorg, collectief vraagafhankelijk vervoer, jeugdbeleid. Gemeenten willen centrumfunctie behouden (niet één natuurlijke centrum gemeente!) 80% van de GGD taken wordt gestuurd door 2 territoriale bestuurscie.’s Behoud van 2 schaalniveau’s Dmv deze structuur kan per subregio een verschillende takenpakket worden vastgesteld (met inwonerbijdrage) In één subregio wordt door bc ggd vergadert met portefeuillehouders Zorg/WMO. Oplossingen Behoud van samenhang met overig (inter-) gemeentelijk beleid. Omvang van Intergemeentelijke samenwerking verschilt

16 31 gemeenten 756.000 inwoners Hollands Midden

17 P&O/comm/ kwaliteit dir RAD GGD Ghor Bestuur FAZ DB Bc. ZHNBc. MH Subregio MH Subregio ZHN

18 Personele unie van bc ggd en portefeuillehouders blijft bestaan Gezamenlijke ondersteuning vergaderingen Minimaal budgettair neutraal. Som van inwonerbijdrage nieuwe GGD en ISMH ≤ ISMH bestuur heeft secretaris en GGD directeur deze opdracht gegeven Bij ISMH blijft een ‘volwaardige’ GGD vestiging Opzet in twee fasen: – Start met bestuursovereenkomst tussen 35 gemeenten – Vorming van nieuwe gemeenschappelijke regeling(en) Oplossingen Uittreden van GGD uit Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan (ISMH)

19  Grote aantal betrokken organisaties.  Domeindiscussie tussen wethouders en burgemeesters  Behoud van samenhang met overig (inter-) gemeentelijk beleid. (Maatschappelijke samenhang ontbreekt in politie regio)  Omvang van Intergemeentelijke samenwerking verschilt sterk per (sub-)regio.  Openbare Gezondheidszorg dicht bij gemeenten houden.  De invloed van gemeenten moet niet afnemen.  Eis van BZK bestuurlijke integratie van Reg. Brandweer en Ghor bestuur, versus wens om publieke deel witte kolom te versterken.  Uittreden van GGD uit Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan.  Zorgverzekeraars (VWS) willen RAV met eigen meldkamer en helder gescheiden financiën.  Overig klein fusieleed. De naam! BTW problematiek. Knelpunten

20 Tot slot twee schalen kan ook leuk zijn!  Schijnbaar ingewikkelde oplossing om twee schalen optimaal te benutten  Bij besluitvorming vaak draagvlak bij wethouders én burgemeesters  Bijproducten:  Netwerk van gemeentesecretarissen regionaal ipv kringen  Versterking gemeentelijke inzet op gebied Veiligheid  Harmonisatie begrotingssystematiek alle GR’en in de regio


Download ppt "Openbare Gezondheidszorg en veiligheid 5 juli 2006 VNG Joost Bernsen, directeur/RGF."

Verwante presentaties


Ads door Google