De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 september 2012 Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Voorlichtingsbijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 september 2012 Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Voorlichtingsbijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 18 september 2012 Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Voorlichtingsbijeenkomst

2 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Agenda - Welkom - Korte toelichting verdiepingsdiagnostiek - Toelichting procedure - Vragen - Afronding 2

3 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Korte toelichting Verdiepingsdiagnostiek 3

4 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Waarom verdiepingsdiagnostiek? - Doel: Verbetering van de toegang tot forensische zorg vanuit strafrecht met onderbouwd reclasseringsadvies -Probleemstelling: Verdiepingsdiagnostiek door meerdere partijen uitgevoerd (3RO/zorgaanbieders/NIFP)  gebrek aan afspraken over uniforme werkwijze  tijdige afronding verdiepingsdiagnostiek lastig  relatief weinig verdiepingsdiagnostiek -Oplossing: Verdiepingsdiagnostiek met een heldere eenduidige vraagstelling, concrete afspraken over uitvoering en levertermijn  helpt de reclassering tijdig vóór de zitting een onderbouwd advies over forensische zorg op te nemen in hun rapportage 4

5 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Wat is verdiepingsdiagnostiek? Onderzoeksvragen verdiepingsdiagnostiek: - Welke problematiek speelt er? (de diagnose) - Welke type zorg is gewenst om de (forensische) problematiek aan te pakken: ambulante zorg, begeleid wonen of klinische zorg? - Welke behandelduur en -intensiteit is gewenst? Eisen aan verdiepingsdiagnostiek: - Duur: doorlooptijd 2 of 4 weken (afhankelijk van opgave reclassering) - Inhoud: bevat in elk geval: -DSM IV-TR classificatie -Integrale probleemherkenning (psychisch/gedrag, verslaving, verstandelijke beperkingen) - Plaats: Forensische poli of elders (PI/kantoor reclassering) 5

6 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Resultaten pilot verdiepingsdiagnostiek Vanuit de reclassering - VD is inpasbaar in het reclasseringsadvies proces - VD levert een goed bruikbare onderbouwing voor verwijzing naar forensische zorg in het advies - VD is niet in alle gevallen van toepassing (PJ-rapportage, recente diagnostische informatie, verdachte werkt niet mee etc.) - Goede voorlichting en stimulering van gebruik zijn van belang Vanuit de forensische poliklinieken - VD is in vrijwel alle gevallen uitvoerbaar binnen de gestelde termijnen - VD is vanuit medisch professioneel oordeel goed uitvoerbaar - “No shows” zijn het belangrijkste knelpunt bij de dienstverlening 6

7 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Aanbesteding in percelen - Clusters van reclasseringskantoren vormen een perceel - Per perceel één aanbieder -Bestendige relatievorming reclassering forensische poli -Routine-ontwikkeling -Efficiency in uitvoering -Samenstelling: verwachte aantal VD’s minimaal 5 maximaal 20 per maand -Inschrijving op het niveau van locatie van de forensische polikliniek -Evaluatie en gunning op het niveau van locatie van de forensische polikliniek -Inschrijven op meer percelen vanuit één locatie is toegestaan 7

8 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Aanbestedingsprocedure 8 DatumActiviteit Donderdag 30 augustus 2012 Verzenden en publicatie aankondiging (website en per ). Woensdag 12 september 2012Verzenden offerteaanvraag Dinsdag 18 september 2012Voorlichtingsbijeenkomst Vrijdag 21 september 2012Tot deze datum stellen van vragen mogelijk Donderdag 27 september 2012Uiterlijke datum beantwoording vragen Dinsdag 9 oktober 2012Uiterste inleverdatum inschrijvingen Derde week van oktober 2012Start beoordeling offertes Vierde week van oktober 2012Definitieve gunning

9 Voorlichtingsbijeenkomst Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Aanvraag en Rapportage 9 Reclassering IFZO Indicatie- stelling en plaatsing VD-specifiek Forensische Poli Rapportage Anoniem: SKN+ indicatiest. nr.


Download ppt "18 september 2012 Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek Voorlichtingsbijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google