De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Vereenvoudiging regels Kabinetsdoelstelling : 25 % minder regels (lees ook : toezicht) Reden : Vermindering administratieve lasten (bureaucratie)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Vereenvoudiging regels Kabinetsdoelstelling : 25 % minder regels (lees ook : toezicht) Reden : Vermindering administratieve lasten (bureaucratie)"— Transcript van de presentatie:

1 Project Vereenvoudiging regels Kabinetsdoelstelling : 25 % minder regels (lees ook : toezicht) Reden : Vermindering administratieve lasten (bureaucratie) Regels moeten helpen en niet tegenwerken Versterking concurrentiepositie Meer verantwoordelijkheid bij burgers en bedrijven Instellen Taskforce onder leiding van EZ via t wee sporen Kijken naar verminderen/versimpeling Kijken naar verbetering van overgebleven vergunningverlening (1 loket en 1 integrale afweging 1 handhaving en meer E- dienstverlening) Uitvoering : deze kabinetsperiode

2 Quick scan VNG, gemeenten en VROM gekeken naar wat doen welke vergunningen en wat is nut en noodzaak Dus afschaffen van vergunningen, Vereenvoudigen Afschaffen : 13 vergunningen en 1 ontheffing Vereenvoudigen : 18 vergunningen op in totaal 25 punten vereenvoudigen Meer info : http://www.vng.nl/smartsite.dws?ID=57250

3 Voorlopige uitkomst een greep : Optochtenvergunning - Vergunning voor feest, muziek en wedstrijd - Vergunning voor het houden van snuffelmarkten (partieel schrappen) - Bouwvergunning - Kapvergunning - Geen vergunning wisseling leidinggevende horeca - Sloopvergunning - Aanlegvergunning - Handelsreclamevergunning - Uitritvergunning. - Vergunning voor het aanleggen, beschadigen of veranderen van wegen - Vergunning Alarminstallaties - Vergunning Brandveilig Gebruik - Evenementenvergunning - Gebruiksvergunning voor opslag gevaar. Stoffen - Omgevingsvergunning Wabo - EN natuurlijk de activiteiten AMvB

4 Voorbeeld APV: Ontheffing verbod voor geluidshinder De VNG gaat deze ontheffing aanpassen waardoor voor het geluid een bepaalde grenswaarde wordt gesteld waar tot in een beperkt aantal gevallen per jaar met een meldingsplicht kan worden volstaan. Voor geluidsoverlast boven de grenswaarde geldt dan alsnog de ontheffingsplicht

5 Een zegen ? Minder vergunningen, formatie reductie op komst Kunnen we klager ook iets bieden : soms en soms niet Handhaving afgeschafte vergunningstelsel is ook weg Handhaving op vereenvoudigde vergunningen blijft Let wel : ook minder leges. Geen compensatie Hoe gaat vereenvoudiging nu verlopen ? Bijv hoe wordt nieuwe geluidsparagraaf tbv feesten in model APV Onder welke voorwaarden VNG : betrek werkvloer er bij !!!! En nu verder : Toelichting VNG


Download ppt "Project Vereenvoudiging regels Kabinetsdoelstelling : 25 % minder regels (lees ook : toezicht) Reden : Vermindering administratieve lasten (bureaucratie)"

Verwante presentaties


Ads door Google