De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale handhaving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale handhaving."— Transcript van de presentatie:

1 Integrale handhaving

2 Presentatie Achtergrond Objectgericht werken Implementatie
Info Sittard-Geleen Benadering integraal werken Objectgericht werken Uitgangspunten Uitwerking Implementatie

3 Deel 1: Achtergrond

4 Historie Herindeling 1 januari 2002: samenvoeging Sittard, Geleen en Born Aantal inwoners: bijna Tot 1 januari 2005 een sectorale organisatie (vakgericht) Per 1 januari 2005 realisatie afdeling Handhaving

5 Taken afdeling Handhaving
Milieu Bouwen Ruimtelijke ordening Openbare ruimte Openbare orde Brandveiligheid (deel) Leerplicht / RMC Markten Geen Stadstoezicht: Gewestelijk

6 Organisatiestructuur

7 Professionalisering Per 1 januari 2005: milieu door verplichting kwaliteitscriteria Per 1 maart 2006: vergunningsgericht werken bouw- en sloopvergunning (toezichtprotocol) Per 1 juli 2006: start integraal werken

8 Integraal werken Handhavingsopgave (Fysiek) Vergunnings-gericht werken
Objectgericht werken Gebiedsgericht werken

9 Integraal Werken (1) Vergunningsgericht: Objectgericht:
Incidentele vergunningen: nieuwbouw en sloop Objectgericht: Brandveiligheid, Milieu, Bestaande Bouw, rest Gebiedsgericht: Bouwen zonder vergunning, Onrechtmatig gebruik, gebruik openbare weg, openbare ruimte……….

10 Integraal Werken (2) Integratie van Beleid
Sanctie en gedoogstrategie (onder meer één stappenplan) Risicoanalyse en prioritering

11 Deel 2: Objectgericht werken

12 Doel, Reikwijdte Integraal inspectieprogramma: Betrokken inspecteurs:
Milieu Bouwen (bestaand) Brandveiligheid (gebruik) APV / bijzondere wetten (mn horeca) Betrokken inspecteurs: Milieu-inspecteur Bouw-inspecteur Algemeen inspecteur Inspecteur Brandveiligheid (Regionale Brandweer)

13 Uitgangspunten Kennispiramide: denken in generalisme en specialisme
Eén objectindeling Eén systeem van toezicht (welke inspecteur) Categorie-indeling (3 deelscores, controlefrequentie)

14 Kennispiramide Kennispiramide Specialistisch niveau 2 Medewerker
Generalistisch Kennispiramide

15 Eén objectindeling Nieuwe indeling op basis van:
Prevap brandveiligheid Milieu-inrichtingen (oa Amvb indeling) Overige bouwwerken

16 Eén systeem van toezicht
Algemeen inspecteur controleert alles (generalistisch) Specialist controleert alles Milieu-inspecteur Bouw-inspecteur Inspecteur brandveiligheid (zit bij GBWM) Meerdere specialisten controleren

17 Eén systeem van toezicht (1)
Milieu Bouwen Brandveiligh. Algemeen inspecteur generalistisch Milieu inspecteur specialistisch Bouw inspecteur Specialistisch Inspecteur brandveiligh.

18 Categorie-indeling 4 1 6 1 3 1 Kennispiramide Specialistisch
milieu brand-veiligheid bouwen 4 1 6 1 3 1 Kennispiramide Generalistisch

19 Categorie: deelscores
Code Brandveiligheid Frequentie Uitvoering 6 Met planvorming + extra aandacht 1 x per jaar Brandweer 5 Met planvorming 1 x 2 per jaar 4 Met OMS aansluiting (zonder planvorming) 1 x per 3 jaar 3 Zonder planvorming + gebruiksmelding Handhaving 2 Zonder planvorming + geen melding 1 x per 5 jaar 1 Uitrukmodel Code Milieu Frequentie Uitvoering 4 Categorie 4 1 x per jaar 3 Categorie 3 1 x 2 per jaar 2 Categorie 2 1 x per 5 jaar Handhaving 1 Categorie 1 Uitrukmodel

20 Voorbeeld deelscore Categorie BR MI BO AC Klooster/abdij 6 1 AD2
Woningen niet-zelfredzame bewoners > 10 personen 5 ID Café, restaurant 3 2 AF Woongebouwen met verkeerruimten H34 Industriefunctie 4 H54

21 Voorbeeld: toedeling inspecteur
Categorie Systeem Trekker Aanhaker AC Klooster/abdij X Br AD2 Woningen niet-zelfredzame bewoners > 10 personen ID Café, restaurant AI AF Woongebouwen met verkeersruimten BI H34 Industriefunctie Mi H54 *

22 Aantallen en kengetallen
Uitdraai milieusysteem (MPM) Uitdraai brandweersysteem (Prebear) Aannames voor overige bouwwerken Resultaat objecten Kengetallen…….. Rekenen….

23 Resultaat: Jaarlijks inspectieprogramma
Algemeen inspecteur, 2 fte Milieu-inspecteur, 4 fte 352 Bouw-inspecteur, 0,5 fte 60 Inspecteur Brandveiligh. 2,5 fte 301 Totaal 9 fte nodig voor 929 controles, waarvan 137 controles door meerdere inspecteurs samen.

24 Deel 3: Implementatie

25 Huidige stand van zaken
Rapportage in concept gereed Bestuurlijke keuzen voor formatie -0,5 fte Brandweer -0,7 fte Algemene inspecteur Fysieke handhaving -0,.. fte juridisch Incidenteel: achterstand brandveiligheid: 4 mensjaar ! Deels reeds bezig met werken volgens aanpak Algemeen inspecteur: o.a. horeca Milieu-inspecteur: bedrijven, industrie

26 Implementatie Mensen: Automatisering: Archivering: één dossier ???
Bereidheid tot integraal controleren Opleidingen d.m.v. interne kennisoverdracht Automatisering: Één objectenbestand en workflow NU: MPM, Corsa, Prebear, RS8….. Archivering: één dossier ???

27


Download ppt "Integrale handhaving."

Verwante presentaties


Ads door Google