De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Binnen een VPG-setting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Binnen een VPG-setting"— Transcript van de presentatie:

1 Binnen een VPG-setting
FAMILIEGESPREK Binnen een VPG-setting Wat verstaan jullie onder een familiegesprek ?

2 Definitie Een overlegsituatie onder leiding van de afdelingsarts met de patiënt en/of de 1e contactpersoon/familie en de zorgcoördinator/vervanger Wat stelt de wet WGBO als voorwaarde over het aantal te houden familiegesprekken ?

3 Mogelijke doelen Bespreken van het zorgplan na het 1e mdo
Bespreken van belangrijke wijzigingen Psycho-educatie Ontlasten mantelzorgers Belangrijke wijzigingen: acute situaties,overplaatsing,ontsllagPsycho-educatie: inzicht in de gevoglen van de ziekte en omgang daarmee Ontlasten mantelzorgers: familieleden en vrienden helpen emotionele en praktische steun te geven aan de centrale mantelzorger Voorkomen dat een persoon het leeuwendeel van de zorg op zich neemt, onderlinge communicatie verbeteren en familieconflicten rond zorg voorkomen.

4 Voorbereiding Bepaal intern ( met andere artsen,zorgcoordinator,paramedische beroepen) wat het doel is en of alle informatie m.b.t. dit doel voorhanden is Zorg voor een goede omschrijving van het behandelplan Spreek een taakverdeling af Kondig van te voren (via kontaktpersoon) aan waar het gesprek ,wat jullie betreft, over zal gaan

5 Randvoorwaarden Ruimte : een visueel afgeschermde ruimte Duur : ½ uur
Frequentie: minimaal 1x per jaar , wanneer complicaties of ontwikkelingen een belangrijke bijstelling van het behandelplan noodzakelijk maakt Aanwezig: arts,zorgcoordinator,patient,1e contactpersoon/mentor,bijgestaan door 1 of 2 personen.

6 Opbouw familiegesprek
Introductie/opening Perspectief familie/vrienden Perspectief medewerkers Knelpunten/behoeftes Afsluiting

7 Introductie Voorstelrondje Uitleg doel familiegesprek
Gezamenlijk vaststellen agenda

8 Perspectief familie/vrienden
Tast de uitgangssituatie bij elk familielid af: Hoe vinden zij dat het met de patient gaat ? Zijn er brandende vragen/opmerkingen ? Exploreer de opmerkingen van alle deelnemers. Stimuleer in eerste ieder om zijn standpunt te verhelderen,zonder dat ze op elkaar reageren. “IK tracht me voor te stellen wat deze situatie voor ieder van u betekent” Zorg er als arts voor dat standpunten naast elkaar kunnen bestaan. Probeer alle belangen/standpunten boven water te krijgen. ( d.m.v. samenvatten,parafrases,gevoelsreflecties)

9 Verdere structuur Verdeel expliciet de spreekbeurten :”Ik wil eerst van u weten hoe het de afgelopen tijd is gegaan en daarna wil ik graag van de anderen horen hoe die het ervaren hebben.” Geef alle gesprekspartners erkenning door hen in hun eigen beleving van de ziekte te bevestigen.”Het is moeilijk om zelf de ziekte te hebben en het is moeilijk om een partner te zijn van iemand die de ziekte heeft.” Benoem expliciet het gemeenschappelijke doel, naast het inzichtelijk maken van mogelijke tegenstellingen. Houd je aan de agenda en maak bewust de afweging dringende vragen en problemen meteen te behandelen of te parkeren voor een later gesprek Benoem zijsporen, kap af. Geef aan wie hier op terugkomt,wanneer en hoe dit gebeurt. Alles hoeft niet in een gesprek afgerond te worden;het gesprek is ook onderdeel van een proces; biedt de mogelijkheid een relatie op te bouwen.

10 Afsluiting Vat de belangrijkste observaties,conclusies en afspraken samen en vraag of je samenvatting klopt. (ook sterke punten van de familie, punten die nog verbeterd kunnen worden) Geef aan ieder nog de mogelijkheid op het gesprek terug te komen Verzoek de zorgcoördinator om praktische zaken met de patiënt en/of familie na het familiegesprek te bespreken, zonodig via een nieuwe afspraak.


Download ppt "Binnen een VPG-setting"

Verwante presentaties


Ads door Google