De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatiemodel voor vergunningverlening, toezicht en handhaving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatiemodel voor vergunningverlening, toezicht en handhaving"— Transcript van de presentatie:

1 Organisatiemodel voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
Gemeente Maastricht

2 Aanleiding De noodzaak om te bezuinigen
-primair via efficiencymaatregelen -desnoods ook door minder fte Introductie van een nieuw sturingsmodel -van 6 naar 3 domeinen -minder managers -grotere, robuuste afdelingen -frontlijnsturing (De komst van de Omgevingsvergunning)

3 huidige situatie: kenmerk versnippering
Bouwtoezicht: bouw- + gebruiksvergunningen Milieu: meldingen en nadere eisen Wm Milieu: natte horeca (DHW) Kabinet: droge horeca (persoonsgebonden vergunningen) Stadsbeheer: APV vergunningen openbare ruimte Bodem: beschikkingen Wbb derden (ARBO, VWA, politie, brandweer)

4 Veelgebruikt toverwoord: ‘integraal’
Maar wat kan echt integraal ? Bij handhaving ? Bij vergunningverlening ? Bij administratie, ondersteuning, managers ?

5 Integrale handhaving kan mits:
niet wordt ingeleverd op kwaliteit vereiste competenties en vaardigheden overeenkomen (bijv. wetskennis, geluidsmeten, BOA, tekeningen lezen, natuurkennis) in hetzelfde gebied gewerkt wordt (gebied, stadsdeel, puntlocatie) het moment gelijk is (bijv. tijdens de bouwfase)

6 Ons advies: totale integratie is niet haalbaar
Er zijn wel kansen bijvoorbeeld: tav bedrijfsmatig gebruik = milieu en bouw toezicht inrichtingen = milieu, bouw (geluidsmeting bij oplevering) brandveiligheid = bouw, milieu en brandweer ………. Maar! duizendpoten bestaan niet! specialismen blijven

7 Alternatief: teamintegratie
Multidisciplinaire teams Meerdere vaardigheden en competenties samen Integreer waar mogelijk maar niet tot het uiterste Voordelen: Alle spelers zijn direct inzetbaar Leereffect, men groeit naar elkaar toe

8 Integrale vergunningverleners ?
Nog moeilijker om specialismen samen te voegen toch samenvoegen ivm de omgevingsvergunning gaat om afstemmen inhoud en procedure Vv moet nauw contact houden met hh Vv en hh kort bij elkaar organiseren

9 Nadeel van Omgevingsvergunning
Legt bevoegdheid soms bij GS Vergt adviesstromen over en weer wetsontwerp zegt: óf provincies bouwen zelf bouwexpertise op óf gemeenten en provincies maken afspraken

10 Wat zei Leers ook al weer ?
“provincie, u moet dat aan ons overlaten” gedeputeerde Vrehen reageerde niet afwijzend tijd voor vervolggesprekken met Provincie

11 Wat willen GS van Limburg ?
gemeenten ‘optimaal faciliteren’ * met menskracht * met lab * door monitoring maximale integraliteit bij de handhaving één aansturing van ambtelijke club één loket = gemeente vangnet ihkv Wet Verbetering Handhavingstructuur alle medewerkers omgevingsvergunning in een nieuw op te richten organisatie

12 Maastricht, Sittard/Geleen en Heerlen: geen externe dienst !
% WABO-zaken is puur gemeentelijk Er ontstaan toch 2 loketten Gevaar voor 4de bestuurslaag Kost extra geld, vereist eigen gebouw, staf etc. Verlies slagvaardigheid voor lokaal bestuur Is politiek onhaalbaar

13 De Limburgse variant Ambtenaren plaatsen bij de centrumgemeenten
Alle gemeentelijke steunpunten tezamen vormen de Provinciale dienst Dagelijkse leiding door ambtelijke baas van gemeente Meebesturen door GS, vastgelegd in een ‘regeling’ Meesturen via prestatieovereenkomsten 80/20 taakintegratie gemeentelijke en provinciale taken

14 Huidige status Intentie-overeenkomst per februari 2006
Startnotitie voor de ‘regeling’ is in de maak Samengaan handhavers per 1 januari 2007 Vergunningverleners per 1 januari 2008

15 Team Vergunningen Vergunningenmakers van bouw, milieu, APV, sloop, monumenten, gebruik etc. Beschikkers Wet bodembescherming Vergunningenmakers van de provincie Welstand Cultureel Erfgoed (monumenten, archeologie) Vrijstellingen BP (discussie !!)

16 Team Toezicht en handhaving
toezichthouders en handhavers van bouw, milieu ook van groen, APV milieutoezicht provincie handhavers bodem toezichthouders archeologie en cult.erfgoed

17 Team specialisten Juristen, administratief/juristen Ook van Provincie
Technische rekenaars voor geluid en bouw Overige medewerkers administratief

18 Provinciaal ‘aandeel’ voor Maastricht
5 Handhavers + 1 jurist 5 vergunningverleners juristen + provinciale facilitaire dienst (lab, monitoring)

19 Organisatieschema

20 Frontlijnsturing Vereist communicatief gekwalificeerd personeel
Vereist inhoudelijk gekwalificeerd personeel Front is aanspreekpunt en vooroverlegpunt Niet: ‘welkom, u moet daarheen’ of ‘ik verbind u door’ Maar: ‘welkom, ik breng u nu in contact met onze specialist ’ Kan specialisten van backoffice oproepen Klachtbehandeling gaat in en uit via front Procesmanagers als leading persons Huisregels Publieksdienst, onze kwaliteitseisen

21 Procesmanager Is vanuit klantperspectief verantwoordelijk voor:
- juiste en volledige intake - het proces (de deadlines) - het eindproduct Heeft intensieve klantcontacten Doet aan verwachtingenmanagement Mag prioriteiten aangeven bij sectorhoofd Levert bijdrage aan maraps en planning

22 Cultuur Zonder cultuurverandering lukt het niet Motto's:
Weg met de versnippering; geen eilanden Grenzen van eigen taakveld verleggen/overschrijden Heiligenhuisjes afbreken Een lerende organisatie zijn We werken allemaal aan hetzelfde product Gelijkheid in vakgebieden


Download ppt "Organisatiemodel voor vergunningverlening, toezicht en handhaving"

Verwante presentaties


Ads door Google