De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FAMILIEGESPREK Binnen een VPG-setting. Definitie •Een overlegsituatie onder leiding van de afdelingsarts met de patiënt en/of de 1 e contactpersoon/familie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FAMILIEGESPREK Binnen een VPG-setting. Definitie •Een overlegsituatie onder leiding van de afdelingsarts met de patiënt en/of de 1 e contactpersoon/familie."— Transcript van de presentatie:

1 FAMILIEGESPREK Binnen een VPG-setting

2 Definitie •Een overlegsituatie onder leiding van de afdelingsarts met de patiënt en/of de 1 e contactpersoon/familie en de zorgcoördinator/vervanger

3 Mogelijke doelen •Bespreken van het zorgplan na het 1 e mdo •Bespreken van belangrijke wijzigingen •Psycho-educatie •Ontlasten mantelzorgers

4 Voorbereiding •Bepaal intern ( met andere artsen,zorgcoordinator,paramedische beroepen) wat het doel is en of alle informatie m.b.t. dit doel voorhanden is •Zorg voor een goede omschrijving van het behandelplan •Spreek een taakverdeling af •Kondig van te voren (via kontaktpersoon) aan waar het gesprek,wat jullie betreft, over zal gaan

5 Randvoorwaarden •Ruimte : een visueel afgeschermde ruimte •Duur : ½ uur •Frequentie: minimaal 1x per jaar, wanneer complicaties of ontwikkelingen een belangrijke bijstelling van het behandelplan noodzakelijk maakt •Aanwezig: arts,zorgcoordinator,patient,1 e contactpersoon/mentor,bijgestaan door 1 of 2 personen.

6 Opbouw familiegesprek •Introductie/opening •Perspectief familie/vrienden •Perspectief medewerkers •Knelpunten/behoeftes •Afsluiting

7 Introductie •Voorstelrondje •Uitleg doel familiegesprek • Gezamenlijk vaststellen agenda

8 Perspectief familie/vrienden •Tast de uitgangssituatie bij elk familielid af: Hoe vinden zij dat het met de patient gaat ? Zijn er brandende vragen/opmerkingen ? •Exploreer de opmerkingen van alle deelnemers. Stimuleer in eerste ieder om zijn standpunt te verhelderen,zonder dat ze op elkaar reageren. “IK tracht me voor te stellen wat deze situatie voor ieder van u betekent” •Zorg er als arts voor dat standpunten naast elkaar kunnen bestaan. •Probeer alle belangen/standpunten boven water te krijgen. ( d.m.v. samenvatten,parafrases,gevoelsreflecties)

9 Verdere structuur •Verdeel expliciet de spreekbeurten :”Ik wil eerst van u weten hoe het de afgelopen tijd is gegaan en daarna wil ik graag van de anderen horen hoe die het ervaren hebben.” •Geef alle gesprekspartners erkenning door hen in hun eigen beleving van de ziekte te bevestigen.”Het is moeilijk om zelf de ziekte te hebben en het is moeilijk om een partner te zijn van iemand die de ziekte heeft.” •Benoem expliciet het gemeenschappelijke doel, naast het inzichtelijk maken van mogelijke tegenstellingen. •Houd je aan de agenda en maak bewust de afweging dringende vragen en problemen meteen te behandelen of te parkeren voor een later gesprek •Benoem zijsporen, kap af. Geef aan wie hier op terugkomt,wanneer en hoe dit gebeurt. •Alles hoeft niet in een gesprek afgerond te worden;het gesprek is ook onderdeel van een proces; biedt de mogelijkheid een relatie op te bouwen.

10 Afsluiting •Vat de belangrijkste observaties,conclusies en afspraken samen en vraag of je samenvatting klopt. (ook sterke punten van de familie, punten die nog verbeterd kunnen worden) •Geef aan ieder nog de mogelijkheid op het gesprek terug te komen •Verzoek de zorgcoördinator om praktische zaken met de patiënt en/of familie na het familiegesprek te bespreken, zonodig via een nieuwe afspraak.


Download ppt "FAMILIEGESPREK Binnen een VPG-setting. Definitie •Een overlegsituatie onder leiding van de afdelingsarts met de patiënt en/of de 1 e contactpersoon/familie."

Verwante presentaties


Ads door Google