De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De burger aan zet -van controle naar loslaten-. Werkorganisatie DEAL •Vergunning, Toezicht, Handhaving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De burger aan zet -van controle naar loslaten-. Werkorganisatie DEAL •Vergunning, Toezicht, Handhaving."— Transcript van de presentatie:

1 De burger aan zet -van controle naar loslaten-

2 Werkorganisatie DEAL •Vergunning, Toezicht, Handhaving

3 Centrale vragen 1.Wat is voor ons, als overheid, belangrijk om te regelen (op toe te zien) 2.Wat kunnen burgers en bedrijven zelf aan verantwoordelijkheid aan

4 Organisatie ingericht Frontoffice – KCC gemeenten Backoffice – werkorganisatie DEAL (VTH)

5 Organisatie ingericht Frontoffice –Generalisten –Klantgerichtheid –Nabijheid Backoffice –Specialisten –Deskundigheid –Efficiënt en snelheid

6 Organisatie ingericht Kwantitatief Minder risico: weinig tot geen controle voor vergunning maar ook voor toezicht Meer risico: meer en gerichtere controle op vergunning en ook op toezicht

7 Organisatie ingericht Kwalitatief •Spreek met elkaar af wat belangrijk is, wees duidelijk over de verwachting •Stel regels op •Check waarover toezicht wordt gehouden •Spreek uit waar de verantwoordelijkheden liggen

8 Tafel van 11/risicomatrix 1.Niveau van kennis van de regels 2.Kosten- batenafweging 3.Mate van acceptatie van de regels (begrip) 4.Normgetrouwheid van de doelgroep 5.Mate van informele controle 6.Kans op een informele melding 7.Kans op controle door de overheid 8.Kans dat de overtreding bij controle aan het licht komt 9.Selectiviteit (worden overtreders eerder gecontroleerd dan degenen die de regels wel naleven?) 10.Kans op een sanctie 11.Ernst van een sanctie.

9 Beleidswijziging •Nieuwe regels worden eerst uitgelegd •Aansluiten bij landelijke lijn meer meldingsplichtige/vergunningsvrije zaken •Waar vergunning wel noodzakelijk is, meer specialisme en tijd •Verantwoording neerleggen waar die hoort te liggen

10 Voorbeelden APV •Meldingsplicht voor kleinschalige evenementen •Afschaffen terrasvergunning •Afschaffen reclamevergunning •Ontwikkelen meerjarenvergunning evenementen •Focus op veiligheid grootschalige evenementen

11 Milieutoezicht •Categorie I/MKB, kantoren worden niet meer structureel bezocht •Categorie II/ 1 x 5 jaren Bouwtoezicht •Onderzoek naar vermindering bouwtoezicht loopt momenteel Voorbeelden

12 De burger aan zet Bijstelling van beleid is nu gericht op beter en concreter voor de burger en bedrijven! •Continu de invloed van de omgeving mee- nemen •Onze eigen ervaringen •Wellicht invloeden van wet- en regelgeving •Communicatie/voorlichting burger


Download ppt "De burger aan zet -van controle naar loslaten-. Werkorganisatie DEAL •Vergunning, Toezicht, Handhaving."

Verwante presentaties


Ads door Google