De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Son et Lumière Weten waarover we praten Gesprekspartner voor techneut / geluidsman Kennisverbreding door uitwisseling van ervaring De beste festiviteitenregeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Son et Lumière Weten waarover we praten Gesprekspartner voor techneut / geluidsman Kennisverbreding door uitwisseling van ervaring De beste festiviteitenregeling."— Transcript van de presentatie:

1 Son et Lumière Weten waarover we praten Gesprekspartner voor techneut / geluidsman Kennisverbreding door uitwisseling van ervaring De beste festiviteitenregeling bestaat niet Wat is (on)mogelijk Wat is (on)wenselijk Keuzes doen op lokaal niveau

2 Festiviteitenregeling Geldt alleen voor inr. type A en B Voor type C “regelen” in vergunning Ook voor andere branches dan HSR Voorwaarden stellen is mogelijk Onderwerp: alleen geluid, dus niet: Openbare orde Terrasmeubilair (sta-tafels) Gebruik glaswerk / kunstglas Maximaal 24 uur per festiviteitendag

3 Collectieve dagen Het aantal dagen is niet gelimiteerd Wat is gebruikelijk? Differentiatie naar gebied mogelijk Wordt hier veel gebruik van gemaakt? Geen differentiatie mogelijk naar soort inrichting Zou dit wel wenselijk zijn?

4 Incidentele dagen Voor festiviteiten “in” de inrichting Hoe om te gaan met terrassen? Het aantal dagen is maximaal 12 Wat is gebruikelijk? Geen gebiedsdifferentiatie mogelijk Zou dit wel wenselijk zijn?

5 Voorwaarden Voorkomen of beperken van geluidhinder Art. 2.21 lid 1: “voor zover de naleving van deze normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd” Betekent dit dat ongelimiteerde geluidproductie acceptabel is als het volgens de verordening mag?

6 Soorten voorwaarden (1) Lengte festiviteitendag Eindtijdstip (differentiatie) Beperken middels normering Levende muziek of niet Feest op het terras Bekendmaking in de buurt

7 Soorten voorwaarden (2) Concentratie van inrichtingen: tijdens collectieve dagen cumulatie van geluid Concentratie van inrichtingen: iedere week overlast door incidentele dagen Eisen aan geluidsisolatie pand Gedragsvoorschriften

8 Lengte festiviteitendag Maximaal 24 uur Houdt rekening met Zondagswet onderscheid tussen coll. en inc.

9 Eindtijdstip (differentiatie) Verwijzen naar sluitingstijden? Vaste tijdstippen Gebiedsdifferentiatie rekening houden met “te day after” Bijzondere dagen (koninginnenacht en Oud & Nieuw) Wat is gebruikelijk?

10 Beperken middels normering Gebeurt dit veel? Toelichting 10 tot 20 dB(A) boven reguliere norm (Hilversum: 40 dB(A), Groningen: geen limiet) Hoe te controleren? Alleen gevelwaarde of ook in woningen?

11 Levende muziek of niet Moet vooraf aangetoond worden of aan het gestelde geluidsniveau kan worden voldaan? Hoe controle?

12 Feest op het terras Eigen terras hoort bij de inrichting Combinatie met evenementen onderscheid collectief / incidenteel

13 Bekendmaking in de buurt Werkt dit in de praktijk? beperkt dit de overlast, of maakt dit de overlast meer acceptabel? Veel horeca in de buurt: veel bekendmakingen; worden die nog gelezen, “het is toch altijd feest”

14 Concentratie van inrichtingen: tijdens collectieve dagen cumulatie van geluid Als gevolg van cumulatie blijft er weinig van je normstelling over

15 Concentratie van inrichtingen: iedere week overlast door incidentele dagen is dit reden om in bepaalde gebieden minder incidentele dagen toe te staan? Zijn/verwachten we hier veel klachten over?

16 Eisen aan geluidsisolatie pand

17 Gedragsvoorschriften ramen en deuren instructie personeel

18 Overwerkregeling Moet via maatwerkvoorschrift Er is wel een relatie met art. 2.21: Overwerk + festiviteiten = maximaal 12 Let op: festiviteiten alleen is ongelimiteerd (coll. + inc.)

19 Sportterreinen Voor licht maximaal 12 festiviteitendagen Zijn dit dezelfde dagen als 2.21? 2.21: aantal niet gelimiteerd Op de sportterreinen zit men tijdens de andere festiviteitendagen dus in het donker

20 Son et Lumière Een nieuw geluid gehoord? Je licht opgestoken? Bedankt voor je aandacht en voor je inbreng


Download ppt "Son et Lumière Weten waarover we praten Gesprekspartner voor techneut / geluidsman Kennisverbreding door uitwisseling van ervaring De beste festiviteitenregeling."

Verwante presentaties


Ads door Google