De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WG. Nieuwe handhaving Peter Musselaers (Nijmegen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "WG. Nieuwe handhaving Peter Musselaers (Nijmegen)"— Transcript van de presentatie:

1 WG. Nieuwe handhaving Peter Musselaers (Nijmegen)
Maarten Frenk (Hilversum) Koen Lucas (Noord-Oost Brabant) Cees de Vos (Terneuzen) Koos Meijer Jitze Postema (Smallingerland)

2 Nieuwe handhaving Bestaat uit
Voorlichting en communicatie (Stuk Apeldoorn) Aspect controles (Assen) Integrale handhaving

3 Integrale handhaving Lastig, zoeken, terwijl er ook veel is definities
organisatie en cultuurverschillen principekeuzes Smallingerland verhelderende discussie 7 april

4 Integrale handhaving Waarom doe je het eigenlijk? Effectief ?
Efficiënt ? Klantvriendelijk ? randvoorwaarde: Binnen de ”grenzen” van geld en formatie

5 Integrale handhaving Definities: themagerichte / aspectcontroles:
1 of enkele aspecten binnen 1 beleidsveld reguliere controle: (vrijwel) alle aspecten binnen 1 beleidsveld Integrale controles: meerdere of alle aspecten van verschillende beleidsvelden

6 Integrale handhaving Organisatie en cultuur (valkuilen)
verschillen in werkwijzen tot dusver aantal mensen per bezoek eigenwaarde - specifieke deskundigheid (superhandhaver bestaat niet) weerstanden - kansen - bedreigingen wetgeving verschilt sterk omvang, welke beleidsvelden

7 Integrale handhaving Uitgangspunten:
alles kan, er zijn geen foute keuzes waak voor genoemde valkuilen

8 Insteek Smallingerland
Inrichtingen milieu bouw GBV onderst. horeca Publiek domein APV horeca Nog regelen buitengebied horeca reclame

9 Integrale handhaving Milieu Brandprev. GBV APV Bouw

10 Integrale handhaving Hoe organiseer je de toezicht en handhaving van alle wetten binnen gemeenten?

11 Integrale handhaving Feitelijk gegeven:
Het grootste deel van de handhaving blijft sectoraal!

12 ‘Best practise’ Eén baas Eén toezichthouder per bedrijf
Met signaal toezicht naar elkaars sectorale deelvelden Echte integrale problemen projectmatig (thema/gebied/probleem) Verschillende handhavingsculturen Verschillend Handhavingsbeleid

13 ‘Best practise’ Eén baas
Wil je handhaving echt zo efficiënt, effectief en klantvriendelijk mogelijk uitvoeren, dan kun je er niet omheen om ook één iemand daarvoor verantwoordelijk te maken, Meerdere kapiteins op één schip, dat werkt niet. Dat zie je bij gemeenten waar handhaving bij verschillende afdelingen is ondergebracht en de samenwerking moeizaam blijkt. Aansturing in 1 hand.

14 ‘Best practise’ Eén toezichthouder per bedrijf
Specialisme toezichthouder, handhaver bij bouwen en milieu staat buiten kijf. Brandveiligheid en APV is te leren, uitzonderingssituaties daargelaten. Bouwen en Milieu zijn lastiger. Met meer dan één toezichthouder naar een bedrijf is in de meeste gevallen niet efficiënt en ook niet nodig.

15 ‘Best practise’ Met signaal toezicht
Maar elke handhaver kan wel zijn ogen open houden met behulp van extra instructie en goede checklists voor signaal toezicht. 80% van de overtredingen is via signaaltoezicht op te sporen. De sectorale specialist handelt het verder af. Voor bouwen geldt dat met name voor beheer bestaande bouw (veelal onderbelicht).

16 ‘Best practise’ Echte integrale problemen projectmatig
Dan blijft er nog 20% over. Deze pak je wel gezamenlijk op omdat je anders het probleem niet kan oplossen (Ede; ‘Het besluit is integraal’); effectiviteit

17 ‘Best practise’ Handhavingscultuur en beleid
Is soms (vaak?) minder aanwezig bij bouw en brandweer. Het gaat ook om cultuur van bedrijfsmatig werken en verantwoording afleggen (toenemende vraag om aantoonbaar te kunnen bewijzen)

18 Handhavingsbeleid Werkveld en werkwijze verschillen
Probeer de systematiek en sanctie aanpak gelijk te maken Definieer per werkveld je kwaliteit (wat moet men controleren en wat niet) en veranker dit Vanuit werkvelden naar prioritering per sectoraal Definieer de gezamenlijkheid (cirkel sheet)

19 Verder nog … Organiseer goede afstemming met vergunningverlening
Hoe rekening te houden met VROM vergunning en handhaving ervan Wees een sterk aansturende manager op zowel resultaat, samenwerking en cultuur Voor bouwen is handhavingsbeleid/werkwijze wettelijk per (?) verplicht


Download ppt "WG. Nieuwe handhaving Peter Musselaers (Nijmegen)"

Verwante presentaties


Ads door Google