De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale handhaving. Presentatie 1.Achtergrond –Info Sittard-Geleen –Benadering integraal werken 2.Objectgericht werken –Uitgangspunten –Uitwerking 3.Implementatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale handhaving. Presentatie 1.Achtergrond –Info Sittard-Geleen –Benadering integraal werken 2.Objectgericht werken –Uitgangspunten –Uitwerking 3.Implementatie."— Transcript van de presentatie:

1 Integrale handhaving

2 Presentatie 1.Achtergrond –Info Sittard-Geleen –Benadering integraal werken 2.Objectgericht werken –Uitgangspunten –Uitwerking 3.Implementatie

3 Deel 1: Achtergrond

4 Historie •Herindeling 1 januari 2002: samenvoeging Sittard, Geleen en Born •Aantal inwoners: bijna 100.000 •Tot 1 januari 2005 een sectorale organisatie (vakgericht) •Per 1 januari 2005 realisatie afdeling Handhaving

5 Taken afdeling Handhaving •Milieu •Bouwen •Ruimtelijke ordening •Openbare ruimte •Openbare orde •Brandveiligheid (deel) •Leerplicht / RMC •Markten •Geen Stadstoezicht: Gewestelijk

6 Organisatiestructuur

7 Professionalisering •Per 1 januari 2005:milieu door verplichting kwaliteitscriteria •Per 1 maart 2006:vergunningsgericht werken bouw- en sloopvergunning (toezichtprotocol) •Per 1 juli 2006:start integraal werken

8 Integraal werken Handhavingsopgave (Fysiek) Vergunnings- gericht werken Objectgericht werken Gebiedsgericht werken

9 Integraal Werken (1) •Vergunningsgericht: –Incidentele vergunningen: nieuwbouw en sloop •Objectgericht: –Brandveiligheid, Milieu, Bestaande Bouw, rest •Gebiedsgericht: –Bouwen zonder vergunning, Onrechtmatig gebruik, gebruik openbare weg, openbare ruimte……….

10 Integraal Werken (2) •Integratie van Beleid –Sanctie en gedoogstrategie (onder meer één stappenplan) –Risicoanalyse en prioritering

11 Deel 2: Objectgericht werken

12 Doel, Reikwijdte •Integraal inspectieprogramma: –Milieu –Bouwen (bestaand) –Brandveiligheid (gebruik) –APV / bijzondere wetten (mn horeca) •Betrokken inspecteurs: –Milieu-inspecteur –Bouw-inspecteur –Algemeen inspecteur –Inspecteur Brandveiligheid (Regionale Brandweer)

13 Uitgangspunten •Kennispiramide: denken in generalisme en specialisme •Eén objectindeling •Eén systeem van toezicht (welke inspecteur) •Categorie-indeling ( 3 deelscores, controlefrequentie)

14 Kennispiramide Medewerker niveau 1 Medewerker niveau 2 Specialistisch Generalistisch Kennispiramide

15 Eén objectindeling •Nieuwe indeling op basis van: –Prevap brandveiligheid –Milieu-inrichtingen (oa Amvb indeling) –Overige bouwwerken

16 Eén systeem van toezicht •Algemeen inspecteur controleert alles (generalistisch) •Specialist controleert alles –Milieu-inspecteur –Bouw-inspecteur –Inspecteur brandveiligheid (zit bij GBWM) •Meerdere specialisten controleren

17 Eén systeem van toezicht (1) MilieuBouwenBrandveiligh. Algemeen inspecteur generalistisch Milieu inspecteur specialistischgeneralistisch Bouw inspecteur generalistischSpecialistischgeneralistisch Inspecteur brandveiligh. generalistisch specialistisch

18 C ategorie-indeling Specialistisch Generalistisch Kennispiramide 4141 6161 3131 milieu brand- veiligheid bouwen

19 Categorie: deelscores CodeBrandveiligheidFrequentieUitvoering 6Met planvorming + extra aandacht1 x per jaarBrandweer 5Met planvorming1 x 2 per jaarBrandweer 4Met OMS aansluiting (zonder planvorming)1 x per 3 jaarBrandweer 3Zonder planvorming + gebruiksmelding1 x per 3 jaarHandhaving 2Zonder planvorming + geen melding1 x per 5 jaarHandhaving 1Zonder planvorming + geen meldingUitrukmodelHandhaving CodeMilieuFrequentieUitvoering 4Categorie 41 x per jaarMilieu 3Categorie 31 x 2 per jaarMilieu 2Categorie 21 x per 5 jaarHandhaving 1Categorie 1UitrukmodelHandhaving

20 Voorbeeld deelscore CategorieBRMIBO ACKlooster/abdij611 AD2Woningen niet-zelfredzame bewoners > 10 personen511 IDCafé, restaurant321 AFWoongebouwen met verkeerruimten212 H34Industriefunctie341 H54Industriefunctie541

21 Voorbeeld: toedeling inspecteur Categorie SysteemTrekkerAanhaker ACKlooster/abdij XBr AD2Woningen niet-zelfredzame bewoners > 10 personen XBr IDCafé, restaurant XAI AFWoongebouwen met verkeersruimten XBI H34Industriefunctie XMi H54Industriefunctie *MiBr

22 Aantallen en kengetallen •Aantallen: –Uitdraai milieusysteem (MPM) –Uitdraai brandweersysteem (Prebear) –Aannames voor overige bouwwerken –Resultaat 3.000 objecten •Kengetallen…….. •Rekenen….

23 Resultaat: Jaarlijks inspectieprogramma –Algemeen inspecteur, 2 fte 353 –Milieu-inspecteur, 4 fte 352 –Bouw-inspecteur, 0,5 fte 60 –Inspecteur Brandveiligh.2,5 fte 301 Totaal 9 fte nodig voor 929 controles, waarvan 137 controles door meerdere inspecteurs samen.

24 Deel 3: Implementatie

25 Huidige stand van zaken •Rapportage in concept gereed •Bestuurlijke keuzen voor formatie •-0,5 fte Brandweer •-0,7 fte Algemene inspecteur Fysieke handhaving •-0,.. fte juridisch •Incidenteel: achterstand brandveiligheid: 4 mensjaar ! •Deels reeds bezig met werken volgens aanpak –Algemeen inspecteur: o.a. horeca –Milieu-inspecteur: bedrijven, industrie

26 Implementatie •Mensen: –Bereidheid tot integraal controleren –Opleidingen d.m.v. interne kennisoverdracht •Automatisering: –Één objectenbestand en workflow –NU: MPM, Corsa, Prebear, RS8….. •Archivering: één dossier ???

27


Download ppt "Integrale handhaving. Presentatie 1.Achtergrond –Info Sittard-Geleen –Benadering integraal werken 2.Objectgericht werken –Uitgangspunten –Uitwerking 3.Implementatie."

Verwante presentaties


Ads door Google