De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25 juni 2014 De sleutel tot succes: Seminars Wabo- opleiding Module 6 Toezicht en Handhaving Workshop Toezichtsprotocol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25 juni 2014 De sleutel tot succes: Seminars Wabo- opleiding Module 6 Toezicht en Handhaving Workshop Toezichtsprotocol."— Transcript van de presentatie:

1 25 juni 2014 De sleutel tot succes: Seminars Wabo- opleiding Module 6 Toezicht en Handhaving Workshop Toezichtsprotocol

2 2 Handhaving Wabo in de praktijk, Integraal Toezichtprotocol Met dank aan: Marcel van den Eijnden - VBWTN-projectsecretaris Toezichtprotocol 25 juni 2014 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

3 3 Ontwikkeld door: 1.Vereniging BWT Nederland 2.NVBR 3.Platform Milieuhandhaving grote gemeenten Aanleiding: Het gaat te vaak mis Minder regels Maar resterende regels beter handhaven 25 juni 2014 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

4 4 Noodzaak Toezichtprotocol Zonder protocol: Gelijke objecten worden onbedoeld verschillend gecontroleerd (tussen en binnen gemeenten). Het is niet traceerbaar wat en hoe is gecontroleerd Met protocol: Transparante werkwijze Objectieve criteria Traceerbaar eindresultaat Controle op prioriteiten (bestuurlijk vastgelegd) Certificeerbaar 25 juni 2014 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

5 5 Wat is het Toezichtprotocol ? Het toezichtprotocol beschrijft de wijze van toezicht. Wat je ziet bij een inspectie blijft hetzelfde. Wat verandert is de wijze waarop het wordt vastgelegd. Kenmerkend zijn: •Checklist met aandachtspunten •Eigen checklist per objecttype •Verschillende niveaus van diepgang •Bestuurlijke prioriteiten in toezichtmatrix •Je legt vast wat niet goed is èn wat wel goed is 25 juni 2014 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

6 6 Integraal toezichtprotocol Regelgeving: 25 juni 2014 Activiteitenbesluit Gebruikbesluitt Activiteitenbesluit Bouwbesluit Praktijk: Een checklist per object Opleidingstraject Wabo seminars module 6

7 7 Hoe is het opgebouwd ? Toezichtmatrix: aansturend hart van het Toezichtprotocol; beschrijving diepgang en aandachtpunten voor inspectie; gevoed door risicoanalyse en kengetallen; vaststelling door bestuur. Objectcategorieën: verzameling van objecten met een zelfde controleprofiel onderverdeeld per vakgebied bwt, milieu en brandveiligheid. Checklist: werkinstrument: checklist voor inspectie; met aandachtpunten en bevindingen; integraal en sectoraal toepasbaar. 25 juni 2014 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

8 8 25 juni 2014 3.) TOEZICHTMATRIX + CHECKLISTEN 1.) RISICOANALYSE + TOEZICHTMATRIX 2.) TOEZICHTMATRIX + CHECKLISTEN + KENGETALLEN / BEVINDINGEN 4. ) UITVOERING MET CHECKLISTEN 5.) TOEZICHTBEVINDINGEN + AANTALLEN/ AARD INSPECTIES + GEREALISEERDE KENGETALLEN Opleidingstraject Wabo seminars module 6

9 9 Verschil bouwfase en gebruikfase Module bouwfase: procesgeoriënteerd processtappen in de uitvoering Module gebruikfase: momentopname ordening op thema’s 25 juni 2014 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

10 10 25 juni 2014 stappen bouwproces afdelingen regelgeving Opleidingstraject Wabo seminars module 6

11 11 Checklist bouwfase integraal: 25 juni 2014 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

12 12 Bekijken checklist op http://www.omgevingsvergunning.vrom.nl/index.cfm/t/Home page/vid/B9F76268-50FC-2BA0-8681A4BDC709A29C 25 juni 2014 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

13 13 Toezichtprotocol Bespreek de volgende punten: a.Wat is de meerwaarde van integraal toezicht/integrale handhaving? b.Welke vormen van samenwerking zijn mogelijk en welke niet? c.Wat zijn de voor- en nadelen en de grenzen van het signaaltoezicht? d.Wanneer ga je als toezichthouder alleen op pad en wanneer met een multidisciplinair team van toezichthouders? 25 juni 2014 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

14 14 Toezichtprotocol e.Hoe kun je in de praktijk toezichtinformatie gaan afstemmen met en overdragen aan je collega- toezichthouder van een ander vakgebied? f.Toezichthouders van verschillende disciplines (milieu, bouwen, brandpreventie, enz.) hebben ieder hun eigen cultuur en werkwijze. Hoe ga je deze verschillen binnen je eigen organisatie overbruggen om te komen tot een goede afstemming en samenwerking? g.Bij welke soort inspecties/objecten denk je inspectiepunten te kunnen meenemen van je collega- toezichthouder van een andere discipline? En wanneer kun je inspectiepunten op jouw vakgebied meegeven aan je collega-toezichthouder? 25 juni 2014 Opleidingstraject Wabo seminars module 6


Download ppt "25 juni 2014 De sleutel tot succes: Seminars Wabo- opleiding Module 6 Toezicht en Handhaving Workshop Toezichtsprotocol."

Verwante presentaties


Ads door Google