De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkdag 15 april 2009 - Hoe pak je handhaving aan2 Hoe pak je handhaving aan? Robert Luinge 15 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkdag 15 april 2009 - Hoe pak je handhaving aan2 Hoe pak je handhaving aan? Robert Luinge 15 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkdag 15 april 2009 - Hoe pak je handhaving aan2 Hoe pak je handhaving aan? Robert Luinge 15 april 2009

2 Netwerkdag 15 april 2009 - Hoe pak je handhaving aan3 Van theorie naar praktijk Toezichthouder heeft overtreding geconstateerd Toezichthouder stelt inspectierapport op Bevinding toetsen aan handhavingsbeleid –is er sprake van een kernbepaling? Handhavingsbrief opstellen Modelbrieven beschikbaar

3 Netwerkdag 15 april 2009 - Hoe pak je handhaving aan4 Mogelijke reacties 1.Direct handhaven / sanctioneren a.dwangsombeschikking b.bestuursdwangaanschrijving > gericht aan overtreder 2.Eerst waarschuwen 3.Overige reactie a.gesprek met bedrijf b.voorlichting/advies geven c.plan van aanpak vragen > in alle gevallen: vastleggen in brief en dossier

4 Netwerkdag 15 april 2009 - Hoe pak je handhaving aan5 Direct handhaven: dwangsombeschikking –Weergave geconstateerde feiten (blijkt uit inspectierapport) –Kwalificatie van de overtreding (welk wettelijk voorschrift is overtreden) –Argumenten/motivering waarom wordt gehandhaafd (belangenafweging + verwijzing naar handhavingsbeleid) –Begunstigingstermijn (= redelijke termijn) –De last: wat moet het bedrijf doen om verbeuren dwangsom te voorkomen –Maximale bedrag waarboven geen dwangsommen meer verbeuren –Bezwaarclausule –Ondertekend door of namens het gemeentebestuur (na inwerkingtreding Wvr: bestuur VR)

5 Netwerkdag 15 april 2009 - Hoe pak je handhaving aan6 Direct handhaven: bestuursdwang –Weergave geconstateerde feiten (blijkt uit inspectierapport) –Kwalificatie van de overtreding (welk wettelijk voorschrift is overtreden) –Argumenten/motivering waarom wordt gehandhaafd (belangenafweging + verwijzing naar handhavingsbeleid) –Begunstigingstermijn (= redelijke termijn) –(De last): wat moet het bedrijf doen om uitoefening bestuursdwang te voorkomen –Aangeven dat kosten op de overtreder worden verhaald –Bezwaarclausule –Ondertekend door of namens het gemeentebestuur (na inwerkingtreding Wvr: bestuur VR)

6 Netwerkdag 15 april 2009 - Hoe pak je handhaving aan7 Procedure sanctiebeschikking Opstellen zienswijze brief –Bedrijf krijgt gelegenheid om zijn zienswijze te geven over de constateringen van de toezichthouder en het voornemen om een sanctie op te leggen –Geef een redelijke termijn (ca. 2 weken) –Zienswijze mag schriftelijk of mondeling Beoordelen zienswijze –Voortzetten procedure of stoppen Opstellen sanctiebeschikking –Laat deze opstellen of beoordelen door een jurist –Redelijke begunstigingstermijn (> 6 weken i.v.m. bezwaar), tenzij spoedeisende situatie

7 Netwerkdag 15 april 2009 - Hoe pak je handhaving aan8 Na de sanctiebeschikking Uitvoeren hercontrole –Na afloop van de begunstigingstermijn –Overtreding beëindigd: intrekking sanctiebeschikking tenzij kans op herhaling –Overtreding niet beëindigd: uitvoeren sanctiebeschikking  innen verbeurde dwangsommen  uitvoeren bestuursdwang (bijv. stillegging en verzegeling van een installatie) »kostenverhaal zonodig met dwangbevel

8 Netwerkdag 15 april 2009 - Hoe pak je handhaving aan9 Schema

9 Netwerkdag 15 april 2009 - Hoe pak je handhaving aan10 Waarschuwingsbrief –Weergave geconstateerde feiten (blijkt uit inspectierapport) –Kwalificatie van de overtreding (welk wettelijk voorschrift is overtreden) –Bekendmaken voornemen om sanctie op te leggen (wanneer overtreding niet wordt beëindigd) > handhavingsbeleid –Opnemen termijn (= redelijke termijn) –Duidelijk aangeven wat bedrijf moet doen om sanctie te voorkomen –Gelegenheid bieden om zienswijze te geven –Ondertekening hoeft niet door het bestuur > Na afloop van de gegeven termijn: uitvoeren hercontrole en vaststellen of overtreding is beëindigd

10 Netwerkdag 15 april 2009 - Hoe pak je handhaving aan11 Schema

11 Netwerkdag 15 april 2009 - Hoe pak je handhaving aan12 Constateringsbrief (en concretisering) –Weergave geconstateerde feiten (blijkt uit inspectierapport) –Kwalificatie van de overtreding (welk wettelijk voorschrift is overtreden) –Aanwijzingen voor verbetering –Opnemen termijn (= redelijke termijn) –Aangeven wat van bedrijf wordt verwacht –Ondertekening hoeft niet door het bestuur > Na afloop van de gegeven termijn: uitvoeren hercontrole en vaststellen of overtreding is beëindigd

12 Netwerkdag 15 april 2009 - Hoe pak je handhaving aan13 Schema


Download ppt "Netwerkdag 15 april 2009 - Hoe pak je handhaving aan2 Hoe pak je handhaving aan? Robert Luinge 15 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google