De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

26 januari 2010 ** 1 Rekenkamercommissie Maasdriel Derde onderzoek : handhaving in Maasdriel Frank Hordijk – in samenwerking met Evert Jansen en Mark van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "26 januari 2010 ** 1 Rekenkamercommissie Maasdriel Derde onderzoek : handhaving in Maasdriel Frank Hordijk – in samenwerking met Evert Jansen en Mark van."— Transcript van de presentatie:

1 26 januari 2010 ** 1 Rekenkamercommissie Maasdriel Derde onderzoek : handhaving in Maasdriel Frank Hordijk – in samenwerking met Evert Jansen en Mark van Dooren 0345 – 533 083 ** frank@hordijk.org

2 26 januari 2010 ** 2 Wat en waarom De Rekenkamercommissie Maasdriel : heeft formeel tot taak onderzoeken te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid ‘van het gevoerde bestuur’ heeft het derde onderzoek gericht op de organisatie, uitvoering en borging van de handhaving – op de terreinen bouwen en milieu heeft wel wat gevoeligheden ontmoet …

3 26 januari 2010 ** 3 Wat en hoe (1) Centrale vraag : In hoeverre is er in Maasdriel in de maanden november en december 2009 sprake van een doelmatig en doeltreffend handhavingsbeleid en –uitvoering op de gebieden bouw- en monumentenvergunningen (…) en vergunningen uit hoofde van de Wet Milieubeheer ? Aanpak langs drie sporen : Documentenonderzoek en diverse gesprekken (circa tien betrokkenen) Veldonderzoek (twee dagen mee op pad) Onderzoek naar de inhoud van circa vijftien dossiers

4 26 januari 2010 ** 4 Wat en hoe (2) Beoordeling aan de hand van strikt normenkader : zo zou het moeten. Alleen op basis daarvan kunnen bevindingen eenduidig zijn Bevinding I : Maasdriel komt van (heel) ver. VHP 2007 vormt eerste echte ankerpunt Bevinding II : Organisatie is lange tijd instabiel geweest, maar lijkt nu tot rust en borging te komen. Voorkom terugval !

5 26 januari 2010 ** 5 Wat en hoe (3) Bevinding III : VHP 2007 behoeft evaluatie en integratie van andere stukken. Raad moet jaarlijks afwegingen maken tussen risico’s en formatie Bevindingen IV, V en VI : Na-inspecties blijven soms lang achterwege. Interne afstemming betrokken toezichthouders-handhavers moet eenduidiger. Kwantitatieve beleidsprestaties zijn niet geformuleerd Bevindingen VII en VIII : Handhavingsacties verdienen een grondige(r) voorbereiding. Informele contacten, zo die er zijn, mogen niet voorkomen

6 26 januari 2010 ** 6 Maasdriel komt van ver – organisatie handhaving nu verdergaand te verbeteren. Ontwikkeling naar gebiedsgerichte uitvoeringsdiensten kunnen verbeteringen ondersteunen en versterken Rechtmatigheid : actualiseer het VHP 2007, met name ook als instrument voor kaderstelling en controle door de raad Doeltreffendheid : werk blijvend aan herstel van gezag. Organiseer, structureer, voer uit en wees – binnen kaders ! – consequent Doelmatigheid : zorg, om te beginnen, voor eenduidig cijfermateriaal Tenslotte


Download ppt "26 januari 2010 ** 1 Rekenkamercommissie Maasdriel Derde onderzoek : handhaving in Maasdriel Frank Hordijk – in samenwerking met Evert Jansen en Mark van."

Verwante presentaties


Ads door Google