De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erica van Henten (Alysis Zorggroep)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erica van Henten (Alysis Zorggroep)"— Transcript van de presentatie:

1 Erica van Henten (Alysis Zorggroep)
Ervaringen Erica van Henten (Alysis Zorggroep)

2 Deelname aan praktijktest en inloopperiode
Zorginkoop 2005 Afspraken zorgverzekeraars Intern ervaring met indicatorentrajecten Ervaringen uitwisselen t.a.v. het verzamelen van resultaten Daadwerkelijke vergelijkbaarheid van de resultaten Situatiegebonden obstakels Verbeteren interne proces van gegevensverzameling

3 Huidige aanpak binnen Alysis Zorggroep
Verantwoordelijkheidsverdeling Aanpak en planning Wie doet wat Resultaten

4 Verantwoordelijkheidsverdeling
Onderhandelingscommissie Zorgeenheden: zorgmanager specialistmanager Zorgteams: hoofd zorgteam Zorgeenheden: zorgmanagers hoofd zorgteam Bedrijfsinformatie Zorgadministratie Zorgadministratie Bedrijfsinformatie Verantwoordelijk Ondersteunend OH Kostprijzen Kwaliteits-indicatoren Zorgprofielen Bronregistratie Afspraken m.b.t. bronregistratie AO/IC

5 Huidige aanpak en planning
1-2 keer per jaar extern aanleveren, sommige indicatoren intern 2-4 per jaar (m.i.v. 2008) Aanlevering Menzis voor 1 april: start januari Aanlevering t.b.v. onderhandelingen voor 1 november: start augustus Doorlooptijd resultaten verzamelen: 3 maanden Intern verslag en externe rapportage

6 Planning t.b.v. aanlevering resultaten kalenderjaar 2007
Maand 1. Voorbereiden en plannen Maand 1/2/3. Mail opstellen (resultaten vorige meetperiode, concrete vraagstelling m.b.t. resultaten nieuwe meetperiode, nieuwe resultaten databeheer, uiterste datum om te reageren). - zoveel mogelijk vast format / vragenlijsten - ter informatie indicatorengidsen en registratiegidsen - aanbod om resultaten te bespreken - verzendlijst met contactpersonen Maand 3. Herinneringsmails, contacten met specialisten etc. om de goedkeuring tijdig te ontvangen.

7 Wie betrokken Stafmedewerker bedrijfsinformatie Databeheer
Specialist / specialistmanager Zorgmanagers / hoofden Zorgadministratie Bedrijfsinformatie Marketing manager Voorzitter stafmaatschap Raad van Bestuur

8 Wie doet wat Stafmedewerker: coördinatie
beschikbaar materiaal verzamelen ‘controle’ inkoopgids mails verzenden naar specialistmanagers en zorgmanagers door databeheer aangeleverde bestanden bewerken en controleren verzendlijst bijhouden (met contactpersonen) documentatie bijhouden (o.a. interne specs, discussiepunten etc.) reacties verwerken interne format vullen met resultaten contacten met andere betrokkenen aanleveren resultaten aan onderhandelingscie. samen met databeheer ontwikkelen scripts bijzonderheden over lokaties signaleren

9 Wie doet wat Databeheer: Specialistmanager / specialist:
scripts maken en waar nodig aanpassen scripts draaien en bestanden aanleveren aan BI Specialistmanager / specialist: beoordelen en/of aanleveren resultaten resultaten bespreken met collega’s waar nodig werkwijze aanpassen discussiepunten aanleveren goedkeuren resultaten voor externe publicatie

10 Wie doet wat Zorgmanagers Zorgadministratie
bestuur zorgeenheid ondersteuning Zorgadministratie DBC- en verrichtingenregistratie Bedrijfsinformatie adviseur Marketing manager onderhandelingscommissie Voorzitter stafmaatschap promoten indicatoren / draagvlak creeeren, inhoudelijke kennis Raad van Bestuur P&C-cyclus

11 Ervaringen Praktijktest: Administratieve last Complexiteit
Ondersteuning noodzakelijk – taakverdeling specialist en ondersteuner Aanvankelijk de BI-adviseurs er tussen Profijt van documentatie, standaard vragenlijsten, goede mappenstructuur, kennis excel voor bewerken bestanden databeheer Duidelijk intern standpunt over format en wat wel/niet aangeleverd kan worden naar extern

12 Ervaringen Waar zit de administratieve last
We zijn op de goeie weg, maar we zijn er nog niet Communicatie over de resultaten Meer afstemming over het verzamelen van de gegevens (nog niet m.b.t. alle indicatorensets gesprekken geweest) Interne procedure m.b.t. verzamelen gegevens Behoefte aan landelijk format voor aanlevering Menzis behandelwijzer Hoe willen wij onszelf profileren? Hoe gaan we dit doen als de indicatoren uitgebreid worden?

13 Resultaten


Download ppt "Erica van Henten (Alysis Zorggroep)"

Verwante presentaties


Ads door Google