De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TURBO opleiding. Proces van beleidscyclus  Het geheel van activiteiten waarbij organisatie haar doelstellingen voor een bepaalde periode ◦ Vastlegt ◦

Verwante presentaties


Presentatie over: "TURBO opleiding. Proces van beleidscyclus  Het geheel van activiteiten waarbij organisatie haar doelstellingen voor een bepaalde periode ◦ Vastlegt ◦"— Transcript van de presentatie:

1 TURBO opleiding

2 Proces van beleidscyclus  Het geheel van activiteiten waarbij organisatie haar doelstellingen voor een bepaalde periode ◦ Vastlegt ◦ Plant ◦ Uitvoert ◦ Opvolgt ◦ Evalueert

3  Gemeentedecreet: nieuwe mentaliteit  Vroeger: eerst krediet dan plannen  Nu: plannen en dan middelen koppelen  Evolutie van aanwas naar zero-based budget  Proces voor hele organisatie  Cyclisch gebeuren

4

5  Meerjarenplan = ◦ strategische nota (doelstellingen beleid legislatuur) ◦ financiële nota (financiële vertaling doelstellingen)  Sectorale beleidscyclussen ◦ Elk eigen timing en invulling ◦ Toch niet echt veel verschil ◦ Onderlinge afstemming niet eenvoudig  Koppeling decretale plannen - meerjarenplan

6

7  Ingeschreven in gemeentedecreet  Artikelen nog niet in werking  Goedkeuring voor einde jaar dat volgt op gemeenteraadsverkiezing  Voor de hele legislatuur  Strategische doelstelling over alle domeinen van het lokale beleid

8  Inhoud: doelstellingen op 3 niveaus ◦ Strategisch ◦ Tactisch ◦ Operationeel  Woordgebruik & aantal niveaus afhankelijk bestuur  Strategisch: visie en strategie voor legislatuur  Operationeel: jaarlijks  Jaarlijkse doelstelling om realisatie meerjarenplan  Strategische & tactische doelstelling: ◦ Vastgelegd bij begin legislatuur

9

10

11

12  Vastleggen doelstellingen en ramingen  Fase van opmaak beleids- en financiële nota ◦ Inventariseren ◦ Bewerken ◦ Gegevensinvoer ◦ Confronteren ◦ Beslissen ◦ Programmeren (kan doorlopen begin volgend jaar)

13  Inventariseren ◦ Aftoetsen meerjarenplan ◦ Aftoetsen sectorale beleidsplannen ◦ Aftoetsen budget lopend werkjaar ◦ Aftoetsen daadwerkelijke reguliere dienstverlening ◦ Aftoetsen nieuwe eigen projecten ◦ Consulteren bevoegde politicus/-a ◦ Verzamelen gegevens personeelssubsidies ◦ Aanleveren gegevens bijkomende personeelsleden ◦ …

14  Bewerken ◦ Bepalen operationele doelstellingen  SMART-principe  Specifiek: doelstelling uit omschrijving = concreet en duidelijk;  Meetbaar: het resultaat = meetbaar voor opvolging en evaluatie;  Aanvaard: de doelstelling door alle betrokkenen goedgekeurd;  Realistisch: doelstelling kan met de beschikbaar gestelde middelen gehaald worden;  Tijdsgebonden: de doelstelling heeft een duidelijk eindmoment.

15  Bewerken ◦ Ramingen benodigde financiële middelen  Versleutelen of niet versleutelen ◦ Overleg ifv werking  Gegevensinvoer  Confronteren  Beslissen  Budgetwijziging – interne kredietaanpassing

16  Budgethouderschap

17  Plaats budgethouderschap in cyclus

18  Uitgavencyclus

19  Ontvangstencyclus

20  Verantwoording en verantwoordelijkheid  Ontwikkelen en afstemming rapportage en afstemmingselementen  Informatie budgethouder: wederzijds  Beleidsevaluatie: management + college

21  Evaluatie: continu proces  Voortgang meten  Opstellen indicatoren (knipperlicht) ◦ Meetindicatoren (output, resultaat) ◦ Middelenindicatoren (inzet middelen)  Beheersrapportage  De jaarrekening


Download ppt "TURBO opleiding. Proces van beleidscyclus  Het geheel van activiteiten waarbij organisatie haar doelstellingen voor een bepaalde periode ◦ Vastlegt ◦"

Verwante presentaties


Ads door Google