De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PAVO Proces-Analyse, -Verbetering en -Ontwikkeling met de internet-werkomgeving van Helder & De Witte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PAVO Proces-Analyse, -Verbetering en -Ontwikkeling met de internet-werkomgeving van Helder & De Witte."— Transcript van de presentatie:

1 PAVO Proces-Analyse, -Verbetering en -Ontwikkeling met de internet-werkomgeving van Helder & De Witte

2 De waarde van procesmanagement act. Bact. Cact. Dact. A producten of diensten afd. Aafd. Bafd. Cafd. A Procesmanagement

3 PAVO = Proces-Analyse, -Verbetering en -Ontwikkeling Proces-Analyse: • hoe verloopt het proces? • waar gaat het goed, wat kan/moet beter? Proces-Verbetering: • wat moet hoeveel beter? • hoe en per wanneer realiseren we dat? • wie doet wat? Proces-Ontwikkeling: • welke vernieuwingen voeren we door in het bestaande proces? • hoe richten we een nieuw proces in?

4 Zo werkt 't: 1. Proceseigenaar: nodigt deelnemers uit voor (jaarlijkse) procesevaluatie 2. Procesdeelnemers: a. beoordelen procesvoering en procesresultaten b. signaleren noodzaak/kansen tot verbetering en vernieuwing 3. Gezamenlijk procesoverleg: a. overall beeld en consensus b. verbeteractiviteiten en – projecten c. taakverdeling 4. Voortgangsbewaking en rapportage: a. realiseren/volgen verbeterafspraken b. voortgang inzichtelijk voor management en auditor 6. Auditor: audit (rapport) 5. Manager: inzicht/sturing

5 De PAVO-categorieën Verbeteren en vernieuwen WaarderingResultatenKennisPAVO Proces-Analyse, -Verbetering en -Ontwikkeling

6 PAVO-starten 1. Proceseigenaar: nodigt deelnemers uit voor (jaarlijkse) procesevaluatie Activiteiten: 1.plaats procesbeschrijving in de applicatie (bibliotheek) 2.plaats de belangrijkste proces-indicatoren in de PAVO 3.plaats de beschikbare procesresultaten in de applicatie (bibliotheek) 4.uitnodigen deelnemers voor PAVO Proces-Analyse, -Verbetering en -Ontwikkeling

7 • Proceseseigenaar plaatst documenten en nodigt met één druk op de knop PAVO-deelnemers uit.

8 PAVO-deelname Activiteiten: 1.lezen procesbeschrijving en procesresultaten in de applicatie (bibliotheek) 2.scoren kennis, resultaten, procesverloop en de noodzaak en mogelijkheden tot verbetering en vernieuwing 3.benoemen knelpunten, kansen voor verbetering, suggesties voor verbetering en vernieuwing 2. Procesdeelnemers: a. beoordelen procesvoering en procesresultaten b. signaleren noodzaak/kansen tot verbetering en vernieuwing Proces-Analyse, -Verbetering en -Ontwikkeling

9 • Deelnemers: beoordelen eerst individueel proceskennis, werkwijze, resultaten en doen op basis daarvan verbetersuggesties Prestatie-indicator Scoren Toelichting Verbeterpunt

10 Procesoverleg Activiteiten: 1.vaststellen gemeenschappelijk beeld van : a.sterke punten b.noodzaak /kansen tot bijstelling of ontwikkeling 2.bespreken belangrijkste verbeterpunten 3.prioriteren en maken verbeterplan, o.a.doelen, verantwoordelijkheden, activiteiten, planning (tijd, capaciteit) 3. Procesoverleg a. waarderen procesresultaten b. signaleren noodzaak/kansen tot verbetering en vernieuwing Proces-Analyse, -Verbetering en -Ontwikkeling

11 • procesoverleg: voorzitter en deelnemers bespreken gegeven antwoorden

12 • Proceseigenaar + deelnemers bepalen consensusscore + verbeteracties

13 • Proceseigenaar + deelnemers werken verbeteracties uit in verbeterplan, deadlines in verbeterplan worden on-line door PAVO bewaakt

14 • Manager en/of auditer kunnen eindresultaat van het procesoverleg inzien en becommentariëren (incl. PAVO-auditrapport).

15 De PAVO faciliteert de communicatie tussen alle betrokkenen PAVO-applicatie: 1.procesbeschrijving 2.procesresultaten 3.PAVO-overlegverslag 4.verbeterprojecten 5.voortgangsbewaking en -rapportage Manager: inzicht/sturing verantwoording Proceseigenaar: resultaatgericht overleg Procesdeelnemers: procesinzicht samenwerking Auditor: audit/advies Proces-Analyse, -Verbetering en -Ontwikkeling

16 De belangrijkste voordelen van de PAVO •bevordert constructieve bijdrage van procesdeelnemers •ondersteunt de communicatie tussen alle betrokkenen •is gericht op verbetering en ontwikkeling •eenvoudig procesbeheer •ondersteunt alle procesbeschrijvingen (software-onafhankelijk) •legt procesoverleg en verbeterprojecten vast •faciliteert ISO 9000 en verantwoordingsinformatie •toepasbaar zonder externe ondersteuning of specialisme •faciliteert tijd- en plaatsonafhankelijk werken (ook internationaal) •lage kosten Proces-Analyse, -Verbetering en -Ontwikkeling

17 De PAVO biedt als optie: Het procesmodel van Helder & De Witte De voordelen van dit procesmodel: •één A4: procesinzicht in één oogopslag •processtappen, betrokkenen en resultaten in beeld •procesbeschrijving in 2 uur gemaakt •verdiepingsslag als het nodig is •geen aparte software nodig, voor iedereen toegankelijk •ondersteunt resultaatsturing en procesoverleg •bewezen effectief •geen extra kosten Proces:Eigenaar: product/dienst:Klant: activiteitverantwoordelijkeresultaatprestatie- indicator normopmerkingen start: Proces-Analyse, -Verbetering en -Ontwikkeling

18 Kosten van de PAVO (per proces) jaartraject met verbeterplan€ 485,- jaartraject met verbeterplan en audit€ 535,-

19 De PAVO Meer weten? Starten? www.helderendewitte.nl Klik op “Modellenbureau”


Download ppt "PAVO Proces-Analyse, -Verbetering en -Ontwikkeling met de internet-werkomgeving van Helder & De Witte."

Verwante presentaties


Ads door Google