De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 september 2012 Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Voorlichtingsbijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 september 2012 Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Voorlichtingsbijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 18 september 2012 Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Voorlichtingsbijeenkomst

2 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Agenda - Welkom - Korte toelichting verdiepingsdiagnostiek - Toelichting procedure - Vragen - Afronding 2

3 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Korte toelichting Verdiepingsdiagnostiek 3

4 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Waarom verdiepingsdiagnostiek? - Doel: Verbetering van de toegang tot forensische zorg vanuit strafrecht met onderbouwd reclasseringsadvies -Probleemstelling: Verdiepingsdiagnostiek door meerdere partijen uitgevoerd (3RO/zorgaanbieders/NIFP)  gebrek aan afspraken over uniforme werkwijze  tijdige afronding verdiepingsdiagnostiek lastig  relatief weinig verdiepingsdiagnostiek -Oplossing: Verdiepingsdiagnostiek met een heldere eenduidige vraagstelling, concrete afspraken over uitvoering en levertermijn  helpt de reclassering tijdig vóór de zitting een onderbouwd advies over forensische zorg op te nemen in hun rapportage 4

5 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Wat is verdiepingsdiagnostiek? Onderzoeksvragen verdiepingsdiagnostiek: - Welke problematiek speelt er? (de diagnose) - Welke type zorg is gewenst om de (forensische) problematiek aan te pakken: ambulante zorg, begeleid wonen of klinische zorg? - Welke behandelduur en -intensiteit is gewenst? Eisen aan verdiepingsdiagnostiek: - Duur: doorlooptijd 2 of 4 weken (afhankelijk van opgave reclassering) - Inhoud: bevat in elk geval: -DSM IV-TR classificatie -Integrale probleemherkenning (psychisch/gedrag, verslaving, verstandelijke beperkingen) - Plaats: Forensische poli of elders (PI/kantoor reclassering) 5

6 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Resultaten pilot verdiepingsdiagnostiek Vanuit de reclassering - VD is inpasbaar in het reclasseringsadvies proces - VD levert een goed bruikbare onderbouwing voor verwijzing naar forensische zorg in het advies - VD is niet in alle gevallen van toepassing (PJ-rapportage, recente diagnostische informatie, verdachte werkt niet mee etc.) - Goede voorlichting en stimulering van gebruik zijn van belang Vanuit de forensische poliklinieken - VD is in vrijwel alle gevallen uitvoerbaar binnen de gestelde termijnen - VD is vanuit medisch professioneel oordeel goed uitvoerbaar - “No shows” zijn het belangrijkste knelpunt bij de dienstverlening 6

7 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Aanbesteding in percelen - Clusters van reclasseringskantoren vormen een perceel - Per perceel één aanbieder -Bestendige relatievorming reclassering forensische poli -Routine-ontwikkeling -Efficiency in uitvoering -Samenstelling: verwachte aantal VD’s minimaal 5 maximaal 20 per maand -Inschrijving op het niveau van locatie van de forensische polikliniek -Evaluatie en gunning op het niveau van locatie van de forensische polikliniek -Inschrijven op meer percelen vanuit één locatie is toegestaan 7

8 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Aanbestedingsprocedure 8 DatumActiviteit Donderdag 30 augustus 2012 Verzenden en publicatie aankondiging (website en per e-mail). Woensdag 12 september 2012Verzenden offerteaanvraag Dinsdag 18 september 2012Voorlichtingsbijeenkomst Vrijdag 21 september 2012Tot deze datum stellen van vragen mogelijk Donderdag 27 september 2012Uiterlijke datum beantwoording vragen Dinsdag 9 oktober 2012Uiterste inleverdatum inschrijvingen Derde week van oktober 2012Start beoordeling offertes Vierde week van oktober 2012Definitieve gunning

9 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Aanvraag en Rapportage 9 Reclassering IFZO Indicatie- stelling en plaatsing VD-specifiek Forensische Poli Rapportage Anoniem: SKN+ indicatiest. nr. E-mail


Download ppt "18 september 2012 Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Voorlichtingsbijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google