De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medisch-specialistische zorg Ervaringen Erica van Henten (Alysis Zorggroep)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medisch-specialistische zorg Ervaringen Erica van Henten (Alysis Zorggroep)"— Transcript van de presentatie:

1 Medisch-specialistische zorg Ervaringen Erica van Henten (Alysis Zorggroep)

2 Medisch-specialistische zorg Deelname aan praktijktest en inloopperiode Zorginkoop 2005 Afspraken zorgverzekeraars Intern ervaring met indicatorentrajecten Ervaringen uitwisselen t.a.v. het verzamelen van resultaten Daadwerkelijke vergelijkbaarheid van de resultaten Situatiegebonden obstakels Verbeteren interne proces van gegevensverzameling

3 Medisch-specialistische zorg Huidige aanpak binnen Alysis Zorggroep Verantwoordelijkheidsverdeling Aanpak en planning Wie doet wat Resultaten

4 Medisch-specialistische zorg Verantwoordelijkheidsverdeling OH Kostprijzen Kwaliteits- indicatoren Zorgprofielen Bronregistratie Afspraken m.b.t. bronregistratie AO/IC Onderhandelingscommissie Zorgeenheden: zorgmanager specialistmanager Zorgteams: hoofd zorgteam Zorgeenheden: zorgmanagers hoofd zorgteam Bedrijfsinformatie Zorgadministratie Zorgadministratie Bedrijfsinformatie Verantwoordelijk Ondersteunend

5 Medisch-specialistische zorg Huidige aanpak en planning 1-2 keer per jaar extern aanleveren, sommige indicatoren intern 2-4 per jaar (m.i.v. 2008) Aanlevering Menzis voor 1 april: start januari Aanlevering t.b.v. onderhandelingen voor 1 november: start augustus Doorlooptijd resultaten verzamelen: 3 maanden Intern verslag en externe rapportage

6 Medisch-specialistische zorg Planning t.b.v. aanlevering resultaten kalenderjaar 2007 Maand 1. Voorbereiden en plannen Maand 1/2/3. Mail opstellen (resultaten vorige meetperiode, concrete vraagstelling m.b.t. resultaten nieuwe meetperiode, nieuwe resultaten databeheer, uiterste datum om te reageren). - zoveel mogelijk vast format / vragenlijsten - ter informatie indicatorengidsen en registratiegidsen - aanbod om resultaten te bespreken - verzendlijst met contactpersonen Maand 3. Herinneringsmails, contacten met specialisten etc. om de goedkeuring tijdig te ontvangen.

7 Medisch-specialistische zorg Wie betrokken Stafmedewerker bedrijfsinformatie Databeheer Specialist / specialistmanager Zorgmanagers / hoofden Zorgadministratie Bedrijfsinformatie Marketing manager Voorzitter stafmaatschap Raad van Bestuur

8 Medisch-specialistische zorg Wie doet wat Stafmedewerker: coördinatie beschikbaar materiaal verzamelen ‘controle’ inkoopgids mails verzenden naar specialistmanagers en zorgmanagers door databeheer aangeleverde bestanden bewerken en controleren verzendlijst bijhouden (met contactpersonen) documentatie bijhouden (o.a. interne specs, discussiepunten etc.) reacties verwerken interne format vullen met resultaten contacten met andere betrokkenen aanleveren resultaten aan onderhandelingscie. samen met databeheer ontwikkelen scripts bijzonderheden over lokaties signaleren

9 Medisch-specialistische zorg Wie doet wat Databeheer: scripts maken en waar nodig aanpassen scripts draaien en bestanden aanleveren aan BI Specialistmanager / specialist: beoordelen en/of aanleveren resultaten resultaten bespreken met collega’s waar nodig werkwijze aanpassen discussiepunten aanleveren goedkeuren resultaten voor externe publicatie

10 Medisch-specialistische zorg Wie doet wat Zorgmanagers bestuur zorgeenheid ondersteuning Zorgadministratie DBC- en verrichtingenregistratie Bedrijfsinformatie adviseur ondersteuning Marketing manager onderhandelingscommissie Voorzitter stafmaatschap promoten indicatoren / draagvlak creeeren, inhoudelijke kennis Raad van Bestuur P&C-cyclus

11 Medisch-specialistische zorg Ervaringen Praktijktest: Administratieve last Complexiteit Ondersteuning noodzakelijk – taakverdeling specialist en ondersteuner Aanvankelijk de BI-adviseurs er tussen Profijt van documentatie, standaard vragenlijsten, goede mappenstructuur, kennis excel voor bewerken bestanden databeheer Duidelijk intern standpunt over format en wat wel/niet aangeleverd kan worden naar extern

12 Medisch-specialistische zorg Ervaringen Waar zit de administratieve last We zijn op de goeie weg, maar we zijn er nog niet Communicatie over de resultaten Meer afstemming over het verzamelen van de gegevens (nog niet m.b.t. alle indicatorensets gesprekken geweest) Interne procedure m.b.t. verzamelen gegevens Behoefte aan landelijk format voor aanlevering Menzis behandelwijzer Hoe willen wij onszelf profileren? Hoe gaan we dit doen als de indicatoren uitgebreid worden?

13 Medisch-specialistische zorg Resultaten


Download ppt "Medisch-specialistische zorg Ervaringen Erica van Henten (Alysis Zorggroep)"

Verwante presentaties


Ads door Google